Μαθήματα εξ αποστάσεως για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ με χρήση ανοικτού λογισμικού

socratisv

  • Sr. Member
  • ****
    • Posts: 721
    • Gender:Male
Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΛΟΗΓΙΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου ανέλαβε τη δημιουργία και διεξαγωγή προγράμματος Aσύγχρονης Tηλεκπαίδευσης με αντικείμενο τις βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση ανοικτού λογισμικού.

Τον Ιανουάριο του 2008 ξεκίνησε η πρώτη φάση του προγράμματος με τη διεξαγωγή σεμιναρίου για 3 ενότητες. Συνεχίζοντας την προσπάθεια προώθησης της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, η ομάδα Τηλεκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης προχωράει στην εκ νέου διάθεση ηλεκτρονικών μαθημάτων χωρίς χρέωση,που θα καλύπτουν τις εξής ενότητες: τον επεξεργαστή κειμένου OpenOffice.org Writer, την εφαρμογή δημιουργίας παρουσιάσεων OpenOffice.org Impress και το λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. Όλες οι ενότητες θα διεξαχθούν παράλληλα και απευθύνονται τόσο σε χρήστες Windows όσο και σε χρήστες Linux.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού προήλθε από τη μετάφραση και προσαρμογή των αντίστοιχων ενοτήτων του Open ICDL, που παραχωρήθηκαν από το ICDL Foundation Africa (http://www.icdl.co.za/pages/top.htm) στην ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στα πλαίσια της άδειας Creative Commons.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν το διάστημα μεταξύ 3 Νοεμβρίου και 21 Δεκεμβρίου 2008. Η περίοδος εγγραφών για την παρακολούθηση των ενοτήτων είναι από την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου ως την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε παραπάνω από μία ενότητες, υποβάλλοντας ξεχωριστές αιτήσεις (Προσοχή! Υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα θα διεξαχθούν παράλληλα). Ως μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ενότητα έχουν ορισθεί τα 50 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιλεγούν, θα ενημερωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η διάρκεια διεξαγωγής του κάθε μαθήματος θα είναι 7 εβδομάδες. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης, κουιζ και εργασίες, ενώ παράλληλα περιλαμβάνεται και μία τελική αξιολόγηση, τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν, προκειμένου να διαμορφώσουν τόσο οι ίδιοι, όσο και ο καθηγητής, εικόνα της απόδοσής τους. Στο τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούν στις διάφορες παραμέτρους του μαθήματος. Μέσα από τις απαντήσεις θα είναι δυνατόν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο ποιοτικώς αποτέλεσμα στο τελικό έργο.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα σχετικές βεβαιώσεις.

Οι δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://telemathea.uom.gr/form_new.php

Γενικές πληροφορίες / Επιβλέποντες καθηγητές

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης mfl@uom.gr
Βασίλειος Δαγδιλέλης mfw@uom.gr

Υποστήριξη μαθημάτων

Βασιλική Μολέ mole@uom.gr
Άννα Κρασσά annak@uom.gr
Χρυσούλα Παπάζογλου papazoglou@uom.gr

Διαχείριση συστήματος

Χρυσούλα Παπάζογλου telemathea@uom.gr

http://telemathea.uom.gr/mod/resource/view.php?id=3688

Ο σωστός σύνδεσμος του icdl είναι:  http://www.icdl.org.za/index.php
Oculi plus vident quam oculus


 

Search Tools