μήτρα σε οπίσθια κάμψη → the uterus is in a retroverted position

 

Search Tools