φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα → medicinal product, proprietary medicine, proprietary medicinal product, proprietary preparation, proprietary drug

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 826923
    • Gender:Male
  • point d’amour
φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα → medicinal product, proprietary medicine, proprietary medicinal product, proprietary preparation, proprietary drug

"φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα" "medicinal product"

Is it compatible with Articles 28 EC and 30 EC for a national agency to decide that a marketing authorisation for a medicinal product imported as a parallel import automatically comes to an end if the original marketing authorisation for the medicinal product has been withdrawn at the holder's request for reasons unconnected with the effectiveness or the safety of the medicinal product and despite the fact that the product has a valid marketing authorisation in the Member State from which the parallel imports come?
Συνάδει με τα άρθρα 28 EK και 30 EK η εκ μέρους εθνικής υπηρεσίας διαπίστωση ότι η ισχύς της αδείας κυκλοφορίας στην αγορά (ΑΚΑ), που έχει χορηγηθεί για φάρμακο το οποίο αποτελεί αντικείμενο παραλλήλων εισαγωγών, λήγει αυτομάτως αν ο κάτοχος της αρχικής ΑΚΑ ζήτησε την ανάκλησή της για λόγους άσχετους με την αποτελεσματικότητα ή το αβλαβές του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος και μολονότι υφίσταται για το εν λόγω φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ισχύουσα ΑΚΑ εντός του κράτους μέλους εξαγωγής;
http://74.125.77.132/search?q=cache:PtvhjUdi3YQJ:eur-lex.europa.eu/Notice.do%3Fmode%3Ddbl%26lang%3Den%26ihmlang%3Den%26lng1%3Den,el%26lng2%3Dda,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,%26val%3D277812:cs%26page%3D+%22%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%8D%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%22+medicine&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=gr&client=firefox-a
« Last Edit: 27 Mar, 2009, 14:13:12 by spiros »


 

Search Tools