τελαγγειεκτασία, τηλαγγειεκτασία, τηλεαγγειεκτασία, τελεαγγειεκτασία, αγγειοτελεκτασία;

spiros · 1 · 1815

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824272
    • Gender:Male
  • point d’amour
τελαγγειεκτασία, τηλαγγειεκτασία, τηλεαγγειεκτασία, τελεαγγειεκτασία, αγγειοτελεκτασία;

Σύμφωνα με το Ιατρικό Λεξικό Dorland, το tele- προέρχεται από το τέλος και όχι από το τηλε- (μακράν, περιφερικός). Άρα η σωστή απόδοση είναι τελαγγειεκτασία και όχι τηλεαγγειεκτασία.

telangiectasia (tel·an·gi·ec·ta·sia)  [tele-1 + angi- + ectasia]  permanent dilation of preexisting small blood vessels (capillaries, arterioles, venules), creating focal red lesions, usually in the skin or mucous membranes. Called also telangiectasis.

tele-1  [Gr. telos end]  a combining form denoting relationship to the end.
— Dorland's Dictionary
« Last Edit: 26 Jun, 2021, 09:31:57 by spiros »


 

Search Tools