τραυματολόγος → traumatologist

Agent Cadmus

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2859
    • Gender:Male
  • "Put your sins in a box" whispered the voice.
τραυματιολόγος → traumatologist

τραυματολόγος ο (ουσιαστικό) [ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :τραυματο(τραύμα) -λογ(λέγω*) ος] (ιατρ.) χειρούργος ειδικός στη θεραπεία των τραυμάτων.

Πηγή: http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82

traumatology /trau·ma·tol·o·gy/ (-tol´o-je) the branch of surgery dealing with wounds and disability from injuries.

Πηγή: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/traumatologist

 

Search Tools