get at the negotiating table → προσέρχομαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832459
    • Gender:Male
  • point d’amour
get at the negotiating table → προσέρχομαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Let us get around the negotiating tableΑς προσέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
They must come to the negotiating tableΠρέπει να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
We need to get back to the negotiating tableΠρέπει να επανέλθουμε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων
They say we must return to the negotiating tableΑκούσθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις
Fortunately, the Americans are back at the negotiating tableΕυτυχώς οι Αμερικανοί επέστρεψαν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων
A union is not created at a negotiating table within theΜια ένωση δεν μπορεί να δημιουργηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εντός της
It is the Council that has not come to the negotiating tableΤο Συμβούλιο είναι εκείνο που δεν έχει προσέλθει στο διαπραγματευτικό τραπέζι
Bear in mind that there are also non-aligned countries at the negotiating tableΑναλογιστείτε απλώς ότι στο τραπέζι υπήρχαν και αδέσμευτες χώρες
That commitment must also be taken to the negotiating table, howeverΩστόσο, αυτή η δέσμευση πρέπει επίσης να αναληφθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
It is good that today both sides have sat down at the negotiating tableΕίναι καλό ότι σήμερα και οι δύο πλευρές κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Today I am happy that this conflict was resolved around the negotiating tableΣήμερα χαίρομαι που αυτή η διαμάχη επιλύθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
This is the first time that the European Union has been at the negotiating tableΕίναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
The extreme views were so far apart that they were never brought to the negotiating tableΟι ακραίες απόψεις απείχαν τόσο πολύ ώστε δεν έγιναν ποτέ διαπραγματεύσεις
We are well aware that we very often only have men around the negotiating tableΓνωρίζουμε καλά ότι πολύ συχνά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάθονται μόνο άντρες
Mr President, I would call on everyone to go the negotiating tableΚύριε Πρόεδρε, καλώ όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Firstly, every bomb makes the return to the negotiating table more difficultΠρώτον, κάθε βομβαρδισμός καθιστά δυσχερέστερη την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
We want them to come back to the negotiating table with a moral purpose.Θέλουμε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επιδίωξη εύλογων, από ηθική άποψη, στόχων.
If not, there is no point whatsoever in sitting around the negotiating table.Εάν δεν συμβεί αυτό, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
In my view, both sides now need to get back around the negotiating table.Κατά την άποψή μου, και οι δύο πλευρές θα πρέπει τώρα να επιστρέψουν γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
There are proposals on the negotiating table at other levels which also lead to serious objections.Και υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι, σε άλλα επίπεδα, που προκαλούν επίσης σοβαρές αντιρρήσεις.
It is certainly terrorism that prevents the parties from coming to the negotiating table.Η τρομοκρατία είναι σίγουρα αυτή που εμποδίζει τα δύο μέρη να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
However, Robert Mugabe will not come to the negotiating table unless forced to doΩστόσο, ο Ρόμπερτ Μουγκάμπε δεν πρόκειται να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν δεν αναγκαστεί να το κάνει.
In the name of correct economic relations, these things are not brought up at the negotiating table.Στο όνομα των σωστών οικονομικών σχέσεων τα πράγματα αυτά δεν φθάνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
More than two years after this promise, the Commission's proposals are on the negotiating table.Πάνω από δύο χρόνια μετά από αυτήν την υπόσχεση, οι προτάσεις της Επιτροπής είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
There is therefore cause to hope that they will return to the negotiating table during the months to come.Μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι, στους προσεχείς μήνες, θα επανασυνδεθούν τα νήματα των διαπραγματεύσεων.
We are therefore sceptical whether this dispute can be resolved at the negotiating table any time soon.Αμφιβάλλουμε, συνεπώς, κατά πόσον αυτή η διαφορά μπορεί να επιλυθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σύντομα.
I am pleased that Parliament is supporting the EU's position: that will strengthen our hand at the negotiating table.Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη θέση της ΕΕ. Αυτό ενισχύει τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις.
If the EU makes these mistakes again, there will not even be any question of it participating at the negotiating table.Εάν η ΕΕ κάνει πάλι αυτά τα λάθη, δεν θα τεθεί καν θέμα συμμετοχής της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
The European Union hopes that the parties to the peace process will return to the negotiating table.Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι τα μέρη που συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
And meanwhile, at the international negotiating table, from the GATT to the WTO, our interests are not being protected.Εν τω μεταξύ κατά τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, από τη ΓΣΔΕ ως τον ΠΟΕ, ξεπουλάμε τα συμφέροντά μας.
It would mean that we would be forever at the negotiating table and that a case like Nokia would happen again.Θα σήμαινε ότι θα βρισκόμασταν εσαεί στο διαπραγματευτικό τραπέζι και ότι μια περίπτωση όπως της Nokia θα συνέβαινε ξανά.
One only has to think of the Middle East conflict, where we do not even have a place at the negotiating table.Αρκεί να αναλογιστούμε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, επί της οποίας δεν έχουμε καν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Likewise, I call on Tiraspol to sit back down at the negotiating table and put an end to its delaying tactics.Ομοίως, καλώ την Tiraspol να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να θέσει τέρμα στις παρελκυστικές τακτικές της.
By taking a firm stance on this matter, we also create incentives for Iran to return to the negotiating table.Τηρώντας σθεναρή στάση επί του θέματος, παρέχουμε επίσης κίνητρα στο Ιράν για να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
The fact that the Tamil Tigers have now left the negotiating table is destructive for all the parties.Το γεγονός ότι οι Τίγρεις των Ταμίλ έχουν τώρα αποσυρθεί από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι καταστροφικό για όλες τις πλευρές.
At the negotiating table, our promises must be turned into rather more than what is being offered in cash.Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι υποσχέσεις μας πρέπει να μετατραπούν σε πολύ περισσότερα από αυτά που προσφέρονται σε μετρητά.
You always place emphasis on the developing countries yet they were not even at the negotiating table.Και επειδή διαρκώς εμφανίζετε στο προσκήνιο τις αναπτυσσόμενες χώρες, σας λέω ότι αυτές δεν κάθονταν καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Now he should negotiate, but the bombing will continue until he comes to the negotiating table.Τώρα είναι αναγκασμένος να διαπραγματευθεί, αλλά είναι ανάγκη να συνεχίσουν οι βομβαρδισμοί μέχρις ότου καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
That is why I hope India and Pakistan will come to the negotiating table, together with the people of Kashmir.Αυτός είναι και ο λόγος που εύχομαι η Ινδία και το Πακιστάν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τον λαό του Κασμίρ.
Not every avenue has been closed off. It is still possible to make the attempt to get the North Koreans back to the negotiating table.Υπάρχει ακόμα δυνατότητα να επιχειρήσουμε να φέρουμε τους Βορειοκορεάτες πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
We expect the guerrillas to release the hostages as a sign of their desire to return to the negotiating table.Αναμένουμε από τους αντάρτες την απελευθέρωση των ομήρων ως ένδειξη της επιθυμίας τους να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
I would also urge you to bring the GSP+ to the negotiating table as a real alternative, and talk about it openly in the debates.Σας ζητώ να φέρετε το ΣΓΠ+ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως πραγματική εναλλακτική λύση και να το συζητήσετε ανοιχτά.
Thus, rather than crawling on our knees we should instead sit as partners around the negotiating table at the Kremlin.Έτσι, αντί να προχωράμε γονυπετής, θα έπρεπε αντίθετα να καθόμαστε ως εταίροι γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Κρεμλίνο.
I wish to call on the management, specifically Mr Filipov, to open discussions and to return to the negotiating table.Θα ήθελα να καλέσω τη διοίκηση, ιδιαίτερα τον κ. Filipov, να ξεκινήσει τις συζητήσεις και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
On the eve of the G20 Finance Ministers' meeting, Europe is once again arriving at the negotiating table unprepared.Τις παραμονές της διάσκεψης των Υπουργών Οικονομικών της G20, η Ευρώπη φτάνει για άλλη μια φορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απροετοίμαστη.
Should there be a return to the negotiating table, priority must be given to consideration of how to help the poorest countries.Αν υπάρξει επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μελέτη του τρόπου αρωγής των φτωχότερων χωρών.
Both sides must realise that they must resolve their differences at the negotiating table and not on the battlefields.Και οι δύο πλευρές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να επιλύσουν τις διαφορές τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι στα πεδία μάχης.
The Group of the European People's Party calls on the Maoists to renew the ceasefire once and for all and to return to the negotiating table.Η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ απευθύνει έκκληση στους Μαοϊκούς για νέα κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Mrs Breyer has taken a great deal of trouble and has achieved much of what Parliament wanted at the negotiating table.Η κ. Breyer έκανε μεγάλες προσπάθειες και μπόρεσε να επιβάλει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πολλά από τα σημεία που επιθυμούσε το Κοινοβούλιο.
negotiating tables were set up, and a demilitarised zone the size of Switzerland was established under guerrilla control.Ανοιξαν ορισμένα τραπέζια διαπραγματεύσεων και δημιουργήθηκε μία αποστρατικοποιημένη ζώνη ίση σε έκταση με την Ελβετία υπό τον έλεγχο των ανταρτών.
We have tried to get negotiations with the Council under way, but they have been unwilling to come to the negotiating table.Προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, αλλά οι υπεύθυνοι ήταν απρόθυμοι να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
We must stop the bombing and we must, with Russian involvement, return to the negotiating table with a negotiating position.Πρέπει να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς και να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε θέση διαπραγμάτευσης με τη συμμετοχή της Ρωσίας.
If Turkey is laying down the law even now, what will happen if it is allowed to join us at the negotiating table?Εάν η Τουρκία καταστρατηγεί από τώρα τις αρχές του δικαίου, τι θα συμβεί αν της επιτραπεί να καθίσει μαζί μας ως ισότιμο μέλος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων;
It is really important that the Palestinians are able to go to the negotiating table with the support of the Arab League.Είναι πραγματικά σημαντικό οι Παλαιστίνιοι να έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την υποστήριξη του Αραβικού Συνδέσμου.
I wish to thank the Commission, which has played a very constructive role, both in its proposals and at the negotiating table.Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, που διαδραμάτισε πολύ εποικοδομητικό ρόλο τόσο με τις προτάσεις της όσο και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
I call on the French Government to brandish France's veto on the morning of 3 October and to leave the negotiating table.Ζητώ από τη γαλλική κυβέρνηση να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας της Γαλλίας το πρωί της 3ης Οκτωβρίου και να αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
I can only hope that the parties will return to the negotiating table, but in situations of this kind it is fairly rare.Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ευχηθεί ότι τα δύο μέρη θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν και σε παρόμοιες περιπτώσεις αυτό είναι μάλλον σπάνιο.
You must use all your diplomatic skills to bring the United States, Japan and Australia back to the negotiating table.Πρέπει να καταβάλετε όλη σας τη διπλωματία προκειμένου να αναγκάσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Αυστραλία να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
By the end of the Portuguese presidency, all 29 chapters will be on the negotiating table for the Luxembourg group of countries.Εδώ η κατάσταση είναι η ακόλουθη: μέχρι το τέλος της πορτογαλικής Προεδρίας θα είναι προς διαπραγμάτευση για τα κράτη της ομάδας του Λουξεμβούργου και τα 29 κεφάλαια.
The global community has to put pressure on the Turkish Government to persuade Turkey to sit down at the negotiating table.Η διεθνής κοινότητα πρέπει τώρα να ασκήσει πίεση στη τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να καθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
We need a parliamentary assembly that meets regularly and monitors the work that is going on around the negotiating table at the WTO.Χρειαζόμαστε μια κοινοβουλευτική συνέλευση που να συνέρχεται τακτικά και να παρακολουθεί τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ.
It is up to the international community to bring the warring factions to the negotiating table and find answers that will enable us to resolve this crisis.Είναι καθήκον της διεθνούς κοινότητας να ωθήσει τα μέρη της σύγκρουσης στη διαπραγμάτευση και στην εξεύρεση λύσεων για να επιλυθεί αυτή η κρίση.
Even today, there is no denying the fact that many of the proposals on the negotiating table were born in the European Parliament.Σήμερα ήδη δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί ότι πολλές προτάσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Mr Levy has declared that role unthinkable in the peace negotiations, but we need to secure a seat for the European Union at the negotiating table alongside the United States envoy.Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παρίσταται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών.
The problems inside the SAARC are still far from being solved and the delicate matter of Kashmir is still on the negotiating table.Τα προβλήματα στο εσωτερικό της Ε.Π.Σ.Ν.Α. σε καμία περίπτωση δεν έχουν επιλυθεί και το λεπτό ζήτημα του Κασμίρ εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Besides, that suits the small groups, as the agreements made at the negotiating table make them more powerful than befits their size.Άλλωστε, αυτό συμφέρει τις μικρές ομάδες καθώς οι συμφωνίες που γίνονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις καθιστούν πιο ισχυρές από ό,τι ταιριάζει στο μέγεθός τους.
We have also said that the conflicts in South Ossetia and Abkhazia must be resolved at the negotiating table, and by exclusively peaceful means.Έχουμε πει επίσης ότι οι συγκρούσεις στην Νότια Οσετία και την Αμπχαζία πρέπει να επιλυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα.
If they are to return to the negotiating table, however, there must also be an offer from employers on which to base the negotiations.Εάν, όμως, επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πρέπει να υπάρχει επίσης μια προσφορά από τους εργοδότες στην οποία να μπορούν να στηριχθούν οι διαπραγματεύσεις.
This large-scale financial assistance gives us the right to ask the Palestinian National Authority (PNA) to return to the negotiating table.Αυτή η μεγάλης κλίμακας οικονομική βοήθεια μάς δίνει το δικαίωμα να ζητήσουμε από την Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή (ΕΠΑ) να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
The only effective hope for Burundi, however, is that all the parties to the dispute should agree unconditionally to come to the negotiating table.Η μοναδικά αποτελεσματική ελπίδα για το Μπουρούντι, ωστόσο, είναι να έλθουν όλα τα φιλονικούντα κόμματα, χωρίς προϋποθέσεις, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
This is not surprising, for something like this takes longer than sitting at a negotiating table and engaging in negotiations.Το γεγονός αυτό δεν μας προκαλεί έκπληξη, γιατί κάτι τέτοιο χρειάζεται περισσότερο χρόνο και δεν αρκεί να καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάνουμε διαπραγματεύσεις.
Parliament should have found the will to discuss this issue of its own accord, as it has been rotting on international negotiating tables for 30 years.Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να είχε βρει τη θέληση να συζητήσει αυτό το θέμα με δική του πρωτοβουλία, καθώς «σαπίζει» στα διεθνή τραπέζια διαπραγματεύσεων επί 30 χρόνια.
The FNL must now come to the negotiating table, turn itself into a genuine political party and participate in the country's recovery and reconstruction.Το FNL πρέπει τώρα να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να μεταμορφωθεί σε ένα αληθινό πολιτικό κόμμα και να συμμετάσχει στην ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της χώρας.
These rules are more about compromise, politeness, equilibrium and respect for the other side at the negotiating table. They are not about dictatorial demands and harsh condemnations.Οι κανόνες αυτοί αφορούν κυρίως τον συμβιβασμό, την ευγένεια, την ισορροπία και τον σεβασμό της άλλης πλευράς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
It is in Russia's interest to have access to Caspian gas, and a resolute, united front from Europe would bring Russia to the same negotiating table.Είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο της Κασπίας, και ένα αποφασιστικό, ενωμένο ευρωπαϊκό μέτωπο θα φέρει τη Ρωσία στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων.
It is vital to bring the 5+2 partners to the negotiating table: we cannot allow Medvedev and Voronin to resolve the conflict between them.Είναι ζωτικό να φέρουμε τους εταίρους του συστήματος «5+2» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους Μεντβέντεφ και Βορόνιν να επιλύσουν αυτήν τη σύγκρουση μεταξύ τους.
But, there you have it: just as we are discussing the challenge of climate change, what should appear on the negotiating table but the financial crisis.Ωστόσο, τη διαθέτετε: ακριβώς όπως συζητάμε την πρόκληση για τις κλιματικές αλλαγές αυτό που πρέπει να εμφανιστεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν είναι η χρηματοπιστωτική κρίση.
The objective of these resolutions is not to punish Iran but to persuade it to come to the negotiating table: as far as I am concerned, the sooner the better.Στόχος αυτών των ψηφισμάτων δεν είναι να τιμωρηθεί το Ιράν, αλλά να πεισθεί να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: κατ' εμέ, όσο συντομότερα συμβεί αυτό τόσο το καλύτερο
Mr President, ladies and gentlemen, three equal partners are sitting around the negotiating table for the 2011 budget: the Council, the Commission and Parliament.Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τρεις ισότιμοι εταίροι κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2011: το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.
This situation will never be resolved if both parties do not sit down at the negotiating table and remain there for as long as it takes to obtain a solution.Αυτή η κατάσταση δεν θα επιλυθεί ποτέ εάν και οι δύο πλευρές δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν παραμείνουν εκεί όσο διάστημα χρειαστεί για την εξεύρεση μιας λύσης.
Before we let these third countries sit at the same negotiating table as the EU, we must demand that they subscribe to the same core international labour standards.Προτού επιτρέψουμε σε αυτές τις τρίτες χώρες να καθίσουν στο ίδιο διαπραγματευτικό τραπέζι με την ΕΕ, πρέπει να απαιτήσουμε να υιοθετήσουν τα ίδια βασικά διεθνή εργασιακά πρότυπα.
We must not forget that it was only the credible threat of military force which forced Milosevic to the negotiating table, and we must maintain that threat.Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο η αξιόπιστη απειλή των στρατιωτικών δυνάμεων ανάγκασαν τον Μιλόσεβιτς να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την απειλή.
It is time for the negotiating table to take centre stage, without any rhetoric or pressures which might injure either party's dignity or Croatia's accession status.Είναι ώρα οι συνομιλίες να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, χωρίς ρητορική ή πιέσεις που μπορεί να βλάψουν την αξιοπρέπεια οποιασδήποτε πλευράς ή το καθεστώς υποψήφιας χώρας της Κροατίας.
We place great hopes in the laudable efforts of ex-President to unite, or reunite, the parties to the conflict round the negotiating table in Tanzania.Εναποθέτουμε μεγάλες ελπίδες στις εγκωμιαστικές προσπάθειες του πρώην Προέδρου Nyerere για να φέρει - να επαναφέρει - τις συγκρουόμενες πλευρές γύρω απο το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Τανζανία.
All of which led the Commission and the Council to the negotiating table and ultimately convinced both institutions to respect Parliament's recourse to codecision.Όλα αυτά οδήγησαν την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τελικά έπεισαν και τα δύο αυτά θεσμικά όργανα να σεβαστούν την προσφυγή του Κοινοβουλίου στη συναπόφαση.
We must, however, acknowledge the moral difficulties of a major donor sitting across the negotiating table from a key recipient of aid for trade.Πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε τις ηθικές δυσκολίες που υπάρχουν όταν ένας σημαντικός χορηγός βοήθειας κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέναντι από έναν βασικό αποδέκτη της βοήθειας για το εμπόριο.
What concerns me, unlike Brian Crowley, is that Zimbabwe's dictator Robert Mugabe will probably be attending the summit. It is not worthy of the European Union to sit at the same negotiating table as Mugabe.Αυτό που με απασχολεί, σε αντίθεση με τον Brian Crowley, είναι ότι ο δικτάτορας της Ζιμπάμπουε Robert Mugabe θα συμμετάσχει πιθανότατα σε αυτή τη σύνοδο.
But it will remain a declaration of intent unless there is commitment from the Mediterranean partners and the European Union to meet regularly around the negotiating table.Ωστόσο, για μια ακόμη φορά θα μείνει μια δήλωση προθέσεων χωρίς τη δέσμευση των εταίρων της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναντώνται τακτικά γύρω από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων.
the EU played an important role in getting the G77 countries and China to the negotiating table, so that they could feel more closely involved in the process.η ΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της προσέλευσης της Ομάδας των 77 και της Κίνας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να μπορούν να αισθάνονται ότι συμμετέχουν περισσότερο στις διεργασίες.
The Group of the Greens/European Free Alliance took the initiative of calling a debate on this issue because the Tamil Tigers had left the negotiating table.Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία έλαβε την πρωτοβουλία να ζητήσει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με αυτό το θέμα, διότι οι Τίγρεις των Ταμίλ αποσύρθηκαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
This, Commissioner, is what you should lay on the WTO negotiating table - this new customs technology - so that we can abolish our archaic customs system.Αυτό, κύριε Επίτροπε, είναι που θα πρέπει να θέσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, τη νέα αυτή τελωνειακή τεχνολογία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταργήσουμε το απαρχαιωμένο τελωνειακό μας σύστημα.
They must realise that nothing is to be gained through force whereas much is to be lost and that there is no realistic alternative to finding a compromise solution at the negotiating table in Rambouillet.Πρέπει ακόμα να αναγνωρίσουν ότι δεν υπάρχει καμία ρεαλιστική εναλλακτική λύση εκτός από μια συμβιβαστική λύση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Rambouillet.
What is the position of the Commission at least? What plans does it have to raise the issue of tourism again or to put it back on the negotiating table, albeit now, at this late stage?Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή, έστω την τελευταία στιγμή, ούτως ώστε το θέμα του τουρισμού να επανέλθει ή να τεθεί στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, έστω και την τελευταία στιγμή;
I sometimes think that we are trying to ask for secure, stable supplies of vitally important raw materials while wielding a cudgel. And what do we, the EU, bring to the negotiating table?Πρόκειται για ένα λεξιλόγιο υπαγόρευσης και χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν βρίσκομαι στη θέση του διαπραγματευτή, ο οποίος υποτίθεται ότι πρέπει να λάβει κατευθύνσεις από τις συστάσεις αυτές.
They are, in fact, choosing the road of peace, away from occupation, away from terror and state terror, and towards the negotiating table and, hopefully, peace eventually.Διανοίγουν το δρόμο για την ειρήνη, μακριά από την κατοχή και μακριά από την τρομοκρατία και την κρατική τρομοκρατία, το δρόμο προς το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και μακροπρόθεσμα το δρόμο για την ειρήνη.
UNICE acknowledges meanwhile that UEAPME is the body most representative of the specific interests of SMEs in Europe, and is thus giving it a place at the negotiating table.Η UNICE αναγνωρίζει ήδη ότι η UEAΡΜE είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό όργανο εκπροσώπησης των ιδιαίτερων συμφερόντων των ΜΜΕ στην Ευρώπη και της παραχωρεί από τώρα μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
If our Moroccan partners are now prepared to return to the negotiating table and show willing to negotiate, then I am sure that, in the end, we shall broker a solution which is acceptable to both sides.Εάν τώρα οι μαροκινοί εταίροι επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δείξουν καλή διάθεση, είμαι βέβαιος ότι εντέλει θα βρούμε μία λύση αποδεκτή και για τις δύο πλευρές.
In view of all the challenges posed by globalisation and the global crisis, Russia is an important player which cannot be excluded from or ignored at the negotiating table.Εν όψει όλων των προκλήσεων που θέτουν η παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια κρίση, η Ρωσία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί ούτε να αγνοηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
The most ambitious offers on the negotiating table are those tabled by us in the EU, just as we have been a driving force to get other parties to raise their offers.Οι πλέον φιλόδοξες προσφορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι αυτές που έχουν υποβληθεί από εμάς στην ΕΕ, ακριβώς όπως έχουμε αποτελέσει την κινητήριο δύναμη που παρακινεί τις άλλες πλευρές να αυξήσουν τις προσφορές τους.
These terrorist movements must therefore be eradicated once and for all. To this end, Iran must be ostracized by Europe, and Syria must be forced to the negotiating table.Πρέπει λοιπόν την φορά αυτή, επιτέλους, τα τρομοκρατικά αυτά κινήματα να χτυπηθούν γρήγορα στην ρίζα τους, και γι' αυτό θα πρέπει το Ιράν να μπει σε καραντίνα από την Ευρώπη, και η Συρία να εξαναγκαστεί σε διαπραγματεύσεις.
In fact an interlocutor, to be credible, also has to throw its political weight on the negotiating table and the possible consequences of the failed agreement between the parties.Πράγματι, ένας συνομιλητής, για να είναι αξιόπιστος, θα πρέπει να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την πολιτική του βαρύτητα, όπως επίσης και τις ενδεχόμενες συνέπειες μιας ελλιπούς συμφωνίας μεταξύ των μερών.
If MEPs state in advance that support for the elections will be forthcoming, neither Manuel Zelaya nor Roberto Micheletti will have any incentive to return to the negotiating table.Αν οι βουλευτές του ΕΚ αναφέρουν εκ των προτέρων ότι πρόκειται να υποστηρίξουν τις εκλογές, ούτε ο Manuel Zelaya ούτε ο Roberto Micheletti θα έχουν κάποιο κίνητρο για να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
All credit for this has to go to Mandela, who shuttled between the different parties for months in order to get them not only on speaking terms but also around the negotiating table.Όλα αυτά οφείλονται στις προσπάθειες του Μαντέλα, ο οποίος πηγαινοερχόταν επί μήνες για να πείσει τις διάφορες πλευρές όχι μόνο να αρχίσουν να συνεννοούνται αλλά και να προσέλθουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.
They must have the chance - by virtue of having their own social partner at the European negotiating table - to take part in the negotiations and in that way to give expression and shape to their desire to be a responsible player.Πρέπει δε να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο τραπέζι των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων μέσω ενός ιδίου εκπροσώπου, αναλαμβάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις ευθύνες τους.
We support the mediation efforts being made by Joaquim Chissano, the former president of the Republic of Mozambique, and urge the four political groups to return to the negotiating table.Στηρίζουμε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Joaquim Chissano, πρώην προέδρου της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης και ζητούμε επίμονα από τις τέσσερις πολιτικές ομάδες να επιστρέψουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.
The question, however, is what we should propose as a method of bringing all sides to their senses and getting them to the negotiating table against the current backdrop of heightened tension?Το ζήτημα, εντούτοις, είναι ποια μέθοδο πρέπει να προτείνουμε με στόχο να συνετιστούν όλες οι πλευρές και να προσέλθουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της τωρινής αυξημένα τεταμένης κατάστασης.
This fact has enabled major players, such as China and the United States, to come together at the same negotiating table and to identify and share decisive elements for cooperation.Αυτό το γεγονός έχει καταστήσει δυνατό να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων μεγάλοι πρωταγωνιστές, όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και να προσδιορίσουν και να μοιραστούν αποφασιστικά στοιχεία συνεργασίας.
It must be a priority that Madagascar's four political factions can sit down at the negotiating table to agree on what to do to enable democratic elections to take place this year.Πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα οι τέσσερις πολιτικές φατρίες να καθίσουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσουν ως προς το τι θα κάνουν για να διευκολύνουν τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών αυτόν τον χρόνο.
The European Union has also urged FARC to return to the negotiating table in order, amongst other things, to deal with the issues agreed in San Francisco de la Sombra in October 2001.Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει από τις FARC να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, να εξεταστούν τα θέματα που συμφωνήθηκαν στο San Francisco de la Sombra τον Οκτώβριο του 2001.
We want you to be ambitious and courageous enough to put an ambitious package comprising these four points on the negotiating table within both the Council and Parliament.Θέλουμε να είστε αρκετά φιλόδοξοι και σθεναροί ούτως ώστε να θέσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο, μία μεγαλεπήβολη δέσμη μέτρων, η οποία θα απαρτίζεται από τα τέσσερα προαναφερθέντα στοιχεία.
We are willing to have discussions with the Council and we have tried, and we have persevered in our efforts, but we do have our own views and we will bring these views to the negotiating table.Είμαστε πρόθυμοι να έχουμε συζητήσεις με το Συμβούλιο και έχουμε προσπαθήσει, και έχουμε επιμείνει στις προσπάθειές μας, αλλά έχουμε τις δικές μας απόψεις και θα φέρουμε αυτές τις απόψεις στο διαπραγματευτικό τραπέζι.
The aim is to create the conditions to bring the non-signatory parties of the Darfur Peace Agreement back to the negotiating table and to start effective implementation of the Agreement.Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν τα μη συνυπογράφοντα μέρη της ειρηνευτικής συμφωνίας του Νταρφούρ πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στην έναρξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the situation in Moldova is still fragile and the EU must continue its intense efforts to bring the parties to the negotiating table.Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στη Μολδαβία εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις έντονες προσπάθειές της να φέρει τις διάφορες πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
I have just returned from Davos, where discussions between trade ministers reinforced the need to get back to the negotiating table and, of course, the technical discussions are continuing in Geneva.Μόλις επέστρεψα από το Νταβός, όπου οι συζητήσεις ανάμεσα στους υπουργούς εμπορίου ενέτειναν την ανάγκη επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ενώ, φυσικά, οι συζητήσεις τεχνικού περιεχομένου συνεχίζονται στη Γενεύη.
In addition, the Government of the Philippines must urgently resume peace negotiations with the MILF and both sides must renounce violence and solve their differences at the negotiating table.Επιπλέον, η κυβέρνηση των Φιλιππινών πρέπει κατεπειγόντως να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το MILF. Επιβάλλεται να αποκηρύξουν τη βία αμφότερες οι πλευρές και να επιλύσουν τις διαφορές τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
I therefore call upon the European Trade Union Confederation to reconsider their position and sit down at the negotiating table in order to examine this draft directive, along with employers' representatives.Καλώ συνεπώς την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων να επανεξετάσει τη θέση της και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να εξετάσει αυτό το σχέδιο οδηγίας, μαζί με τους εκπροσώπους των εργοδοτών.
It is, as I say, an exceptional measure, whose purpose is to put pressure on Korea to bring it to the negotiating table with the Community and to force it to bring an end to its unfair commercial practices.Πρόκειται, θα έλεγα, για ένα έκτακτο μέτρο το οποίο σκοπό έχει να πιέσει την Κορέα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με την Κοινότητα και να αναγκαστεί να δώσει τέλος στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της.
In our opinion, if the Council really wants to carry out innovative work, it should ditch the Commission's proposals and ignore the Amsterdam leftovers. It should put just one subject on the negotiating table, namely decision making in an enlarged Union.Κατά τη γνώμη μας, εάν θέλει να καινοτομήσει, το Συμβούλιο θα έπρεπε, ταυτόχρονα, να απορρίψει τις προτάσεις της Επιτροπής και να υπερβεί τα άλυτα προβλήματα του Άμστερνταμ.
This Council is responsible for horizontal coordination and it has to be that way, since all the specialized Councils naturally and quite justifiably bring their special concerns to the negotiating table.Το Συμβούλιο αυτό είναι άλλωστε υπεύθυνο για τον οριζόντιο συντονισμό - και πρέπει να είναι, αφού κάθε Συμβούλιο των εκάστοτε αρμοδίων υπουργών δικαίως θέτει προς διαπραγμάτευση τα θέματα που εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα.
Therefore, for those of us who campaigned against the MAI, Lionel Jospin's decision to leave the negotiating table is very satisfactory, and is not a touchy reaction, as Commissioner Brittan said.Επίσης, για εμάς που κάναμε εκστρατεία ενάντια στην ΠΣΕ, η απόφαση του κ. Lionel Jospin να εγκαταλείψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση και δεν πρόκειται για μία επιφανειακή αντίδραση όπως λέει ο κ. Brittan.
Mr President, we cannot make the innocent suffer for the guilty and, therefore, I believe we need to reconsider a swift return to the negotiating table once the conflict is resolved.Κύριε πρόεδρε, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε αθώους ανθρώπους να υποφέρουν για λογαριασμό των ενόχων και, ως εκ τούτου, πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε ξανά το ενδεχόμενο μιας ταχείας επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μόλις επιλυθεί η κρίση.
I want to give voice to the express wish that the parties concerned in Honduras return to the negotiating table to implement the agreement that was reached; to reverse the military coup by means of dialogue.Θα ήθελα να διατυπώσω ρητά την επιθυμία τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ονδούρα να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εφαρμόσουν τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί· να ανατρέψουν το στρατιωτικό πραξικόπημα μέσω του διαλόγου.
The DDA should therefore remain our main focus of attention - as it will - and the EU is willing and prepared to go back to the WTO negotiating table as soon as realistically possible.Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα θα πρέπει, συνεπώς, να παραμείνει στο επίκεντρο της προσοχής μας -όπως και θα παραμείνει- και η ΕΕ είναι πρόθυμη και διατεθειμένη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ όσο πιο γρήγορα είναι ρεαλιστικά δυνατόν.
During the peace talks in Rambouillet on the outskirts of Paris, it gradually became absolutely clear that the people representing Yugoslavia's President Milosevic at the negotiating table were only there for show.Κατά τις ειρηνικές διαπραγματεύσεις του Rambouillet έξω από το Παρίσι κατέστη σταδιακά παντελώς σαφές ότι οι άνθρωποι του προέδρου της Γιουγκοσλαβίας, Milosevic, βρίσκονταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο για το θεαθήναι.
For its part, Israel must create conditions that will favour a return to the negotiating table, mainly by lifting at the earliest opportunity all restrictions imposed on the Palestinian population.Από την άλλη, το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα καταστήσουν δυνατή την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κυρίως μέσω της ελάφρυνσης, το συντομότερο δυνατό, όλων των περιορισμών που πλήττουν τον παλαιστινιακό λαό.
We must also once again advise emphatically that fighting solves no problems, and that lasting peace and stability can only be achieved at the negotiating table, which will inevitably happen sooner or later.Πρέπει επίσης, για μια ακόμη φορά, να συστήσουμε εμφατικά ότι η βία δεν λύνει κανένα πρόβλημα, και ότι η διαρκής ειρήνη και σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί αργά ή γρήγορα.
In the case of multinational companies or groups of companies, it is essential that the company's employees in the Member State where redundancies are being made are also consulted and have a seat at the negotiating table.Στην περίπτωση πολυεθνικών εταιρειών ή ομίλων εταιρειών, είναι ουσιώδες να ζητείται και η γνώμη των εργαζομένων της εταιρείας στο κράτος μέλος όπου γίνονται οι απολύσεις και οι εργαζόμενοι να έχουν θέση στο διαπραγματευτικό τραπέζι.
I met the shadow rapporteurs before and after all the negotiating rounds; I kept them informed; and, right up to the last round, there was very broad agreement on the negotiating mandate that I took to the negotiating table.Συναντούσα τους σκιώδεις εισηγητές πριν και μετά από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, τους ενημέρωνα και, έως και τον τελευταίο γύρο, υπήρχε ευρύτατη συναίνεση όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή μου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Wherever possible, then, we want to move away very rapidly from these bilateral structures and to see the Commission sit down much sooner at the negotiating table to look after the interests of the entire European Union.Θέλουμε, λοιπόν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να βγούμε απ' αυτές τις διμερείς δομές και να δούμε την Επιτροπή να κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πολύ γρηγορότερα, ως εκπρόσωπος των συμφερόντων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
In addition, it is time, as the President of the French Republic recently stressed, for Syria and Israel to return to the negotiating table, given that the present status quo is in the interests of neither country.Επίσης, είναι πλέον καιρός, όπως υπογράμμισε τελευταία ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, να επανασυνδεθούν τα νήματα για συζήτηση μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, δεδομένου ότι το υπάρχον καθεστώς δεν είναι προς συμφέρον καμίας εκ των δύο χωρών.
The PNA must instead go back to taking an active role, sit down at the negotiating table and resolve the ongoing disputes, particularly over safe borders, on the status of Jerusalem and on the issue of refugees.Η ΕΠΑ πρέπει, αντιθέτως, να επιστρέψει στην ανάληψη ενεργού ρόλου, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιλύσει τις εν εξελίξει διαφορές, ιδιαίτερα ως προς τα ασφαλή σύνορα, το καθεστώς της Ιερουσαλήμ και το ζήτημα των προσφύγων.
It is only being negotiated by individual States and - as we hear from the United States - also by powerful economic interests. I ask myself whether, in fact, standards are not being set which will ultimately apply to everyone even though not everyone is sitting round the negotiating table.Διερωτώμαι μήπως, στην ουσία, δεν καθορίζονται πρότυπα τα οποία θα ισχύουν τελικά για όλους, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
It is not enough for the Council of Ministers, in the case of Cambodia, to make a lukewarm demand for a cease-fire and for the United Nations Security Council to urge us to sit down at the negotiating table in order to resolve the crisis.Δεν αρκεί να προβάλει το Συμβούλιο των Υπουργών στην περίπτωση της Καμπότζης μια χλιαρή απαίτηση για κατάπαυση του πυρός και να ζητήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να γίνουν διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση της κρίσης.
I hope this will help to ease tension, and I appeal to all involved to keep political disputes within the bounds of the normal democratic process and to return from the streets to the negotiating table.Ελπίζω ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης, και απευθύνω έκκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους να κρατήσουν τις πολιτικές διενέξεις στα όρια της ομαλής δημοκρατικής διαδικασίας και να επιστρέψουν από τους δρόμους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
On the floor of the European Parliament some of my colleagues, instead of sitting down at the negotiating table, have for two years preferred a method of communication which radicalises the domestic political scene even more.Στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορισμένοι από τους συναδέλφους μου, αντί να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για δύο χρόνια προτιμούν μια μέθοδο επικοινωνίας που ριζοσπαστικοποιεί ακόμη περισσότερο την εγχώρια πολιτική σκηνή.
Even so, experience in Bosnia has shown us that there are situations in which military force - and air strikes, if need be - can be necessary to bring the adversaries back to the negotiating table.Η εμπειρία στη Βοσνία έδειξε ωστόσο, ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία τα στρατιωτικά μέτρα εξαναγκασμού και εν ανάγκη ακόμα και οι αεροπορικές επιδρομές, προκειμένου να προσαχθούν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι αντιμαχόμενες πλευρές.
The political wing of the KLA is doing everything it can to undermine the image of the moderate Rugova in order to qualify itself for the negotiating table, at which it will arrive with an extreme demand: independence, or perhaps a Greater Albania.Η πολιτική πτέρυγα του ΑΣΚ κάνει το πάν για να δυσφημίσει τον μετριοπαθή Ρουγκόβα και να πάρει το ίδιο θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και μάλιστα με ακραίες απαιτήσεις ανεξαρτησίας ή σχηματισμού μίας Μεγάλης Αλβανίας.
Add to that the fact that the Treaty of Amsterdam should be ratified shortly, that the detailed proposals we submitted within the framework of Agenda 2000 are now at the negotiating table and that enlargement is under way.Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι επίκειται η κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ, ότι οι λεπτομερείς προτάσεις που υποβάλαμε στο πλαίσιο της Ατζέντας 2000 βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και ότι η διαδικασία διεύρυνσης έχει ήδη ξεκινήσει.
The Council's position is that we strongly support the Commission's initiatives to try to 'engineer' steps toward the negotiating table, where possible trying to use economic measures as well as political ones.Η θέση του Συμβουλίου είναι η εξής: υποστηρίζουμε σθεναρά τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής με τις οποίες η τελευταία «μηχανεύεται» βήματα προς το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσπαθώντας, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιεί οικονομικά μέτρα μαζί με τα πολιτικά μέτρα.
If we approve the amendments straight away, and take the new proposal to the negotiating table, then that will necessitate unanimity, which, as we all know, as things stand at present, will not achieve the desired result.Εάν αποδεχθούμε αμέσως τις τροπολογίες και πάμε στο τραπέζι των συζητήσεων με την καινούργια πρόταση, μπαίνουμε στη διαδικασία της ομοφωνίας, που ξέρουμε από την αρχή ότι, έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, δεν πρόκειται να έχει τα αποτελέσματα που ζητούμε.
The European Union is urging both sides to end the violence immediately and to return to the negotiating table without delay so that a workable solution to the conflict can be found based on constructive proposals.Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει κατηγορηματική έκκληση και προς τις δύο πλευρές να σταματήσουν αμέσως τη βία και να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να βρεθεί βάσει εποικοδομητικών προτάσεων μία βιώσιμη λύση για την κρίση αυτή.
My reply to that is, whilst respecting your approach, the method of gathering the antagonists around the negotiating table has been the subject of wide consensus, as participants at this morning's debate will have noticed.Θα σας απαντήσω ότι, παρότι σέβομαι την προσέγγισή σας, η μέθοδος η οποία συνίσταται στη συνάντηση όλων των ανταγωνιστών γύρω από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων υπήρξε αντικείμενο συναίνεσης, όπως μπόρεσαν να το διαπιστώσουν οι συμμετέχοντες στην πρωινή συζήτηση.
Mrs Thatcher once stated that she would never talk with terrorists, and yet it is thanks to Mr John Hume that the British and Irish Governments sat around the negotiating table, along with the IRA and the Protestant terrorist gangs.Η κ. Θάτσερ δήλωσε κάποτε ότι ποτέ δεν πρόκειται να συνομιλήσει με τρομοκράτες, κι όμως, χάρη στον κ. John Hume η βρετανική και η ιρλανδική κυβέρνηση κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μαζί με τον IRA και τις προτεσταντικές τρομοκρατικές συμμορίες.
That is similarly the case now that we are on the brink of a war in the Middle East. Despite this, we have tried to bring both parties around the negotiating table, thus considerably strengthening Europe's presence in recent months.Αυτό συνέβη τώρα που φτάσαμε σχεδόν σε κατάσταση πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά, εντούτοις, προσπαθήσαμε να φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τις δύο πλευρές, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή παρουσία να έχει ενισχυθεί σημαντικά κατά την περασμένη περίοδο.
There need to be continuing negotiations and a harmonised approach regarding conciliation on annual and multiannual budget frameworks, so that the institutions are able to speak one and the same language around the negotiating table.Πρέπει να υπάρχουν συνεχείς διαπραγματεύσεις και μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη συνδιαλλαγή για ετήσια και πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια, ούτως ώστε τα θεσμικά όργανα να μπορούν να μιλήσουν μία και μοναδική γλώσσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
He is asking the Commission to undertake studies and draft a recommendation to the Member States, he is inviting the social partners to the negotiating table, and he is inviting all concerned to bank on an approach which no one, previously, has really taken seriously.Ζητά από την Επιτροπή να προβεί σε μελέτες και να συντάξει μια σύσταση για τα κράτη μέλη, καλεί τους εταίρους να διαπραγματευτούν και όλους μας να επενδύσουμε σε ένα μέσο που κανένας, μέχρι στιγμής, δεν έχει πάρει στα σοβαρά.
The Minister has also noted the efforts made by all the European Union foreign ministers and, of course, Javier Solana, who has been attempting to bring Israelis and Palestinians together and to get them to return to the negotiating table.Η Υπουργός επεσήμανε, επίσης, τις προσπάθειες όλων των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, φυσικά, του Χαβιέ Σολάνα, που προσπαθεί να φέρει κοντά Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους και να τους πείσει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Our aim is to include all major polluters in a proportionate way and not to frighten away partners from the negotiating table in Bali, and later on, by preparing trade measures for imports at this stage.Ο στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε όλους τους κύριους παράγοντες ρύπανσης με αναλογικό τρόπο και να μην τρέψουμε τους εταίρους, εκφοβίζοντάς τους, σε φυγή από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Μπαλί, αλλά και στη συνέχεια, καταρτίζοντας εμπορικά μέτρα για τις εισαγωγές σε αυτό το στάδιο.
Our task is to make the Annapolis signatories see reason, in other words bring them to the negotiating table. The PPE-DE delegation to Jerusalem and Ramallah that I led a few weeks ago taught me three lessons.Είναι καθήκον μας να κάνουμε τους υπογράφοντες της Αννάπολης να δουν τα πράγματα λογικά, με άλλα λόγια να τους φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η αντιπροσωπεία της Ομάδας PPE-DE στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα, της οποίας ηγήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, με δίδαξε τρία πράγματα.
The debate on the European Works Council has brought to the negotiating table various proposals which take the best line: strengthening the idea of participation, cooperation and partnership between the various parties involved.Η συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης έχει φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων διάφορες προτάσεις οι οποίες υιοθετούν τη βέλτιστη γραμμή: ενίσχυση της ιδέας της συμμετοχής, της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων.
Opening negotiations by no means implies that they will be completed overnight; it does however mean bringing these countries to the negotiating table on a par with the other states, Poland, the Czech Republic, Estonia, Hungary and soΌταν λέμε ότι ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις, δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθούν αύριο. Σημαίνει όμως ότι οδηγούμε αυτές τις χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ισότιμα με τα άλλα κράτη, όπως η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ουγγαρία και πάει λέγοντας.
I often think that the crisis we have in Europe and the impotence we feel are really the sum of all the impotence felt in the Member States, which is why we have so little room for manoeuvre when we come to the negotiating table in Brussels.Συχνά πιστεύω ότι οι κρίσεις που διατρέχουμε στην Ευρώπη και η αδυναμία που αισθανόμαστε είναι το άθροισμα όλων των αδυναμιών που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα όταν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες να διαπραγματευθούμε να μην έχουμε να προσφέρουμε τίποτα.
If you could do something about paragraph 8, this would be more than helpful for us; it relates to monitoring which we always like to have and which we are constantly asking for. Monitoring does not mean that we want to sit at the negotiating table.Εάν μπορείτε να κάνετε κάτι για την παράγραφο 8, θα ήταν πολύ χρήσιμο για εμάς· έχει σχέση με την παρακολούθηση που πάντα θέλουμε να υπάρχει και που πάντα επιζητούμε. Η παρακολούθηση δε σημαίνει ότι επιθυμούμε να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
It is unacceptable for the European Union to stand by while a black hole is appearing along its borders. The fight against counterfeit goods should not only be waged on the negotiating table, but just as much on the ground.Είναι απαράδεκτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρεί στάση αναμονής τη στιγμή που υπάρχει μια μαύρη τρύπα κατά μήκος των συνόρων της. Η καταπολέμηση της παράνομης απομίμησης εμπορευμάτων δεν θα πρέπει να διεξάγεται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά και σε πραγματικές συνθήκες.
Finally, I am sure that transposition can be achieved more quickly and effectively if Parliament is kept constantly informed at all stages of the negotiations, by ensuring that observers from this House sit at the negotiating table.Τέλος, είμαι βέβαιος ότι η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, εάν το Κοινοβούλιο τηρείται διαρκώς ενήμερο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων με την εξασφάλιση ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα κάθονται και παρατηρητές από το Κοινοβούλιο.
Is this issue addressed in those negotiations, or in the negotiations on trade issues? This is a serious matter and I do not think it is enough to say that we are trying to get back to the negotiating table on human rights.Εξετάζεται το εν λόγω θέμα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ή στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για εμπορικά θέματα; Πρόκειται για σοβαρό θέμα, και δεν θεωρώ ότι είναι αρκετό να δηλώνουμε ότι προσπαθούμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
You must remember that they were not prepared to come to the negotiating table in the first place; they only did so in response to a very strong and severe threat and ultimatum issued by the international community.Πρέπει να αναλογιστείτε ότι τα αντιμαχόμενα μέρη δεν ήταν από μόνα τους διατεθειμένα να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά υπέκυψαν σε μία πολύ μαζική έκκληση με τη μορφή αυστηρού τελεσίγραφου που τους απηύθυνε η Διεθνής Κοινότητα, μία έκκληση στην οποία ενυπήρχε μία ισχυρότατη απειλή.
By inviting them, the European Union once again wanted to express its intention to relaunch and continue the political process, and it has therefore used this additional opportunity to prepare the ground for a return to the negotiating table.Προσκαλώντας τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε, για άλλη μία φορά, να καταδείξει ότι πρόθεσή της είναι η επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας και η προώθησή της και ότι χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία για να προετοιμάσει το έδαφος για την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Let us ask ourselves what has actually happened in Ukraine: a coup d'état, or a military coup, perhaps? Those would be the only situations in which we should sit up all night drafting resolutions, sitting down at the negotiating table the next day.Ας αναρωτηθούμε τι συνέβη στην πραγματικότητα στην Ουκρανία: πραξικόπημα ή μήπως στρατιωτικό πραξικόπημα; Αυτές θα αποτελούσαν τις μόνες καταστάσεις για τις οποίες θα έπρεπε να ξαγρυπνήσουμε συντάσσοντας ψηφίσματα, καθισμένοι την επαύριον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
However, at the end of December 1999, the European Union and Member States will meet at the negotiating table of the WTO, and the issues under discussion will, of course, be the reduction of agricultural aid and the almost total withdrawal of Community preference.Όμως, στα τέλη Δεκεμβρίου του 1999, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη θα ξαναβρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, με την επιδίωξη, βεβαίως, να περικόψουν τις γεωργικές ενισχύσεις και, κυρίως, να καταργήσουν σχεδόν εντελώς την κοινοτική προτίμηση.
We condemn both those murders, and we can only hope that the rival parties in Guinea-Bissau will find the necessary will and power to resolve their disputes through dialogue at the negotiating table for the sake of their citizens' well-being.Καταδικάζουμε και τις δύο δολοφονίες και ευελπιστούμε, απλώς, ότι τα αντίπαλα μέρη της Γουινέας-Μπισάου θα εξεύρουν την αναγκαία βούληση και δύναμη να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιλύσουν τη διένεξή τους μέσω του διαλόγου, στο όνομα της ευημερίας των συμπολιτών τους.
The Arab initiative and the formation of the government of national unity are opportunities to be seized without further delay in order to bring the Palestinians and Israelis back to the negotiating table within the framework of an international conference.Η αραβική πρωτοβουλία και ο σχηματισμός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας των Παλαιστινίων αποτελούν μια ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευθούμε χωρίς καθυστέρηση, για να επαναφέρουμε τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο μιας διεθνούς διάσκεψης.
As a consequence, I understand very well - as Mrs Roth said - that you will obviously have to put forward your requirements and insist on them and I hope that they will be accepted in the resolutions and I think that they will be on the negotiating table of the Conference.Συνεπώς, κατανοώ πολύ καλά -όπως είπε και η κ. Roth- ότι δεν μπορείτε να παραιτηθείτε από το να θέτετε τις απαιτήσεις σας, ότι οφείλετε να επιμείνετε σε αυτές, και ελπίζω ότι θα περιλαμβάνονται στα ψηφίσματα και πιστεύω ότι θα βρίσκονται στο τραπέζι της Διάσκεψης.
It is extremely important to know what its desires and aspirations are, and that will be recognised in the resolutions as I said, and your opinions will be taken into account at the negotiating table, both by the Commission and the Intergovernmental Conference.Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιθυμίες και οι επιδιώξεις του, και αυτές θα περιλαμβάνονται στα ψηφίσματά του τα οποία, όπως σας είπα, θα βρίσκονται στο τραπέζι των εργασιών μας, οπωσδήποτε στην Επιτροπή, καθώς επίσης και στη Διακυβερνητική Διάσκεψη.
However, this will only be possible as long as nobody tries to establish a dictatorship there, nobody withdraws from the peace process and all the parties return to the negotiating table, or otherwise this wonderful, but ravaged, country will have no future.Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό μόνο εφόσον κανείς δεν προσπαθεί να εγκαθιδρύσει δικτατορία εκεί, κανείς δεν αποσυρθεί από την ειρηνευτική διαδικασία και εφόσον επιστρέψουν όλα τα κόμματα στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, διαφορετικά αυτή η θαυμάσια αλλά ρημαγμένη χώρα δεν θα έχει μέλλον.
Nevertheless, this does not indicate that all is well with EU-EEA fisheries matters. The refusal of Iceland to come to an agreement with the EU and Norway in relation to mackerel is highly regrettable and I strongly urge all parties to go back to the negotiating tableΩστόσο, αυτό δεν υποδηλώνει ότι όλα πάνε καλά όσον αφορά τα ζητήματα της αλιείας ΕΕ-ΕΟΧ. Η άρνηση της Ισλανδίας να καταλήξει σε συμφωνία με την ΕΕ και τη Νορβηγία σε σχέση με το σκουμπρί είναι άκρως λυπηρή και παροτρύνω σθεναρά όλα τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Without economic support from Europe, the entire negotiation process would clearly be jeopardized, and this gives the Union the right and the duty to play an active political role in the process - not primarily as a negotiator or mediator at the negotiating table, but a political role nonetheless.Αυτή η συμπληρωματικότητα προσφέρει στην Ένωση το δικαίωμα και της δημιουργεί την υποχρέωση να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής. Δεν πρόκειται τόσο για ένα ρόλο διαπραγματευτή ή διαμεσολαβητή, αλλά οπωσδήποτε για έναν πολιτικό ρόλο.
However, the directive we are discussing today did not make it to the negotiating table and I would like to reply to Ms Ghilardotti's question regarding what issues are still controversial and what issues are still giving rise to disagreement among the national representatives.Δεν μπήκε καθόλου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων το θέμα της οδηγίας που συζητούμε σήμερα και θα ήθελα να απαντήσω και στην ερώτηση της κ. Ghilardotti ποια είναι τα στοιχεία που ακόμα είναι αμφιλεγόμενα ή στοιχεία διαφωνιών ανάμεσα στις εθνικές αντιπροσωπείες.
This means that the representatives at the negotiating table will always have to bear in mind, as Mr Brok said, that they are preparing for the 21st century and enlargement.Αυτό προϋποθέτει, επίσης, ότι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στη Διάσκεψη, σύμφωνα με την άποψη του κ. Elmar Brok, πρέπει πάντα να έχουν υπόψη τους την προετοιμασία για τον 21ο αιώνα και αυτό αφορά την προετοιμασία για τη διεύρυνση. Θεωρώ θαυμάσιο να εξακολουθήσουμε να συζητούμε μέχρι τον 21ο αιώνα για τη νομιμοποίηση του δικαιώματος κάθε κράτος μέλος να έχει τον εθνικό του Επίτροπο.
This also means, however, that Azerbaijan's interest in an attractive proposal for self-government for Nagorno-Karabakh, on the basis of internationally recognized principles, must be brought to the negotiating table without delay, and the negotiations thereby taken forward.Αυτό όμως σημαίνει ότι γρήγορα θα πρέπει να επιδειχθεί, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκ μέρους του Αζερμπαϊτζάν, το ενδιαφέρον για μια ελκυστική πρόταση αυτοδιαχείρισης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, στα πλαίσια των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών, και να προωθηθούν έτσι οι διαπραγματεύσεις.
Greece, for its part, calls on the leaders of FYROM to come to the negotiating table in good faith, so that a jointly acceptable solution can be found within the framework of the UN. The Greek Government knows that the process requires new momentum and is genuinely determined that the issue be resolved.Από ελληνικής πλευράς καλούμε την ηγεσία της FYROM να έρθει με καλή πίστη στο διάλογο, ώστε στα πλαίσια του ΟΗΕ να βρεθεί μια κοινή αποδεκτή λύση. Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει ότι απαιτείται μια νέα δυναμική στη διαδικασία και έχει γνήσια θέληση να δοθεί λύση στο ζήτημα.
It is for me, personally, an exasperating and very surprising situation, when around the negotiating table are seated diplomats and deputy ministers of finance and they do not want to talk about finance or about the future financing and the present financing of the European Union.Προσωπικά θεωρώ ότι πρόκειται για μια εξοργιστική κατάσταση που προκαλεί μεγάλη έκπληξη, όταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάθονται διπλωμάτες και υφυπουργοί Οικονομικών και δεν θέλουν να μιλήσουν για οικονομικά θέματα ή για τη μελλοντική και τη σημερινή χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
I would prefer to ascribe the lack of mutual understanding that occurred there to the nervousness and impatience that clearly prevailed on both sides of the negotiating table and not to ill will, which is a sentiment that can no longer be justified in the Europe of today.Θα προτιμούσα να αποδώσω την έλλειψη αμοιβαίας κατανόησης που εκδηλώθηκε εκεί στη νευρικότητα και την ανυπομονησία που σαφώς επικρατούσαν σε αμφότερες τις πλευρές του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων και όχι σε κακή πρόθεση, που είναι ένα αίσθημα που δεν μπορεί πλέον να δικαιολογείται στην Ευρώπη του σήμερα.
I support the spirit of the ETUC call for a social progress clause to be inserted into the Treaty I believe that the only way to secure workers' rights into the future is to reject this Treaty and send Member States back to the negotiating table.Αν και υποστηρίζω το πνεύμα της έκκλησης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων για την εισαγωγή στη Συνθήκη μιας ρήτρας κοινωνικής προόδου, φρονώ ότι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στο μέλλον είναι να απορριφθεί η εν λόγω Συνθήκη και να επιστρέψουν τα κράτη μέλη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
If we fail to succeed in this, we will be excluded from the negotiating table through nobody's fault but our own – which is often the case as it is – and will afterwards be presented with the bill for international crises without being able to influence the decisions made.Εάν δεν το κατορθώσουμε, θα αποκλειστούμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων από δικό μας λάθος, και όχι από λάθος άλλου –κάτι που συμβαίνει συχνά σήμερα– και στη συνέχεια θα βρεθούμε με τον λογαριασμό για τις διεθνείς κρίσεις στα χέρια, χωρίς να είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
We would like to thank Karl-Heinz Florenz because with this report we now have a credible, multi-layered roadmap, providing the basis on which we can begin implementing our goals and sit boldly at the negotiating table in Copenhagen, asking everyone to joinΘα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Karl-Heinz Florenz, επειδή με την έκθεσή του μας προσέφερε έναν αξιόπιστο οδηγό που καλύπτει πολλές παραμέτρους και παρέχει τη βάση για να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τους στόχους μας και να καθίσουμε με τόλμη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Κοπεγχάγη, ζητώντας από όλους να συστρατευθούν μαζί μας.
It also seems essential to us that FARC' s leaders return to the negotiating table and that the time period for the peace zone be extended beyond the weekend which President Pastrana has just proposed, so that the peace talks may continue and reach a successful conclusion.Επίσης θεμελιώδες θεωρούμε να επιστρέψουν οι FARC (Ένοπλες Επαναστατικές Δυνάμεις της Κολομβίας) στο τραπέζι του διαλόγου και να παραταθεί η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός και μετά το τέλος της εβδομάδας που πρότεινε ο Πρόεδρος Παστράνα, για να μπορέσει να συνεχιστεί ο διάλογος για την ειρήνη και να φθάσει σε αίσιο τέλος.
is the Commission willing to go back to the negotiating table if fundamental rights are at risk through ACTA? Will the Commission wait to finalise the negotiations to take the Parliament's resolution of early next year into real account?προτίθεται η Επιτροπή να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε περίπτωση που τα θεμελιώδη δικαιώματα κινδυνεύουν λόγω της ACTA; Θα περιμένει η Επιτροπή να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, προκειμένου να λάβει πραγματικά υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου στις αρχές του επόμενου έτους; Εξ όσων γνωρίζω, καμία χώρα δεν έχει μονογράψει ούτε μία σελίδα της ACTA.
I would even go further and say that no other alliance can be as determining and effective as the one engaging the most vulnerable countries and the ones who have put on the negotiating table the most ambitious proposals to fight this plague - that is to say, Europe.Θα πήγαινα, μάλιστα, ακόμα παραπέρα και θα έλεγα ότι καμία άλλη συμμαχία δεν μπορεί να είναι τόσο αποφασιστική και αποτελεσματική όσο εκείνη στην οποία συμμετέχουν οι πλέον ευάλωτες χώρες και εκείνες που έχουν θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις πλέον φιλόδοξες προτάσεις για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας - ήτοι οι χώρες της Ευρώπης.
I am sure that, as the Chinese ambassador also emphasised during the meeting with us today, the US, the European Union and China will assume their responsibility when they sit down at the negotiating table and will lead the way in the efforts to achieve a new agreement guaranteeing the safety of future generations.Είμαι βέβαιος ότι, όπως τόνισε και ο κινέζος πρέσβης κατά τη συνάντησή μας σήμερα, οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θα αναλάβουν τις ευθύνες τους όταν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα ηγηθούν των προσπαθειών να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία που θα εγγυάται την ασφάλεια των μελλοντικών γενεών.
First it will assure India that it has its full support in combating terrorism, as agreed in the declaration against terrorism at the second summit, and secondly, it will encourage both sides to return to the negotiating table as quickly as possible and to start withdrawing their troops.Το πρώτο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στην Ινδία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως συμφωνήθηκε στη δήλωση κατά της τρομοκρατίας στη Δεύτερη Διάσκεψη Κορυφής, και το δεύτερο ότι ενθαρρύνει αμφότερα τα μέρη να επαναλάβουν τον διάλογο το συντομότερο δυνατόν και να αρχίσουν την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων.
In all these diplomatic and political initiatives the message has been identical: violence must stop at once; a dialogue of national reconciliation must be opened; there is no possible military solution; peace and stability in Burundi - and in all the region - can only be re-established at the negotiating table.Σε όλες αυτές τις πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες, το μήνυμα ήταν το ίδιο: πρέπει να σταματήσει αμέσως η βία; πρέπει να αρχίσει ένας διάλογος εθνικού συμβιβασμού; δεν γίνεται να υπάρξει στρατιωτική λύση; η ειρήνη και η σταθερότητα στο Μπουρούντι - και σε όλη την περιοχή - θα επέλθουν μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
I think the Commission has certainly moved things forward, but it is also important that, when we go back to the negotiating table in three months' time - which, again, I welcome - there must be some firm commitments from the United States to take more action in response to our needs in this field.Πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει προωθήσει, ασφαλώς, το θέμα, αλλά είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι, όταν επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε τρεις μήνες -κάτι το οποίο, και πάλι, χαιρετίζω- πρέπει να αναληφθούν σταθερές δεσμεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την κάλυψη των αναγκών μας σε αυτόν τον τομέα.
This report, as passed by the Committee on Agriculture, is a balanced and integrated report and can go as it stands to the negotiating table for the preparation of the legislative text. Watering down the positions expressed in this report would mean watering down the position and the credibility of the European Parliament.Η έκθεση αυτή, όπως ψηφίστηκε από την Επιτροπή Γεωργίας, είναι ισορροπημένη και ολοκληρωμένη, ενώ μπορεί να σταθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την προετοιμασία του νομοθετικού κειμένου. Η αποδυνάμωση των θέσεων που εκφράζονται στην έκθεση αυτή θα σημάνει αποδυνάμωση της θέσης και της αξιοπιστίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
If we do not solve this problem, which is basically a very minor problem, but one that is deeply significant for the Americans, we will not have even the remotest chance - and I say this in all seriousness - of bringing the major agricultural policy topics we want to discuss with the Americans to the negotiating table.Εάν δεν επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι κατά βάση δευτερεύον πρόβλημα, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τους Αμερικανούς, δεν θα έχουμε την παραμικρή δυνατότητα -και το λέω πολύ σοβαρά- να φέρουμε τα σημαντικά ζητήματα του τομέα της γεωργικής πολιτικής που θέλουμε να συζητήσουμε με τους Αμερικανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
The fact that the heads of government of the Member States are meeting with the UN Secretary General, Kofi Annan, seems to be a prelude to a European initiative - as was moreover announced here by the Council - which might, if there are positive signs from the Yugoslav side, enable a return to be made to the negotiating table.Το γεγονός ότι οι αρχηγοί κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ένωσης συνέρχονται με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Kofi Annan, προμηνύει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία - όπως αναγγέλθηκε άλλωστε και εδώ από το Συμβούλιο - που θα μπορούσε να επιτρέψει, αν υπάρξουν θετικά σημάδια από γιουγκοσλαβικής πλευράς, την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
We must denounce in the most vigorous terms the carrying-out of this test; we must call upon North Korea's political leadership to return to the negotiating table in order to discuss the Non-Proliferation Treaty, in order to resume the six-country talks, and, ultimately, to bring about a peaceful solution to this temporary crisis.Πρέπει να καταδικάσουμε δριμύτατα τη διεξαγωγή αυτής της δοκιμής. Πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στην πολιτική ηγεσία της Βόρειας Κορέας να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει για τη συνθήκη μη διάδοσης, προκειμένου να επαναληφθούν οι συζητήσεις των 6 και να βρεθεί τελικά μια ειρηνική λύση για την παρούσα κρίση.
We would soon run the risk of having a crisis much bigger than that of August on our hands, and in a country like Ukraine at the heart of Europe. Wisdom dictates that we redo a number of calculations, since they were wrong, and that we sit down at the negotiating table with Russia on a basis of reciprocity andΠολύ σύντομα θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μιας κρίσης πολύ μεγαλύτερης από αυτήν του Αυγούστου, και σε μια χώρα όπως η Ουκρανία, που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης. Η φρόνηση υπαγορεύει να αναθεωρήσουμε τους υπολογισμούς μας, διότι ήταν εσφαλμένοι, και να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, έχοντας ως βάση την αμοιβαιότητα και
Well, when we talk about Africa, it would be hypocritical for us to separate the things we say about humanitarian and aid issues from our behaviour at the Doha Round negotiating table, and I am not just talking about the European Union, I am talking about the whole of the first world, that first world that has come together within theΛοιπόν, όταν μιλάμε για την Αφρική, θα ήταν υποκριτικό να διαχωρίσουμε τα πράγματα που λέμε για τα θέματα ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας από τη συμπεριφορά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα, και δεν μιλάω μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάω για το σύνολο του πρώτου κόσμου, αυτού του πρώτου κόσμου που έχει συνέλθει στο πλαίσιο της
This puts all EU Member States, and this is particularly true if we are able to get the United States to sit around the negotiating table, in a position of urgent need to fulfil each and every one of the provisions laid down in the Protocol, unless we want to suffer total ridicule and have our reputation in international politics tarnished.Αυτό τοποθετεί όλα εμάς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλώ δε μάλλον αν καταφέρουμε να καθίσουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε θέση επιτακτικής ανάγκης να εκπληρώσουμε όλους, έναν προς έναν, τους όρους του Πρωτοκόλλου, εκτός και αν επιθυμούμε να περιέλθουμε στην πλέον γελοία των θέσεων και σε διεθνή πολιτική ανυποληψία.
We do condemn their attacks and we do want them, the Tamil Tigers, to sit round the negotiating table, but this war must be stopped immediately. The Government must end its military campaign that has brought - as others have said - humanitarian disaster to hundreds of thousands of ordinary people in the north of the island.Καταδικάζουμε τις επιθέσεις τους και τους ζητούμε, αναφερόμαστε στους Τίγρεις Ταμίλ, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Η κυβέρνηση πρέπει να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία της που έχει προκαλέσει - σύμφωνα με τη μαρτυρία άλλων - ανθρωπιστική καταστροφή σε εκατοντάδες χιλιάδων απλών ανθρώπων στα βόρεια του νησιού.
In order to implement the two-state solution and promote the cause of a global Arab-Israeli peace, I believe that we need, once again, to bring both sides to the negotiating table and, in this regard, the Quartet's initiative of consulting with the Israeli and Palestinian negotiators separately marks a first step.Για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών και την προώθηση του ζητήματος της συνολικής αραβο-ισραηλινής ειρήνης, πιστεύω ότι χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να φέρουμε και τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και, από την άποψη αυτή, η πρωτοβουλία της τετραμερούς διάσκεψης για τη διεξαγωγή διαβούλευσης με τους ισραηλινούς και τους παλαιστίνιους διαπραγματευτές χωριστά σηματοδοτεί ένα πρώτο βήμα.
Unless we succeed, when granting mandates, for example in the services sector, in arriving at the majority decision process then, because of the package solution that will take place when mandates are next granted, we shall have a less strong European Union: the Commission, too, will have less authority at the negotiating table than it did during the Uruguay Round.Αν δεν καταφέρουμε, στην ανάθεση της εντολής, λ.χ. στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, να καταλήξουμε σε πλειοψηφικές αποφάσεις, τότε, λόγω της λύσης-πακέτο που θα επιτευχθεί στην επόμενη ανάθεση εντολής, θα έχουμε μια λιγότερο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση; και η Επιτροπή, στις διαπραγματεύσεις, θα είναι λιγότερο λειτουργική απ' ότι στον Γύρο της ουρουγουάης.
Not only is it unclear whether sufficient competence exists for this kind of trade agreement, involving as it does provisions such as punitive measures or intervention in fundamental rights, we also lack information on the extent to which ACTA will necessitate the introduction of illegal measures in the EU. For this reason, ACTA will have to be sent back to the negotiating table.Όχι μόνον δεν είναι σαφές εάν υπάρχει ενδεδειγμένη αρμοδιότητα για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας αυτού του είδους, καθώς συμπεριλαμβάνει διατάξεις όπως οι κυρώσεις ή η παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά διαθέτουμε επίσης πλημμελή πληροφόρηση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η ACTA θα επιφέρει κατ' ανάγκη την εισαγωγή παράνομων μέτρων στην
It is rejected from the negotiating table by Tel Aviv and by Washington, but nobody can prevent it taking strong political action by suspending the application of the interim Europe-Israel trade agreement as long as the Netanyahu government does not respect signed agreements and does not open up genuine negotiations with the Palestinian authority.Το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον την έχουν μεν απορρίψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κανείς όμως δεν μπορεί να την εμποδίσει να προβεί σε ισχυρή πολιτική ενέργεια με τη διακοπή εφαρμογής της προσωρινής εμπορικής συμφωνίας Ευρώπης - Ισραήλ όσο η κυβέρνηση Νετανιάχου δε σέβεται τις υπογεγραμμένες συμφωνίες και δεν αρχίζει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την παλαιστινιακή ηγεσία.
Finally, as winter approaches, Russia cannot be permitted once again to use its virtual monopoly of gas supplies to Europe as a diplomatic weapon. The EU's commitment to diversification of source and supply under a common external energy security policy must surely strengthen our hand at the negotiating table with Russia.Τέλος, καθώς έρχεται ο χειμώνας, δεν μπορεί να επιτραπεί για άλλη μία φορά στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το μονοπώλιό της, ουσιαστικά, του εφοδιασμού φυσικού αερίου ως διπλωματικό όπλο. Η δέσμευση της ΕΕ για διαφοροποίηση της πηγής και του εφοδιασμού στο πλαίσιο μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής για την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει σίγουρα να ενισχύσει τη θέση μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.
A huge political and diplomatic offensive is being carried out to try to persuade the two communities on Cyprus, or at least the Cyprus Government and the Turkish Cypriots, to come to the negotiating table by the middle of this year to start talks on a political solution for Cyprus.Αυτό ισχύει τόσο στα πλαίσια της προσπάθειας να δημιουργηθεί ένα άνοιγμα στις ταραγμένες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας όσο και στην περίπτωση της διαμάχης για το Αιγαίο. Καταβάλλεται μία πάρα πολύ έντονη πολιτική και διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να πεισθούν οι δύο κοινότητας της Κύπρου, τουλάχιστον η κυβέρνηση της Κύπρου και οι ηγέτες των Τουρκοκυπρίων, να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο την ανεύρεση μιας πολιτικής λύσης για το κυπριακό.
I am particularly concerned about this, because I believe that we will only be able to defend our European viniculture at the next WTO round if we are able to throw something into the ring related to the environment, social policy and quality, because the Americans would like to have our designation of origin off the negotiating table and to negotiate about brand names instead.Το θέμα με απασχολεί ιδιαίτερα, επειδή πιστεύω ότι κατά τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή αμπελουργία, μόνο αν έχουμε να επιδείξουμε κάτι σε σχέση με το περιβάλλον, τον κοινωνικό παράγοντα και την ποιότητα, γιατί οι Αμερικανοί θέλουν να μην υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η ονομασία προέλευσης, αλλά τα εμπορικά σήματα.
It is, however, an essential precursor, in order to weaken the Taliban groups and drive them to cut all links with al-Qaeda and therefore to sit down at the negotiating table. Preventing civilian massacres remains a priority, of course, but we must not deny ourselves the use of drones, which are performing well in the areas around the border with Pakistan.Είναι ωστόσο αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αποδυναμωθούν οι ομάδες των Ταλιμπάν και να αναγκαστούν να διακόψουν κάθε δεσμό με την Αλ Κάιντα και έτσι να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η αποφυγή των θανάτων άμαχου πληθυσμού παραμένει προτεραιότητα φυσικά, αλλά δεν πρέπει να στερηθούμε τη χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροπλάνων, τα οποία είναι αποτελεσματικά στις περιοχές που συνορεύουν με το Πακιστάν.
You have just said that the Council is deeply concerned, but in that case my question is quite specific: what does the Council intend to do to bring pressure to bear on Sri Lanka to end the military offensive against the Tamil Eelam freedom fighters - which has already claimed many civilian casualties - and force them to return to the negotiating table?Μόλις είπατε ότι το Συμβούλιο ανησυχεί βαθύτατα, το ερώτημά μου, ωστόσο, είναι πολύ συγκεκριμένο: τι προτίθεται να κάνει το Συμβούλιο προκειμένου να ασκηθεί επιρροή στη Σρι Λάνκα για να σταματήσει η στρατιωτική επίθεση εναντίον των υπερασπιστών της ελευθερίας Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ -που είχε ως τώρα πάρα πολλά θύματα μεταξύ των πολιτών- και να αναγκαστούν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων;
Firstly: during the six months of your Presidency, do you wish to bring back to the negotiating table the introduction of a Tobin-type carbon tax on financial transactions? It seems to me that this tax would enable this confidence to be restored, not only amongst our compatriots, but also amongst all the individuals throughout the world who have also lost confidence.Καταρχάς: κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της Προεδρίας σας, επιθυμείτε να επαναφέρετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την εισαγωγή ενός φόρου τύπου Tobin για το διοξείδιο του άνθρακα στις οικονομικές συναλλαγές; Πιστεύω ότι αυτός ο φόρος θα επέτρεπε την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, όχι μόνο μεταξύ των συμπατριωτών μας, αλλά και μεταξύ όλων των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που έχουν χάσει επίσης την εμπιστοσύνη τους.
The next step - in conjunction with the international community, our Special Representative to the South Caucasus and our partners in the Council of Europe and the OSCE - must be to fix a timescale for our Armenian friends to return to the negotiating table, and we must bring all the conflicting parties to the table, on both the official and the opposition sides.Το επόμενο βήμα -σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, τον ειδικό μας εκπρόσωπο στον Νότιο Καύκασο και τους εταίρους μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΑ- πρέπει να είναι η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος βάσει του οποίου οι αρμένιοι φίλοι μας πρέπει να επιστρέψουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, στις οποίες πρέπει να συμμετάσχουν όλα τα συγκρουόμενα κόμματα, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
The Council has tried to bring the Palestinians back to the negotiating table, despite their opposition to some Israeli measures, and we, too, are insisting that needless obstacles to the peace process are removed as soon as possible. The demolition of Palestinians' homes in East Jerusalem and the building of settlements and separation barriers on occupied territory are not acceptable.Το Συμβούλιο προσπάθησε να επαναφέρει τους Παλαιστινίους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παρά την αντίθεσή τους σε ορισμένα μέτρα των Ισραηλινών, και εμείς επιμένουμε ότι τα περιττά εμπόδια στην ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό. Η κατεδάφιση των σπιτιών των Παλαιστινίων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και η κατασκευή οικισμών και διαχωριστικών φραγμάτων σε κατεχόμενα εδάφη δεν είναι αποδεκτές.
I think that it would be right for us, in this very House, to pay particular attention to the wording of this warning, which calls on us to work harder to strengthen the peace efforts in this region and, if necessary, take a tougher stance in bringing Israel to the negotiating table and ensuring peace, not only in the region, but also in the state of Israel and for its citizens.Πιστεύω ότι θα ήταν σωστό για εμάς, στο συγκεκριμένο Κοινοβούλιο, να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση αυτής της προειδοποίησης, η οποία μας καλεί να εργασθούμε εντατικότερα για την ενίσχυση των ειρηνευτικών προσπαθειών σε αυτήν την περιοχή και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να τηρήσουμε σκληρότερη στάση όσον αφορά την παρουσία του Ισραήλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τη διασφάλιση της ειρήνης, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και στο κράτος του Ισραήλ, και για τους πολίτες του.
Following the statements we have heard this morning from the Presidency-in-Office of the Council and from the Commission, it is clear that the European Union is not remaining, must not remain, impassive in the face of this situation and that the objective of sitting down at the negotiating table - although many of us are longing for another Madrid Conference - seems practically utopian compared to the objective of an immediate halt to the violence.Μετά τις δηλώσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί από την Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μένει, δεν πρέπει να μείνει απαθής ενώπιον αυτής της κατάστασης και ότι ο στόχος να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων - αν και είμαστε πολλοί εκείνοι που επιθυμούμε διακαώς μία νέα Διάσκεψη της Μαδρίτης - μοιάζει πια σχεδόν ουτοπικός μπροστά στο στόχο της άμεσης παύσης της βίας.
Consequently, Mr President, we make another urgent appeal today to the Russian Federation to ratify START II, the treaty limiting nuclear arsenals, to China to end its test programmes, and to all parties concerned, amongst them the European Union, the US and the Russian Federation, to return to the negotiating table in Geneva to sign a comprehensive test ban treaty.Για αυτό το λόγο, Πρόεδρε, απευθύνει σήμερα εκ νέου μια επείγουσα έκκληση προς τη Ρωσική Ομοσπονδία για την επικύρωση της Συνθήκης START II, η οποία σχετίζεται με τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων. Απευθύνει έκκληση στην Κίνα να σταματήσει τα δοκιμαστικά προγράμματα και σε όλα τα ενεχόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσική Ομοσπονδία για να επιστρέψουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη για την υπογραφή μιας καθολικής απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών.
For peace to be possible, three conditions must be met: cessation of criminal violence, a return to the negotiating table on the part of the guerrillas - President Pastrana has issued an appeal for them to do so and we hope it will be heeded-, and a firm commitment by the government to ensure that all the players in the peace process - every single one of them - reap the benefits of peace, along with civil society.Και για να είναι δυνατή η ειρήνη, απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις: η παύση της εγκληματικής βίας, η επιστροφή των ανταρτών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων - προς την κατεύθυνση αυτή ο Πρόεδρος Παστράνα έκανε μία έκκληση που ελπίζουμε να εισακουστεί - και την αποφασιστική δέσμευση της κυβέρνησης να συμπράξει με τους παράγοντες - όλους τους παράγοντες - της ειρηνευτικής διαδικασίας και με την κοινωνία των πολιτών σε όλους τους τομείς που μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη.
Faced with this situation on the brink of explosion, the European Union has a crucial role to play in bringing the sides, and especially Russia on the occasion of European Union/Russia negotiations, to the negotiating table to find a solution and put an end to this latent conflict in the Southern Caucasus. The Neighbourhood Policy allows us this; military action would be a total failure of our policies.Ενώπιον αυτής της κατάστασης στα πρόθυρα της έκρηξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο φέρνοντας τις ενεχόμενες πλευρές, και ιδιαίτερα τη Ρωσία επί τη ευκαιρία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση και να λάβει τέλος αυτή η υφέρπουσα σύγκρουση στον Νότιο Καύκασο. Η πολιτική γειτονίας μας το επιτρέπει η στρατιωτική δράση θα αποτελούσε παταγώδη αποτυχία των πολιτικών μας.
While it is true that a military response alone is not sufficient, we must once again forcefully reiterate, on the one hand, that in recent months there have been significant military successes - we need only think of the operations in the areas of Almondo and Kandahar - and on the other hand, more incisive action against the insurgents is also an essential prerequisite to calm down the Taliban forces that we wish to bring to the negotiating table.Ενώ είναι αλήθεια ότι μια στρατιωτική απάντηση μόνο δεν είναι επαρκής, πρέπει να επαναλάβουμε σθεναρά για άλλη μία φορά, αφενός, ότι τους τελευταίους μήνες υπήρξαν σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες -αρκεί να σκεφτούμε τις επιχειρήσεις στις περιοχές του Almondo και του Kandahar- και, αφετέρου, ότι η πιο αποφασιστική δράση κατά των ανταρτών είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να ηρεμήσουν οι δυνάμεις των Ταλιμπάν που επιθυμούμε να φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
To Mrs Carvalho: yes, I agree very much that we should prepare both technically and politically, and that we should be better at doing so, not least so that, when we come to the negotiating table, we do not just say what we want and then, when the rest of the world disagrees with us, we do not really know what to do because we have expended all our energy trying to come together on a very firm and detailed formulated position.Προς την κ. Carvalho: ναι, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και από τεχνικής και από πολιτικής άποψης, και ότι πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα ούτως ώστε, όταν προσερχόμαστε, τουλάχιστον, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να μην δηλώνουμε απλώς τι επιθυμούμε να γίνει και όταν στη συνέχεια ο υπόλοιπος κόσμος διαφωνεί μαζί μας να μην ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε, γιατί αναλώσαμε όλη την ενέργειά μας προσπαθώντας να καταλήξουμε σε πολύ σθεναρή και λεπτομερώς διατυπωμένη θέση.
I only want to know, and I am addressing this question to the Commission and the Council, whether you would be so kind as to examine the options - and I am choosing my words carefully - for trying, via the economic ties we have with both parties, and I emphasise 'both' parties, to apply pressure in order to bring the parties back to the negotiating table. I was, from that point of view, pleasantly surprised that Mr Van den Broek, Mr Patten's predecessor, thinks along the same lines.Το μόνο που θέλω να μάθω, και αυτή είναι η ερώτησή μου προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, είναι: θα μπορούσατε παρακαλώ να εξετάσετε τις δυνατότητες - και αυτό το λέω ιδιαίτερα προσεκτικά - μέσω των οικονομικών δεσμών που διατηρούμε με αμφότερα τα μέρη, υπογραμμίζω με αμφότερα τα μέρη, να επιχειρήσετε να ασκήσετε πίεση στα μέρη, ώστε να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Με ευχάριστη έκπληξη διαπίστωσα ότι και ο κ. Van den Broek, προκάτοχος του κ. Patten, σκέφτεται κατά τον ίδιο τρόπο.
Now that FARC is sitting at the negotiating table with the Colombian Government, why does it appear that the countries of the European Union are not making an effort to ensure that these negotiations are successfully concluded and provide members of FARC with the necessary visas so that they can, as they must, maintain contact with countries involved in the peace process, and we know that some countries in the European Union are interested in seeing a positive outcome to this peace process.Όμως, ενώ οι FARC βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση της Κολομβίας, πώς να κατανοήσουμε το γεγονός ότι εκ μέρους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταβάλλεται καμία προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα έχουν αίσια κατάληξη και να χορηγηθούν στις FARC οι θεωρήσεις που χρειάζονται ώστε να συνεχίσουν φυσικά τις επαφές τους με χώρες που ενδιαφέρονται για την ειρηνευτική διαδικασία, και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενδιαφέρονται για τη θετική εξέλιξη αυτής της ειρηνευτικής διαδικασίας.
The reason why I present this strategy - by means of a report that applies it and is excellent by the way - is precisely because I think that the European Union is not entitled to refrain from taking the initiative in this matter and because I tell myself that the situation is so complex and so difficult that we have to start by trying to get all the stakeholders around one negotiating table in order to sort out the problems that they have in common, and to find common solutions, all with the object of putting them in a position where there is a prospect of dialogue - a dialogue that is something different from discussing without calling a halt to the conflicts between them.Ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζω αυτήν τη στρατηγική -μέσω μιας έκθεσης που την θέτει σε εφαρμογή και είναι έξοχη παρεμπιπτόντως- είναι ακριβώς γιατί φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το δικαίωμα να αποφύγει την ανάληψη πρωτοβουλίας σε αυτό το θέμα και επειδή σκέφτομαι ότι η κατάσταση είναι τόσο περίπλοκη και τόσο δύσκολη που πρέπει να ξεκινήσουμε προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους γύρω από το διαπραγματευτικό τραπέζι προκειμένου να λύσουν τα προβλήματα που έχουν από κοινού και να βρουν κοινές λύσεις, και αυτό με τον απώτερο στόχο να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο με προοπτική διαλόγου - ενός διαλόγου που θα είναι κάτι διαφορετικό από τις συζητήσεις χωρίς τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσά τους.
« Last Edit: 27 Sep, 2021, 22:31:07 by spiros »


 

Search Tools