ἐπεὶ οὖν ὁ βουκόλος σπουδῇ πολλῇ καλούμενος ἀφίκετο, ἔλεγεν ὁ Ἅρπαγος τάδε· "Κελεύει σε Ἀστυάγης τὸ παιδίον τοῦτο λαβόντα θεῖναι ἐς τὸ ἐρημότατον τῶν ὀρῶν, ὅπως ἂν τάχιστα διαφθαρείη."

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
ἐπεὶ οὖν ὁ βουκόλος σπουδῇ πολλῇ καλούμενος ἀφ-ίκετο, ἔλεγεν ὁ Ἅρπφγος τάδε· "Κελεύει σε Ἀστυάγης τὸ παιδίον τοῦτο λαβόντα θεῖναι ἐς  τὸ ἐρημότατον τῶν ὀρῶν, ὅπως ἂν τάχιστα δια-φθαρείη.

My translation: When the herdsmancame calling out with much zeal, Harpargus said to him "Astuages commands you to run to the most deserted of mountains ,taking this to the plain, in order that it might be destroyed the quickest".

Questions
1. Does τάχιστα have a special meaning when it is next to ἂν?
2. Is this correct?

Thank you

« Last Edit: 20 Jul, 2011, 21:06:49 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6310
  • Gender:Male
 • Words ail me.
As to your question about ἂν, JM, just remember that ἂν always goes with a verb (here διαφθαρείη), never with an adverb or adjective.   ὅπως ἂν διαφθαρείη = "in order that he might be destroyed."

Here are points to consider before translating this sentence:
1.  καλούμενος is passive, not active.
2.  The word for "plain" is πεδίον.  Παιδίον is the diminutive of παῖς, so look it up under παῖς.
3.  θεῖναι is the first aorist active infinitive of τίθημι, "put."  Study its conjugation on p. 278.

Give it another try!
« Last Edit: 20 Jul, 2011, 06:47:32 by billberg23 »
billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6310
  • Gender:Male
 • Words ail me.


 

Search Tools