Παναγιώτης Γ. Κριμπάς

Asdings · 14 · 19811

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824782
  • Gender:Male
 • point d’amour


Λογοτεχνικό βιογραφικό σημείωμα του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΡΙΜΠΑ

O Παναγιώτης Γ. Κριμπάς (Panagiotis G. Krimpas), καταγόμενος – κατά την ποιητική έκφρασή του – «απ' τον πρωτορέμπελο Μοριά κι από τ’ ατούρκευτα Εφτάνησα», γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα, αλλά τα νεανικά του χρόνια τα έχει ζήσει στην επαρχία. Γράφει ποίηση από το 1992 και μικροδιήγημα από το 2020. Τον υπόλοιπο καιρό ασχολείται με «φαινομενικά πιο πεζές» – όπως τις αποκαλεί ο ίδιος – δραστηριότητες.

1) Ποιήματα:

Κριμπάς, Π.Γ. (2012). ΜΑΛΜΑ & Ignis fatuus: Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ. Κριμπά. Αθήνα: Φαραί (ποιήματα που γράφτηκαν την περίοδο 1999–2012).

Κριμπάς, Π.Γ. (2014). «Κλήση». Στο συλλογικό έργο: Ποίηση: Α΄ Λογοτεχνικός Διαγωνισμός «Μίμης Σουλιώτης». Θεσσαλονίκη: Δίγαμμα, σσ. 44–45 (συλλογή πρωτευσάντων και βραβευθέντων ποιημάτων του Α΄ Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Μίμης Σουλιώτης», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/Βιβλιολογείον. Το συγκεκριμένο ποίημα βραβεύτηκε με τιμητική διάκριση).

Κριμπάς, Π.Γ. (2016). «Βέβηλος», «Απώθηση», «Ωρίμαση», «Ταυτότητα», «Λυόμενος», «Ευκάλυπτος», «Felix Culpa», «Επούλωση», «Ιχνηλασία», «Εξέλιξη», «Επιστροφή». Στο συλλογικό έργο: Θ. Παντές (επιμέλεια), Μικρή ανθολογία μεσσήνιων ποιητών. Καλαμάτα: Φαραί, σσ. 55–60 (όλα αναδημοσιευμένα από το έργο ΜΑΛΜΑ & Ignis fatuus: Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ. Κριμπά).

Κριμπάς, Π.Γ. (2017). «Εθνωδία». Στο λογοτεχνικό περιοδικό Intellectum αρ. 13, σ. 27.

Κριμπάς, Π.Γ. (2020). «Κρονστάδη». Στο λογοτεχνικό περιοδικό 3η Χιλιετία αρ. 85, σ. 56.

Κριμπάς, Π.Γ. (2021). «Εθνοκάπηλοι», «Επιείκεια» (αναδημοσιευμένα από το έργο ΜΑΛΜΑ & Ignis fatuus: Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ. Κριμπά), «Ευτυχώς». Στο λογοτεχνικό περιοδικό 3η Χιλιετία αρ. 86, σ. 18.

Κριμπάς, Π.Γ. (2021). «Παραμονή», «Μετά» (αναδημοσιευμένα από το έργο ΜΑΛΜΑ & Ignis fatuus: Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ. Κριμπά). Στο λογοτεχνικό περιοδικό 3η Χιλιετία αρ. 87, σ. 11.

2) Πεζά:

Κριμπάς, Π.Γ. (2020). «Η συκένια σχεδία». Στο συλλογικό έργο: Σ. Κιοσσές, Χ. Μιχαλόπουλος, Φ. Ναούμ, & Ξ.-Τζ. Κατσαρή-Βαφειάδη (επιμέλεια), Με  μια σχεδία»: Ανθολογία μικροδιηγήματος: 100 λέξεις σε 100 ώρες για τη σχεδία. Κομοτηνή: Παρατηρητής της Θράκης, σ. 134 (συλλογή προκριθέντων έργων του Διαγωνισμού Μικροδιηγήματος για τη στήριξη των ανθρώπων που «ταξιδεύουν» με τη «σχεδία», εφημερίδα «Παρατηρητής της Θράκης»).

3) Μεταφράσεις ποιητικών έργων:

α) Από τα Ολλανδικά στα Ελληνικά:

de Thouars, G. «Επιτάφιος Ωδή». Στο άρθρο Δ.Γ. Μεταλληνός (2017). «Φιλοκαποδιστριακά-φιλελληνικὰ ὁλλανδικὰ ποιήματα», σ. 267, που έχει δημοσιευτεί στο συλλογικό έργο: Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος (επιμέλεια), Ὁ διεθνὴς περίγυρος καὶ ὁ φιλελληνισμὸς κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση: Πρακτικὰ Ε΄ Συνεδρίου, Ε΄ τόμος. Ἀθήνα: Ἀρχονταρίκι, σσ. 253–277 (μετάφραση του έργου του G. De Thouars με τίτλο «Graflied». Amsterdam, 1831). Αναδημοσίευση: 3η Χιλιετία αρ. 88, σ. 55 (συνοδεύεται από σύντομη βιογραφία του ποιητή, μεταφρασμένη επίσης από τα Ολλανδικά από τον Π.Γ. Κριμπά, βλ. σσ. 52–53).

de Thouars, G. «Η Δολοφονία». Στο άρθρο Δ.Γ. Μεταλληνός. 2017. «Φιλοκαποδιστριακά-φιλελληνικὰ ὁλλανδικὰ ποιήματα», σσ. 268–277, που έχει δημοσιευτεί στο συλλογικό έργο: Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος (επιμέλεια), Ὁ διεθνὴς περίγυρος καὶ ὁ φιλελληνισμὸς κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση: Πρακτικὰ Ε΄ Συνεδρίου, Ε΄ τόμος. Ἀθήνα: Ἀρχονταρίκι, σσ. 253–277 (μετάφραση του έργου του G. De Thouars με τίτλο “De moord”. Amsterdam, 1831]. Αναδημοσίευση: 3η Χιλιετία 88, σσ. 53–55 (συνοδεύεται από σύντομη βιογραφία του ποιητή, μεταφρασμένη επίσης από τα Ολλανδικά από τον Π.Γ. Κριμπά, βλ. σσ. 52–53).

β) Από τα Λετονικά στα Ελληνικά:

(Δημοτικό) «Μάνα ρώταγε το γιο της». Στο λογοτεχνικό περιοδικό 3η Χιλιετία αρ. 87, σ. 50 (μετάφραση του λετονικού δημοτικού τραγουδιού Māmiņ vaicā sav dēliņu).

4) Μεταφράσεις πεζών έργων:

α) Από τα Ρώσικα στα Ελληνικά:

Μπουλγκάκοφ, Μ., Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ (Πρόλογος και Κεφάλαια 1–15). Στο συλλογικό έργο Π.Γ. Κριμπάς & Ι. Πογκόσοβα (2008). Φρασεολογισμοί στη ρωσική λογοτεχνική γλώσσα και η απόδοσή τους στη νέα Ελληνική: Μεταφρασεολογικές και φιλολογικές προσεγγίσεις με παράδειγμα το έργο του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ «Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ». Αθήνα: Γρηγόρη, σσ. 90–230 (μετάφραση του Προλόγου και των Κεφαλαίων 1–15 του λογοτεχνικού έργου M.A. Бyлгaкoв. 1988. Жизнь гocпoдинa дe Moльepa, από τη συλλογή Белая гвардия [Романы]. Бaкy: Maapиф, σσ. 217–351, βλ. Πρόλογο και Κεφάλαια 1–15 στις σσ. 217–287).

β) Από τα Ελληνικά στ’ Αγγλικά:

Arnellos, A.A. Insomnia (μετάφραση: T. Μουτσουρούφη, Δ. Μουτσουρούφη & Π.Γ. Κριμπάς) (υπό δημοσίευση μετάφραση του έργου A.A. Αρνέλλος. 2010. Αϋπνίες. Αθήνα: Φαραί).

Asinis, K. Love in Galaxidi (μετάφραση: T. Μουτσουρούφη & Π.Γ. Κριμπάς) (υπό δημοσίευση μετάφραση του έργου K. Ασίνης. 2008. Έρωτας στο Γαλαξείδι. Αθήνα: Infocus).

5) Επιστημονικά άρθρα που αφορούν λογοτεχνικά έργα και/ή μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων:

Κριμπάς, Π.Γ. (2008). «Μεταφρασεολογία και Φρασεολογία: Σε αναφορά με τα κεφάλαια 1–15 (συμπεριλαμβανομένου του Προλόγου)». Στο συλλογικό έργο Π.Γ. Κριμπάς & Ι.Γ. Πογκόσοβα (συσσυγγραφείς), Φρασεολογισμοί στη ρωσική λογοτεχνική γλώσσα και η απόδοσή τους στη νέα Ελληνική: Μεταφρασεολογικές και φιλολογικές προσεγγίσεις με παράδειγμα το έργο του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ "Η ζωή του κυρίου ντε Μολιέρ". Αθήνα: Γρηγόρη, σσ. 15–68.

Krimpas, P.G. (2010). “Rendering Nationalistic Spirit in Translation: The Construction of Nationalism in Greek and Albanian Literature: Kadare, Gage, and Chatzis”. Στο επιστημονικό περιοδικό Syn-thèses αρ. 3, σσ. 99–115.

Κριμπάς, Π.Γ. & Χ. Μάρκου (2012). «Κώστας Καρυωτάκης στη Βουλγαρική, Πέιο Γιάβοροφ στην Ελληνική: (συγ-)κριτική προσέγγιση δύο μεταφρασμένων ποιημάτων». Στο επιστημονικό περιοδικό Civitas Gentium αρ. 2(1), σσ. 285–310.

Κριμπάς, Π.Γ.  (2017). «Η ποιητική συνάντηση της Ελληνικής με την Πομακική: Σκέψεις με αφορμή το έργο του Σεμπαϊδήν Καραχότζα με τίτλο "Μεταφράσεις ελληνικής και αγγλικής ποίησης στην πομακική γλώσσα"». Στο επιστημονικό περιοδικό Civitas Gentium αρ. 5(4), σσ. 105–224.

Zografidou, Z., P.G. Krimpas, & I. Spyridonidis (2019). «Pietro Metastasio traduce Aristotele: l’approccio critico e traduttologico del poeta cesareo nella traduzione dell’Estratto dell’arte poetica». Στο συλλογικό έργο: D. Minniti-Γκώνια (επιμέλεια), Italoellenica: Incontri sulla lingua e la traduzione: Atti del Convegno, 21 novembre 2017, Atene: Edizioni dell’Università Nazionale e Kapodistrias di Atene/LabItEl (Laboratorio di Lingua, Traduzione e Studio del contatto linguistico italogreco), σσ. 179–193.

Ζωγραφίδου, Ζ., Π.Γ. Κριμπάς, & Η. Σπυριδωνίδης (2020). «Ο Εύξεινος Πόντος στο οδοιπορικό Andanças é viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidos: (1435–1439) του ισπανού ιππότη Πέρο Ταφούρ: μια πρώτη μεταφραστική προσέγγιση και μελέτη περιπτώσεων τοπωνυμίων σε γεωιστορικό συγκείμενο». Στο επιστημονικό περιοδικό Mare Ponticum αρ. 8(1), σσ. 23–35.

Zografidou, Z., P.G. Krimpas, & I. Spyridonidis (2021). I classici greci nella formazione e nell’opera di Pietro Metastasio. Στο επιστημονικό περιοδικό Rivista di letteratura comparata italiana, bizantina e neoellenica αρ. 5, σσ. 25–34.

6) Βιβλιοκρισίες λογοτεχνικών έργων:

Κριμπάς, Π.Γ. (2017). «Εις υγείαν αμεθύστης της εκπάγλου: Βιβλιοκρισία για το φερώνυμο έργο του Ι.Θ. Μάζη» (: ιωάννου του ηρακλεικού, αμεθύστη η έκπαγλος, Αθήνα: Παπαζήσης, 2014). Στο επιστημονικό περιοδικό Civitas Gentium αρ. 5(4), σσ. 217–220.

7) Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν τη λογοτεχνία ή συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα:

Ομιλητής στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Γ. Παπαϊωάννου, Πίσω απ' το τζάμι. Αθήνα: Θαλασσί, 2010», Πάτρα, 29 Μαΐου 2011 (Εκδόσεις Φίλντισι/«Παλαιό Νοσοκομείο Πατρών»).

Απαγγελία ποιήματος «Άνοιξη» του Harry Martinson στην εκδήλωση «Βραδιά Ποίησης και Μουσικής» που οργανώθηκε με αφορμή τη Γιορτή της Ποίησης. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2012 («Βιβλιοθήκη» Ελευθεροτυπίας/Μετρονόμος/poiein.gr/diastixo.gr/Polis Art Café).

Ομιλητής στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «ΜΑΛΜΑ & Ignis fatuus: Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ. Κριμπά. Αθήνα: Φαραί, 2012», Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 (Εκδόσεις Τόπος/Polis Art Café).

Ομιλητής, μουσικός επιμελητής και μουσικός ερμηνευτής στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «ιωάννου του ηρακλεικού (= Ι.Θ. Μάζης), αμεθύστη η έκπαγλος: χρονικόν μέγα και μυστικόν. Αθήνα: Παπαζήσης, 2014», Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 (Εκδόσεις Παπαζήση/Polis Art Café).

Ομιλητής στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης «Βραδιά περι-Ποιήσεως», Κομοτηνή, 21 Μαρτίου 2015 (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης/Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής/Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής).

Ομιλητής στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Σ. Καραχότζα, Μεταφράσεις ελληνικής και αγγλικής ποίησης στην πομακική γλώσσα. Ξάνθη: Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ξάνθης, 2017», Αθήνα, 18 Μαΐου 2017 (Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ξάνθης/Στοά του Βιβλίου).

Ομιλητής στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ε. Ρούτουλα, Ο Άρχοντας της Μεσογείου. Αθήνα: Φιλύρα, 2017», Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017 (Εκδόσεις Φιλύρα/BOOKS PLUS Art & Coffee).

Συντονιστής της εκδήλωσης «Περί δαίμονος και άλλων ερώτων: Aφιέρωμα στην σύγχρονη επτανησιακή ποίηση», Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017 (Ένωση Επτανησίων Ελλάδος/«Αθηναίων Πολιτεία»).

Ομιλητής στο Συμπόσιο «Σπουδή στην Παγκόσμια Ποίηση», Αθήνα, 18–20 Μαρτίου 2018 (Έλευσις & Υδράνη: Καλλιτεχνικό Σωματείο).

Ομιλητής στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «ιωάννου του ηρακλεικού (Ι. Θ. Μάζης), αμεθύστη η έκπαγλος: χρονικόν μέγα και μυστικόν. Αθήνα: Παπαζήσης, 2014», Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019 (Εκδόσεις Παπαζήση/Εκδόσεις «Λειμών»/Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ).

Ομιλητής στο Συνέδριο «Η Ποίηση σήμερα», Αθήνα, 7–9 Φεβρουαρίου 2020 (Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών/Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος/Ιόνιος Βιβλιοθήκη της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας/Έλευσις & Υδράνη: Καλλιτεχνικό Σωματείο/Επικοινωνία 94 FM Δήμου Ν. Ηρακλείου Αττικής).

8) Σύνδεσμοι που αφορούν το λογοτεχνικό έργο του Π.Γ. Κριμπά:

https://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/i-periptwsi-enos-eksairetikou-poiitikou-myalou-25842000000
https://ionianlibrary.gr/η-βιβλιοθήκη/λογοτεχνία/ποίηση/154-ΜΑΛΜΑ-ΚΑΙ-ignis-fatuus
https://ellyxnion.blogspot.com/2014/12/ignis-fatuus.html
https://www.intellectum.org/2017/05/23/intellectum13/
https://www.thinkfree.gr/ο-παναγιώτης-κριμπάς-παρουσιάζει-το-β/
https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=189720
« Last Edit: 24 Oct, 2021, 00:12:49 by Asdings »


Asdings

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4118
  • Gender:Male
 • unte þeina ist þiudangardi jah mahts
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Ultima Thule

Εσύ θά 'σαι το τέλος·
το μακρυνότερο ταξίδι, το βορειότερο·
θα κατακτήσω το έδαφός σου·
θα σε πω: Ultima Thule.
« Last Edit: 13 Jan, 2021, 19:59:43 by wings »
In dubio pro reoAsdings

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4118
  • Gender:Male
 • unte þeina ist þiudangardi jah mahts
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Δρόμος

Ο πειρασμός
–αυτό που όλοι θέλουν
να γευτούν ή ν' αποφύγουν.
Ο πειρασμός:
–για κάποιους το ένα,
για κάποιους το άλλο.
Όταν το θέλησα, αντιστάθηκα·
μα, σ' έναν πειρασμό, ποτέ:
εκείνον της προέλασης,
του ανοιχτού του δρόμου.
« Last Edit: 16 Nov, 2020, 21:08:10 by spiros »
In dubio pro reo


Asdings

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4118
  • Gender:Male
 • unte þeina ist þiudangardi jah mahts
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Απάτη

Ναι, το άκουσες καλά·
«ψυχή μας», εννοώ
τα βήματα της αθωότητας
που αφήσαμε στα τρίστρατα,
τις κραυγές της ευτυχίας μας
που εξακοντίσαμε στους δέκτες της Συλλογής,
τα βλέμματα της αρεσκείας
που στηρίξαμε
πάνω στον ώμο της βαρύτητας.
Καλά το βλέπεις·
πλατύτερο στο απόγειο,
στενότερο στην παρακμή.
« Last Edit: 04 Apr, 2016, 14:46:28 by spiros »
In dubio pro reowings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72543
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Επιείκεια

Κατάλαβες, λοιπόν,
πως τούτη είν’ η πλευρά μου
που φοβάμαι.
Γιατί είναι πύλη ορθάνοιχτη,
σαν επιφώνημα σινιάλο
για ρεσάλτο.

« Last Edit: 04 Apr, 2016, 14:46:30 by spiros »
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72543
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Οιωνός

Φορούσες, λέει,
ένα χιτώνα.
Και γύρω σου ο χορός
ν’ ακολουθεί
τα χίλια πίφφερα
που έπαιζαν μυστήρια ξωτικά.
Ήσουν
ανάσκελα στο έδαφος
και, πάνω απ’ το κεφάλι σου,
στο χάος,
υψωνόταν μια λαμπάδα.
Κάποια φωνή
ψιθύρισε στ’ αφτί σου
το γιατί.
Κι εσύ απάντησες
από μια διάσταση άλλη
ότι, ίσως, τώρα
δικαιώθηκες.
« Last Edit: 04 Apr, 2016, 14:46:37 by spiros »
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72543
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Vigilia

Εβούιζε η μέρα που τελείωνε
στ' αφτιά μου.
Ν’ αδειάζεις μου 'πανε τη σκέψη –
μ' ανήκει αυτό στα μπορετά;
– λέω πως όχι.
Απάνω σ’ άλογα περνούσαν απ’ το νου μου
οι εμμονές.
Να κλείσω πάλευα
την πιο βαθιά μου όραση,
μα κείνες μου παρέλυαν το «θέλω».
Κι όλο εβούιζε η μέρα που τελείωνε
στ' αφτιά μου.
« Last Edit: 04 Apr, 2016, 14:46:39 by spiros »
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72543
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Άρνηση

Του πρόσφεραν
τα σύμβολα της δύναμης,
τα βάθρα της καταπίεσης,
τα τύμπανα της διχόνοιας.
Του πρόσφεραν
και τόσα άλλα
για να πει:
«θα σας διοικήσω».
Μ’ αυτός
άρχισε ξάφνου
ν’ αναλύεται σε φωτόνια
και ν' απαγγέλλει
συμπαντικές διατάξεις.
Έτρεμαν
οι δουλοπρεπείς,
έτρεμαν
οι ζηλόφθονοι,
έτρεμαν
οι ημιαυτόνομοι·
κι ως να συνέλθουν,
είχε ήδη πάρει τη μορφή
ενός
άνθους από κρύσταλλο.
« Last Edit: 04 Apr, 2016, 14:46:41 by spiros »
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72543
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Heimdallr

Έφτυσε αποφασιστικά
πάνω στα πρόσωπα
των μειοδοτών·
ύστερα ανέμισε
δυο-τρεις φορές
ένα κοφτερό κατάστιχο
και,
με μια κίνηση,
τους πήρε τα κεφάλια.
Κι όπως αυτά
κυλούσανε στη νοτισμένη γη,
περπάτησε
πάνω στα μίζερα κουφάρια,
σαλπίζοντας αγέρωχα
στο Gjallarhorn.
« Last Edit: 04 Apr, 2016, 14:46:43 by spiros »
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72543
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Εξάρτηση

Αυτό ήταν
που του έλυσε τα χέρια·
«να εξαρτάσαι»,
του είπε,
«από σήματα,
όχι από σώματα»·
μια προτροπή
που του διευκρίνισε
τη διάσταση μεταξύ
πάθους
και
εμπάθειας.
« Last Edit: 04 Apr, 2016, 14:46:47 by spiros »
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824782
  • Gender:Male
 • point d’amour
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Ι.Χ.

Και τι θα γίνει,
αδελφέ,
μ' αυτούς 'δώ κάτω
που νομίζουνε
πως ο Ιησούς Χριστός είναι Ι.Χ.;
Πώς θα τους δώσουμε
τα λάβαρα αξιών
για τις οποίες
χύθηκε αίμα;
« Last Edit: 04 Apr, 2016, 14:46:55 by spiros »


Asdings

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4118
  • Gender:Male
 • unte þeina ist þiudangardi jah mahts
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Αθωότητα

Έρρεε από μέσα μου ο κόσμος
σαν το νερό μέσ' απ' τις ρίζες
ποταμόβιων φυτών.
« Last Edit: 04 Apr, 2016, 14:46:57 by spiros »
In dubio pro reo


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824782
  • Gender:Male
 • point d’amour
Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, ΜΑΛΜΑ και Ignis fatuus

Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις ΦΑΡΑΙ οι ποιητικές συλλογές του Παναγιώτη Γ. Κριμπά «ΜΑΛΜΑ» και «Ignis fatuus», σε ενιαίο βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει 80 σελίδες. Το συνολικό έργο αποτελείται από 64 ποιήματα, 32 σε κάθε συλλογή, τα οποία γράφτηκαν κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτουν τα έτη 1999-2012. Ποίηση σε ελεύθερο στίχο, διανθισμένη σε κάποιες περιπτώσεις με παραδοσιακά εκφραστικά μέσα.
« Last Edit: 09 Apr, 2016, 16:18:31 by Asdings »


Asdings

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4118
  • Gender:Male
 • unte þeina ist þiudangardi jah mahts
Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013, στις 19.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΦΑΡΑΙ σας προσκαλούν στη βιβλιοπαρουσίαση του ποιητικού έργου του πανεπιστημιακού, δικηγόρου, μεταφραστή και συγγραφέα Παναγιώτη Γ. Κριμπά, με τίτλο "ΜΑΛΜΑ και Ignis fatuus: Δύο ποιητικές συλλογές του Π.Γ.Κριμπά", η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Polis Art Cafe.

Polis Art Café, Πεσμαζόγλου 5 Αίθριο Στοάς Βιβλίου, Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103249588, Είσοδος ελεύθερη


Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο:

https://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1/254074154718067

Ο Παναγιώτης Κριμπάς παρουσιάζει το βιβλίο του στο Polis Art Cafe | thinkfree.gr
« Last Edit: 16 Nov, 2020, 21:08:30 by spiros »
In dubio pro reo


 

Search Tools