Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών φόρουμ ως εργαλείων ορολογικής αναζήτησης

diceman

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 1328
    • Gender:Male
  • Talk less, say more.
Αγαπητά μέλη του Translatum,

Σας ενημερώνω ότι στα πλαίσια της διατριβής μου πρόκειται να εκπονήσω εργασία για την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών φόρουμ ως εργαλείων ορολογικής αναζήτησης.

Όπως γνωρίζετε, καθημερινά, εκπαιδευόμενοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες μεταφραστές χρησιμοποιούν φόρουμ όπως το Translatum για να ρωτήσουν τα μέλη ποια είναι η σωστή μετάφραση/απόδοση όρων και φράσεων. Μια τέτοια ερώτηση ορισμένες φορές καλύπτεται με ένα απλό απαντητικό μήνυμα, ενώ άλλες αποτελεί την αφορμή για μια συζήτηση που εκτείνεται σε αρκετές σελίδες προτού τα μέλη που συμμετέχουν στο νήμα καταλήξουν σε μια κοινώς (ή σχετικά κοινώς) αποδεκτή λύση. Στόχος μου είναι να μελετήσω τους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόφαση των μελών και κυρίως του εκάστοτε μέλους που θέτει το αρχικό ερώτημα, ώστε να εξετάσω πόσο αξιόπιστες είναι οι λύσεις που προτείνονται.

Η έρευνα θα έχει δύο στάδια:

Α. Ποιοτική ανάλυση
Στο στάδιο αυτό θα επιλεγούν τυχαία 50 νήματα από το Translatum και θα αναλυθούν ποιοτικά ώστε να προκύψει μια λίστα με τους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική επιλογή της μετάφρασης/απόδοσης (π.χ. παλαιότητα του μέλους που πρότεινε τη μετάφραση, αριθμός μελών που συμφώνησαν/διαφώνησαν με μια μετάφραση, παράθεση πηγών κ.λπ.).

Β. Ποσοτική ανάλυση
Στο στάδιο αυτό θα επιλεγούν τυχαία 25 από τα μέλη του Translatum που συμμετείχαν στα 50 νήματα και θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, ώστε να μετρηθεί ποσοτικά η επιρροή καθενός από τους παράγοντες που θα προκύψουν στο στάδιο Α.

Παρότι στην έρευνα δε θα γίνει ουδεμία αναφορά στην πραγματική (ονοματεπώνυμο) και την εικονική (user id) ταυτότητα των μελών που συμμετείχαν στα 50 νήματα και που θα απαντήσουν το ερωτηματολόγιο, εάν κάποιο μέλος, για οποιοδήποτε λόγο, δε θα ήθελε να συμπεριληφθούν στην έρευνα νήματα στα οποία έχει συμμετάσχει, θα πρέπει να το δηλώσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση bb παπάκι metafrasi τελεία edu τελεία gr.

Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να εντοπιστούν τα πιθανά μειονεκτήματα της χρήσης των φόρουμ για ορολογική αναζήτηση και να προταθούν οδηγίες χρήσης για τη λήψη όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων απαντήσεων στα ορολογικά ερωτήματα που απευθύνονται στα μέλη μιας κοινότητας μεταφραστών, ορολόγων, γλωσσολόγων και φιλολόγων όπως το Translatum. Ευελπιστώ ότι θα βοηθήσετε όλοι ώστε να εξετάσουμε πώς το Translatum θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή μεταφραστική πρακτική μας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.


Βασίλης Μπαμπούρης
Διευθυντής Σπουδών
meta|φραση

Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studies
 

Search Tools