Φησὶν ὁ Ἀρκεσίλαος, ὅτι ὁ περὶ πάντων ἐπέχων κανονιεῖ τὰς αἱρέσεις καὶ φυγὰς καὶ κοινῶς τὰς πράξεις τῷ εὐλόγῳ, κατὰ τοῦτό τε προερχόμενος τὸ κριτήριον κατορθώσει (Sextus Empiricus)

Sextus · 3 · 1390

Sextus

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 2
φησὶν ὁ Ἀρκεσίλαος, ὅτι ὁ περὶ πάντων ἐπέχων κανονιεῖ τὰς αἱρέσεις καὶ φυγὰς καὶ κοινῶς τὰς πράξεις τῷ εὐλόγῳ, κατὰ τοῦτό τε προερχόμενος τὸ κριτήριον κατορθώσει

Phêsin ho Arkesilaos hoti ou peri pantôn epechôn kanoniei tas haireseis kai phugas kai koinôs tas praxeis tô eulogô, kata touto te proerchomenos to kritêrion katorthôsei.

A translation I've found says: “Arcesilaus says that, not suspending judgment about everything, he will regulate his choices and avoidances and generally his actions by the reasonable, and by going forward in accordance with this criterion he will act rightly”.

In the English translation, it is clear that "not suspending judgment about everything" depends on "that", and is then part of what Arcesilaus says. It seems to me that one can likewise say that, in the Greek, ou peri pantôn epechôn depends on hoti. I mean, it would be impossible to translate the Greek thus: "Arcesilaus, not suspending judgment about everything, says that..." To be able to give this translation the Greek text would be Phêsin ho Arkesilaos ou peri pantôn epechôn ho Am I right?

Thanks
« Last Edit: 15 Apr, 2008, 04:02:59 by billberg23 »
Sextus

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 2
It is a text from one of Sextus Empiricus' works.

The reason I asked is that we know that in Greek and Latin words that are far away from each other may belong to the same construction. But in this case it seemed to me that everything that comes after hoti does depend on it. I mean, it is not possible for ou peri pantôn epechôn not to depend on hoti, so that it is not possible to translate it into English before "that". I hope I made myself understood.

Cheers


 

Search Tools