επιγενετική → epigenetics

Agent Cadmus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2859
    • Gender:Male
  • "Put your sins in a box" whispered the voice.
Επιγενετική είναι η μελέτη των αναστρέψιμων κληρονομήσιμων αλλαγών στη λειτουργία των γονιδίων, που εμφανίζονται χωρίς καποια αλλαγή στην αλληλουχία του πυρηνικού DNA. Είναι η διαδικασία της επίδρασης στη δράση ενός γονίδιου χωρίς να αλλάζει το ίδιο το DNA του γονιδίου (R. Jaenisch and A. Bird, 2003). Το επιγένωμα είναι η γενική επιγενετική κατάσταση ενός κυττάρου. Δεδομένου ότι ένα έμβρυο μπορεί να παραγάγει ένα πλήθος κυττάρων με διαφορετικές τύχες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ένα γονιδίωμα δίνει γένεση σε πολλά επιγενώματα.

Ολόκληρο το DNA για έναν οργανισμό επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε κύτταρο του σώματος. Μέσα σε κάθε κύτταρο, εντούτοις, τα γονίδια δρουν ευδιακρίτως, με ιδιαιτερότητα όπως προτρέπεται από περιβαλλοντικούς και επιγενετικούς παράγοντες.

Οι πρωτεΐνες κατασκευάζονται μέσω της δραστηριότητας των γονιδίων και - υπό την μορφή ορμονών, παραγόντων αύξησης, και άλλων ρυθμιστικών μορίων - οι πρωτεΐνες επίσης επιδρούν στη δραστηριότητα των γονιδίων.

Οι επιγενετικές επιδράσεις προκαλούνται όχι μόνο από πρωτεΐνες αλλά και από RNA . Επίσης μπορεί να προκληθούν από ορισμένα γονίδια με διευθυντικές ευθύνες και από την αποτύπωση γονίδιων (ένα φαινόμενο με το οποίο ένα γονίδιο εκφράζεται διαφορετικά ανάλογα με το εάν ήταν κληρονομημένο από τη μητέρα ή τον πατέρα).

Αυτοί οι επιγενετικοί παράγοντες είναι που αναγκάζουν μερικά κύτταρα να μετατραπούν σε δέρμα ενώ άλλα γίνονται μέρος του συκωτιού, οστά, ή εγκέφαλος, παρότι όλα αυτά τα κύτταρα περιέχουν το ίδιο ποσό DNA. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί παραμένουν σημαντικοί σε όλη τη ζωή, επιλεκτικά πυροδοτούν γονίδια σε διαφορετικούς ιστούς σε απάντηση στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. (Wu, C.-t. and J. R. Morris. 2001).

Υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία από μελέτες στο ποντίκι και στον άνθρωπο ότι τα αποτυπωμένα γονίδια μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και την νοητική λειτουργία.( Lambourne SL et al , 2005).

Πηγή: http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE

In biology, the term epigenetics refers to changes in phenotype (appearance) or gene expression caused by mechanisms other than changes in the underlying DNA sequence, hence the name epi- (Greek: over; above) -genetics. These changes may remain through cell divisions for the remainder of the cell's life and may also last for multiple generations. However, there is no change in the underlying DNA sequence of the organism; instead, non-genetic factors cause the organism's genes to behave (or "express themselves") differently.[2] The best example of epigenetic changes in eukaryotic biology is the process of cellular differentiation. During morphogenesis, totipotent stem cells become the various pluripotent cell lines of the embryo which in turn become fully differentiated cells. In other words, a single fertilized egg cell - the zygote - changes into the many cell types including neurons, muscle cells, epithelium, blood vessels etc. as it continues to divide. It does so by activating some genes while inhibiting others.[3]

https://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics


 

Search Tools