ακουστικοψυχοφωνολόγος → audio-psychophonologist

 

Search Tools