Πώς μεταφράζουμε αρχεία Excel με το SDL Trados Studio 2015

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 73333
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
CAT-Quickies: Πώς να μεταφράσετε δίγλωσσα αρχεία Excel με το SDL Trados Studio 2015

Ένας τύπος αρχείου που καλούμαστε συχνά να μεταφράσουμε είναι αρχεία Excel, όπου στη μία στήλη έχουμε το κείμενο στη γλώσσα-πηγή και σε κάποια άλλη πρέπει να εισάγουμε τη μετάφρασή μας. Συχνά, υπάρχουν πολλές ακόμα στήλες, είτε για μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες είτε με πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με το κείμενο στο εκάστοτε κελί είτε με τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που επιτρέπεται να έχει η μετάφραση (π.χ. όταν μεταφράζουμε κείμενο για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων).

Μέχρι τώρα για να μεταφράσουμε τέτοια αρχεία στο SDL Trados Studio, συνήθως αντιγράφαμε το κείμενο της γλώσσας-πηγή στη στήλη της γλώσσας-στόχος και στη συνέχεια αποκρύπταμε τις στήλες και τις γραμμές που δεν θέλαμε να μεταφραστούν, καθώς το Trados δεν αναγνωρίζει το περιεχόμενο από στήλες και γραμμές που έχουν αποκρυφθεί. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι μια τέτοια προεπεξεργασία των αρχείων μπορεί να είναι χρονοβόρα και, φυσικά, το ότι με αυτό τον τρόπο δεν έχουμε πρόσβαση μέσα από το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος στις στήλες με τις πρόσθετες πληροφορίες.

Στο SDL Trados Studio 2015 το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει πια χάρη στην προσθήκη ενός νέου τύπου αρχείου (File Type), το Bilingual Excel. Με το νέο αυτό τύπο, το πρόγραμμα μπορεί να «διαβάσει» τις διάφορες στήλες ενός Excel και να τις επεξεργαστεί αναλόγως. Έτσι, μπορούμε να μεταφράσουμε το κείμενο της γλώσσας-πηγή και το πρόγραμμα να τοποθετήσει τη μετάφραση στην αντίστοιχη στήλη για τη γλώσσα-στόχος, ενώ παράλληλα μας δίνει πρόσβαση και στο περιεχόμενο των στηλών με τις πρόσθετες πληροφορίες.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι έχουμε ένα αρχείο Excel με τις εξής στήλες:

Α: Γλώσσα-πηγή

Β: Επεξήγηση του κειμένου της γλώσσας-πηγή

C: Στη στήλη αυτή πρέπει να εισαχθεί η μετάφραση

D: Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων


Εικ. 1: Αρχείο Excel προς μετάφραση

Αν ανοίγαμε το αρχείο αυτό χωρίς καμία ιδιαίτερη ρύθμιση, χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο τύπο αρχείων για τα Excel, τότε το αποτέλεσμα στον Editor θα ήταν το εξής:


Εικ. 2: Εισαγωγή του Excel στο Trados με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το πρόγραμμα έχει εξάγει για μετάφραση το κείμενο από όλες τις στήλες του Excel, ακόμα και αυτές που δεν χρειάζονται μετάφραση.

Για να ρυθμίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο αρχείου Bilingual Excel, ώστε το πρόγραμμα να εξάγει για μετάφραση μόνο το κείμενο από τη στήλη Β, πρέπει να κάνουμε τα εξής:

[...]

Πηγή: https://blog.peempip.gr/cat-quickies-excel-trados/
« Last Edit: 08 Jun, 2019, 17:42:26 by spiros »
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)
 

Search Tools