δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται → arbore deiecta quiuis ligna colligit | arbore deiecta quiuis colligit ligna | quercu cadente, nemo lignatu abstinet
 

Search Tools