πρὸς τῶν ἀθανάτων μὴ φιλεῖτε τοὺς γε δέκα οἳ δῶρ' ἐδίδοσαν τοῖς ἐν τέλει εἰσάξοντες εἰς τὴν γῆν τοὺς πολεμίους. ἀλλὰ τιμήσατε δὴ Δημοσθένη ἅτε τὴν πόλιν σώσαντα.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
πρὸς τῶν ἀθανάτων μὴ φιλεῖτε τοὺς γε δέκα οἳ δῶρ' ἐδίδοσαν  τοῖς ἐν  τέλει εἰσάξοντες εἰς τὴν γῆν τοὺς πολεμίους. ἀλλὰ τιμήσατε δὴ Δημοσθένη ἅτε τὴν πόλιν σώσαντα.

My translation:In the name of the immortals, you might not love the ten men who are in power and gave gifts to the hostile men for the men who are leding into the earth but honor Demosthenes ,the city saved as I have said.

Is this correct?

thank you
« Last Edit: 20 Oct, 2009, 09:32:24 by billberg23 »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6307
  • Gender:Male
 • Words ail me.
μὴ φιλεῖτε:  second person plural present active imperative.  "You might not love" would be optative οὐκ ἂν φιλοῖτε.

τοῖς ἐν  τέλει = "to those in power"

τοὺς πολεμίους:  masculine plural accusative, direct object of the future nominative participle εἰσάξοντες.

ἡ γῆ means "the country" as well as "the earth."

σώσαντα:  aorist active participle, masculine accusative singular to modify Δημοσθένη.  Note that ἡ πόλις is a feminine noun.

Start again from scratch on this one, JM.jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191


My translation:In the name of the immortals, do not love the ten men who give gifts to men who are in power, who are leading the hostile men into the country but honor Demosthenes who saved the city as I have said.

Is this correct?

thank you.
 

Search Tools