Translation - Μετάφραση

Translation Assistance => English->Modern Greek Translation Forum => Topic started by: spiros on 24 Sep, 2021, 11:17:05

Title: assertive → δυναμικός, αποφασιστικός, που επιβάλλει τη γνώμη του, που περνάει το δικό του, κατηγορηματικός, δογματικός, θετικός, έντονος, ισχυρογνώμων
Post by: spiros on 24 Sep, 2021, 11:17:05
assertive → δυναμικός, αποφασιστικός, που επιβάλλει τη γνώμη του, που περνάει το δικό του, κατηγορηματικός, δογματικός, θετικός, έντονος
assertiveness → διεκδικητικότητα, διεκδικητική συμπεριφορά, δυναμισμός, αποφασιστικότητα, επιβολή, επιβάλλον, αυτοπεποίθηση, σατραπισμός

Haven't you done assertiveness training?Έκανες ποτέ εκπαίδευση αυτοπεποίθησης;
She's always been very assertive and I... well, I just hate confrontation.Πάντα ήταν πολύ θετική και εγώ... λοιπόν, απλά μισώ την αντιπαράθεση.
I love when you're assertive.Μ'αρέσει όταν είσαι κατηγορηματικός.
You're very assertive, you know.Ξέρεις είσαι πολύ ισχυρογνώμων.
Gotta learn to be more assertive.Δεν μπορεί να γίνει και πιο ξεκάθαρο. Όχι, εσύ όχι!
You know, what we really need instead of this baloney... is an assertiveness training class for Southern women.Αντί γι' αυτές τις βλακείες χρειαζόμαστε... ένα μάθημα αυτοπεποίθησης για γυναίκες του Νότου.
Have you been effectively assertive?Πρέπει να έχεις θετική στάση.
Proceed with extreme assertiveness.Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή.
That would be labelled "assertiveness" in a man.Αυτό θα ονομαζόταν "αυτοπεποίθηση" για εναν άντρα.
Your assertiveness inspired me.Η ευθύτητα σας με ενέπνευσε.
He probably won't like that overly assertive look.Δεν θα του αρέσει η υπερβολική εμφάνιση.
"What Niles lacks in assertiveness, he makes up for in an abnormally fussy grooming regimen.""Ο Νάιλς έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης, την οποία αναπληρώνει με το να φροντίζει τον εαυτό του."
I see. And did my advice help you to become more assertive?Η συμβουλή μου σε βοήθησε να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση;
I encourage all to conduct themselves professionally, keeping in mind... that remarks are tantamount to assertive conduct.Όλα λόγω του παιδιού; Είναι καλό για το παιδί να αποκοπεί από τον πατέρα... - Ζητώ άδεια να τον δείρω.
Come on, man, get in there. Be assertive.Έλα φίλε, πήγαινε εκεί.
I don't think I've ever seen you that assertive in a staff meeting before.Δεν σε έχω ξαναδεί τόσο δυναμικό σε συμβούλιο.
She'll see him in a more assertive light now, finally.Θα τον βλέπει πιά, περισσότερο δυναμικό...
You can be assertive and hands-on, especially in a crisis.Είστε αποφασιστική κι ενεργη- τική, ειδικά σε κρίσεις.
Be a little more assertive. Okay.Εντάξει.
Assertive, intelligent, successful woman, but with a larger bottom than you!Δυναμική, ευφυής, επιτυχημένη γυναίκα, αλλά με μεγαλύτερο πισινό από σένα!
If you're not satisfied, then be more assertive.Άμα δεν είσαι ευχαριστημένος, τότε γίνε πιο δυναμικός.
Just assertive.Αποφασιστικός.
Who screamed? Does she ever get assertive, or does she always waffle like that?Είναι ποτέ σαφής, ή πάντα φλυαρεί έτσι;
Does she ever get assertive, or does she always waffle like that?Είναι ποτέ σαφής, ή πάντα φλυαρεί έτσι;
And once again I'm acting unassertively, fuck!Και πάλι δεν δρω σωστά. Γαμώτο!
Do you see how assertive you were?Δεν αισθάνεσαι καλύτερα;
Assertiveness and guidance training in business.Θετικός Προ- σανατολισμός στις Επιχειρήσεις...
(man) Assertive.Δυναμικός.
Power assertive or power reassurance?Ισχύς επιβολής ή ισχύς επιβεβαίωσης;
The control is power assertive.Ο έλεγχος είναι ισχύς επιβολής.
I encourage all to conduct themselves professionally, keeping in mind... that remarks are tantamount to assertive conduct.Ενθαρρύνω την επαγγελματική συμπεριφορά. Οι παρατηρήσεις είναι ισάξιες με τη θετική συμπεριφορά.
You know what this is - be more assertive.Ξέρεις τι είναι, γίνε πιο μάχιμος.
I'm assertive now.Είμαι δυναμικός τώρα.
And he wasn't particularly bright or assertive.Και δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνος ή θετικός.
So, one obstacle is how assertiveness is perceived differently in men and women.Λοιπόν, ένα εμπόδιο είναι η δυναμικότητα που εκλαμβάνεται διαφορετικά από άντρες και γυναίκες.
Men who are assertive tend to be admired. They're called...Οι άντρες που είναι δυναμικοί συνήθως τους θαυμάζουν.
you see, you were calm, assertive and in control.Το είδατε; Ήσασταν ήρεμη, γεμάτη αυτοπεποίθηση και είχατε τον έλεγχο.
This differs from a power assertive rapist who attempts to humiliate and traumatize his victims, as well as the anger retaliatory rapist and the sexual sadist, whose attacks are also random and excessively brutal.Αυτό τον διαφοροποιεί απ' τον βιαστή που επιβάλλει την εξουσία... και που προσπαθεί να ταπεινώσει και να τραυματίσει τα θύματά του... καθώς κι απ' τον βιαστή που ανταποδίδει οργή κι απ' τον σεξουαλικό σαδιστή... του οποίου οι επιθέσεις είναι επίσης τυχαίες κι εξαιρετικά στυγνές.
She's a former porn star. You have to be assertive, be a man.Είναι πρώην πορνοστάρ, πρέπει να είσαι δυναμικός, να είσαι άντρας.
It's assertive and formidable.Εμπνέει δύναμη και δέος.
Assertive.Κατηγορηματικός.
You need to learn to be more assertive.Πρέπει να είσαι πιο σταθερή.
I know, if he was a bit more assertive, he'd go far.Ξέρω τι σκέφτεσαι γλυκιά μου. Αν ήταν λίγο πιο θετικός, θα έφτανε ψηλά.
All right. Well, what you need to do is you need to embrace a pack leader mentality, become calm and assertive, and then he'll go.Αυτό που πρέπει να κάνεις, είναι να του δείξεις ότι είσαι ο αρχηγός, ήρεμα και αυταρχικά και τότε θα πάει.
Well, They're Certainly... Assertive.Είναι πολύ... δυναμικοί.
Bette Davis. Another strong, assertive woman.Μπέτι Ντέιβις, άλλη μια δυνατή, δυναμική γυναίκα.
You don't like assertive.Δεν σου αρέσουν δυναμικές.
Because that is exactly the kind of warmth and assertiveness that we are looking for.Γιατί ακριβώς αυτή τη ζεστασιά και την επιμονή ψάχνουμε.
You pushed me to be more assertive, and go after what I want.Είχες πολλά που έπρεπε να κάνεις το Σαββατοκύριακο.
You have to be more assertive.Πρέπει να 'σαι πιο θετικός.
You be strong and assertive, you'll have to beat 'em off with a stick.Αν είσαι δυνατός, αποφασιστικός θα διώχνεις γυναίκες.
That's called being assertive.Αυτό ονομάζεται δυναμισμός.
That stared me down Over there was not adam. He's not assertive Like that.Το μόνο που ξέρω είναι ότι το άτομο που με κοίταξε δεν ήταν ο 'νταμ.
Okay, we will take this company And turn it into an assertively dominant catalyst for change.Θα πάρουμε αυτή την εταιρία και θα τη μετατρέψουμε σ' έναν κυρίαρχο καταλύτη αλλαγής.
Well... Little blond sources tell me that you don't mind my assertive flair.Η ξανθή πηγή μου, μου λέει πως δε σε ενοχλεί η κατηγορηματική κλίση μου.
She wanted me to help her be more assertive with a coworkerΉθελε να την βοηθήσω να γίνει πιο δυναμική με έναν εργάτη.
What? - You're assertive, clear, Very focused...Είσαι δυναμική, ντόμπρα, συγκεντρωμένη... σαν αετός.
The women of our clan are strong and assertive, so the menfolk tend to be more passive.Οι γυναίκες της φατριάς μας είναι δυνατές και αυταρχικές. και γι' αυτό οι άντρες τείνουν να είναι πιο παθητικοί.
I like assertive women. It's hot.Μου αρέσουν οι επιθετικές γυναίκες.
Ugh, Glenn, I am not being assertive.Είναι καυτό. Γκλεν, δεν είμαι επιθετική.
Yoare a strong, assertive man.Είσαι ένας δυνατός και πολύ σημαντικός άντρας.
I don't want to flaunt my strong assertiveness by, you know,asking for stuff.Ξέρεις, εγώ... εγώ δε θέλω να περιαυτολογώ για το δυναμισμό μου αλλά μιας και το λες...
I am being assertive, and I am making eye contact, and it is achieving results.Γίνομαι δυναμική κάνω επαφή με τα μάτια και πετυχαίνω αποτελέσματα.
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.Πλούσια, αυταρχική, ξιπασμένη. Έκανε μανικιούρ όλη την ώρα.
I think she's hot. Well, I was going to say she's assertive, but yeah, she's pretty...Εγώ θα έλεγα ότι είναι δυναμική, αλλά ναι, είναι κουκλάρα.
Chicks love an assertive guy.Οι γκόμενες γουστάρουν τους άντρες με αυτοπεποίθηση.
The insurance company totally wanted to jack up the rate, so in an effort to be more assertive, I told them to shove it.Η ασφαλιστική ήθελε να αυξήσει την τιμή... οπότε για να φανώ δυναμική, τους διαολόστειλα.
Just because you're gay, doesn't mean that you can't be assertive.Επειδή είσαι γκέι, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι και δυναμικός.
But I want to remind you, Rachel, of all the good work we've been doing, you know, towards your assertiveness and confidence, so, if you ever need to tell your parents no...Αλλά θέλω να σου θυμίσω, Ρέιτσελ, την όλη καλή δουλειά που κάνουμε για την διεκδικητική συμπεριφορά και την αυτοπεποίθησή σου, για αυτό αν θες να πεις τους γονείς σου όχι...
And I'd like to remind you, Dr. Rosen, that we've been working on my assertiveness, but I still have a long way to go, Dr. Rosen.Και εγώ θα ήθελα να σας θυμίσω, Δρ. Ρόζεν πως δουλεύουμε την διεκδικητική συμπεριφορά μου αλλά έχω πολύ δρόμο μπροστά μου.
I think you need to walk in there, you need to plant your feet, and you need to be assertive.Εγώ λέω να μπεις μέσα να στηλώσεις τα πόδια σου να είσαι κατηγορηματικός και να πεις...
In desperate times fortune must give way to more assertive hands.Πετρόνιους;
Well, one, I am very, very, very proud of your, uh, assertiveness there.Πρώτον, είμαι πολύ περήφανος για τον δυναμισμό σου εδώ.
Disguising your assertiveness.Καμουφλάρωντας την σιγουριά σας.
Disguising your assertiveness.Καμουφλάρωντας την σιγουριά σας.
Disguising your assertiveness in negotiation techniques.Καμουφλάρωντας την σιγουριά σας σε τεχνικές διαπραγμάτευσης.
Ian Doyle's a power-assertive psychopath, highly controlling and very explosive when something doesn't go as planned.Ο Ίαν Ντόιλ είναι ένας ψυχοπαθής με οξεία δυναμική, θέλει να τα ελέγχει όλα και εξοργί- ζεται, αν κάτι βγει εκτός σχεδίου.
No, no, he's a power assertive psychopath.Όχι, είναι ένας ισχυρός ψυχοπαθής.
But this was a classic power assertive stalker, and I'd seen enough of these cases to know how they end.Ήταν ένας κλασικός δυναμικός τύπος,που παρακολουθεί άλλους, και έχω δει αρκετές τέτοιες περιπτώ- σεις, για να ξέρω την κατάληξή τους.
But this was a classic power assertive stalker, and I'd seen enough of these cases to know how they end.Ήταν ένας κλασικός δυναμικός τύπος,που παρακολουθεί άλλους, και έχω δει αρκετές τέτοιες περιπτώ- σεις, για να ξέρω την κατάληξή τους.
Sometimes you just have to be assertive.Μερικές φορές, πρέπει απλά να είσαι δυναμικός.
We talk about assertiveness bullying other things.Είναι δύο φορές την εβδομάδα.
Like, I need to be more assertive or something?Να είμαι πιο αποφασιστικός ή κάτι τέτοιο;
Assertive is good.Αποφασιστικός, είναι καλό.
More assertive?Πιο αποφασιστικός.
Assertive.Αποφα- σιστικός.
Assertive.Αποφασιστικός.
You did a great job. See some rope-climbing punk be that damn assertive.Θα του δείξω εγώ του αλήτη που σκαρ- φαλώνει τι σημαίνει αποφασιστικότητα.
I'm very intrigued by the assertiveness of your play.Με γοητεύει ο δυναμισμός του παιχνιδιού σου.
and they're really making-- Well, let's-- why don't we do some exercises, Jerome, here at work, so you can practice being assertive, and bring that back to your relationship with Hailey?Κάνουν αρκετές περικοπές...
We're working on you being more assertive.Δουλεύουμε στο να είσαι πιο δυναμικός.
Yes. So you can practice being assertive.Για να εφαρμόσεις τη δυναμικότητά σου.
They're launching an investigation, internal affairs, and I have been so assertive you would love it.Αρχίζουν εσωτερικές έρευνες, και ήμουν τόσο δυναμικός... θα το λάτρευες.
So you can practice being assertive, I want you to look up the following account number on your computer to access this account.Για να εξασκήσεις τον δυναμισμό σου... θέλω να κοιτάξεις τον ακόλουθο λογαριασμό στον υπολογιστή σου.
Marie-Frédérique can sometimes behave with the others in a way that's... assertive.Η Μαρί-Φρεντερίκ μερικές φορές... συμπεριφέρεται στους άλλους κάπως... αυταρχικά.
She's so assertive.Είναι τόσο δυναμική.
Wow Miss, you're very assertive.Πωπω, δεσποινίς είσαι πολύ δυναμική.
Will you make sure that I stay assertive? Sure.Μπορείς να μου βεβαιώσεις ότι θα μείνω δυναμική;
I usually go for guys who are a little more assertive.Συνήθως ερωτεύομαι πιο δυναμικούς τύπους.
I'm assertive.Δυναμικός είμαι κι εγώ.
It would be one thing if you'd asked me, but you're telling me, and if I have learned anything from roz Liebowitz and the feelings dolls, it is that I need to be less intimidated and more assertive. I am going to date Rick rickman, whether you like it or not.Θα βγω με τον Ρικ, είτε σ' αρέσει είτε όχι.
Assertive.Θετική σκέψη.
Power assertive?Επίδειξη ισχύος;
It was probably gonna be her last kugel. Sometimes in life, you have to be assertive and stand up for yourself.Μερικές φορές σ' αυτή τη ζωή πρέπει να είσαι δυναμικός και να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου.
Sometimes in life, you have to be assertive and stand up for yourself.Μερικές φορές στη ζωή, πρέπει να είσαι δυναμικός... - και να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου.
No, sometimes you say that you wish I was more assertive, all right?Κάποιες φορές έχεις πει ότι θα ήθελες να είμαι πιο δυναμικός.
Hey, your honest, assertive nature is what I love about you and what makes us a great team.Η ειλικρινής, δυναμική φύση σου, είναι αυτό που αγαπώ σε σένα, - και αυτό που μας κάνει σπουδαία ομάδα.
I was... I was strong, I was assertive,Ήμουν δυνατή και κατηγορηματική.
The only difference between him and a power assertive rapist is he's got a better vocabulary.Η μόνη διαφορά από έναν αυταρχικό βιαστή, είναι η δύναμη του λόγου του.
I taught her to express her beliefs assertively and commandingly.Της έχω διδάξει να εκφράζει τα συναισθήματα της, δυναμικά και απαιτητικά.
I want you to approach him more assertively.γι`αυτό βασίζομαι πάνω σου για να τον προσεγγίσεις πάλι.
Yeah. Very assertive woman.Ναι, πολύ δυναμική γυναίκα.
Now Sharp stepping forward a little more assertively behind that jab.Τώρα ο Σαρπ κάνει βήμα μπροστά, λίγο πιο σίγουρος πίσω απο το γάντι.
I've just never been assertive enough, you know? Like, at work, and everywhere.Είσαι καλός, μαζί μου.
Just an elaborate test to make you more assertive.Ένα καλοδουλεμένο τεστ για να σε κάνω πιο δυναμικό.
It sounds like you need to be a little bit more assertive.Φαίνεται ότι πρέπει να γίνεις λίγο πιο αποφασιστικός.
Assertiveness.Αποφασιστικότητα.
How was that for more assertive?Πώς σου φαίνεται αυτό για πιο αποφασιστικός;
Be assertive, man!Να είσαι αμείλικτος.
Be assertive? Right.Να είμαι αμείλικτος!
Assertive for an amish girl?Επιθετική για κορίτσι των 'μις;
So we were hoping that you would help Billy with his new found assertiveness?Οπότε ελπίζουμε να βοηθήσεις τον Μπίλι με το νέο δυναμισμό που βρήκε. Βοήθησέ τον να τον χάσει.
Remember to be strong, yet not assertive.Να θυμάστε, να είστε δυνατοί, αλλά όχι αυταρχικοί.
He's being assertive.Είναι σίγουρος γι αυτό που κάνει.
I learned in my assertiveness training class that when you have a problem with someone, the first thing you do is write down everything you want to say in a letter.Στα μαθήματα αυτοπεποίθησης που έκανα, έμαθα πως όταν έχεις πρόβλημα με κάποιον, το πρώτο που κάνεις είναι να γράψεις... - Ό,τι θέλεις να του πεις σε ένα γράμμα.
Made good decisions, assertive.Πήρες καλές αποφάσεις, δυναμικές.
You'll be swept away into an artificial bliss, made more assertive, docile, erect.Θα παρασυρθείς σε μια τεχνητή ευδαιμονία, που σε κάνει πιο δυναμικό, υπάκουο, ορθό.
I was coming home from... assertiveness training, and... and that van was parked on Houston street outside my apartment.Γύριζα σπίτι από τα σεμινάρια αυτοπεποίθησης, και..αυτό το βαν ήταν παρκαρισμένο στο δρόμο Houston έξω από το διαμέρισμά μου.
So, all three of our confessors have had problems in their lives... uh, alcoholism, anger management, assertiveness issues... all things that they could've gone through E.H.I. to treat.Κ οι τρεις που ομολόγησαν το φόνο είχαν προβλήματα με τη ζωή τους.. αλκοολισμό, θέματα θυμού, αυτοπεποίθηση.. όλα θέματα που θα πήγαιναν στο Ε.Η.Ι. για θεραπεία.
I, uh, don't wanna be too assertive here but I could use your input on a few things for the business plan.Δε θέλω να είμαι πολύ κατηγορηματικός αλλά θα μπορούσα να ακούσω την αποψή σας για καποια πράγματα στο πλάνο.
I prefer assertive.Προτιμώ το αυταρχική.
It's one thing to be strong and assertive like I am in group.Έχει διαφορά το να είμαι δυνατός και θετικός όπως είμαι εδώ.
Then use your new assertive tools and tell him you want your pretzels back.Σε μπαρ είμαστε.
Let's explore the difference between being assertive and being a dick.Ποιον είναι το πρόβλημά σου;
I'm not assertive like that.Δεν είναι τόσο δυναμικός.
There are moments when Creed is assertively taking over.Υπάρχουν στιγμές όπου ο Kριντ υπερτερεί.
Apparently, Erlich used some pretty assertive vaginal metaphors last round, so it's been a bit of an uphill climb.Απ' ό,τι φαίνεται, ο Έρλιχ είχε θέσει κάποιες έντονες μεταφορές με αιδοία άρα ήταν αναμενόμενο.
You're just being assertive to your inmates like I taught you, right?Μπορείτε απλά να είσαι θετικός σε τροφίμους σας όπως σας έδειξα, έτσι δεν είναι;
I'm not good at being assertive.Δε μου αρέσει να είμαι αυταρχικός.
Also, it was crazy assertive and I feel like maybe I don't actually need power pose training.Επίσης, ήταν τρελή δυναμική και νιώθω σαν... να μην χρειάζομαι εξάσκηση σε "στάσεις ισχύος".
Oh, my gosh. I love it when she's assertive.Μου αρέσει όταν είναι αυταρχική.
Assertive.Δυναμική.
He's assertive.Είναι αυταρχικός.
He's a power-assertive offender who gets off on control.Αναζητεί την κυριαρχία, κι εξιτάρεται να έχει τον έλεγχο.
You're being so assertive right now.Είσαι τόσο κατηγορηματικός...
In most dramas, there aren't many roles where a woman is... that enthusiastic or self-assertive.Συνήθως στις σειρές, δεν βλέπεις μια γυναίκα τόσο τολμηρή ή ισχυρογνώμωνα.
You've got to be assertive.Πρέπει να είσαι δυναμική.
She uses assertive language, she likes to call the shots.Χρησιμοποιεί δυναμική γλώσσα, της αρέσει να ελέγχει.
One man's aggressive is another man's assertive.Η επιθετικότητα του ενός είναι ο δυναμισμός του άλλου.
He's... very assertive.Είναι πολύ... επιθετικός.
Be assertive.Να είσαι αποφασιστική.
I don't know... assertive.Πώς να το πω; Κάποιον πιο δυναμικό.