τὸ ἓν καὶ τὸ ὂν πολλαχῶς λέγεται → ens et unum multipliciter dicitur

spiros · 1 · 2639

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853630
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἐπεὶ δὲ τὸ ἓν καὶ τὸ ὂν πολλαχῶς λέγεται, ἀκολουθεῖν ἀνάγκη καὶ τἆλλα ὅσα κατὰ ταῦτα λέγεται, ὥστε καὶ τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον καὶ τὸ ἐναντίον, ὥστ᾽ εἶναι ἕτερον καθ᾽ ἑκάστην κατηγορίαν.

Quoniam autem ens et unum multipliciter dicitur, sequi est necesse et alia quaecumque secundum haec dicuntur, quare et idem et diversum et contrarium, ut sit diversum secundum unamquamquae cathegoriam.

Since one and being have many senses, the other terms which are derived from these, and therefore same , other , and contrary , must correspond, so that they must be different for each category.
Authors/Aristotle/metaphysics/l5 - The Logic Museum


 

Search Tools