οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν → I was not born to hate, but to love | Tis not my nature to join in hating, but in loving (Sophocles, Antigone 523)

spiros · 1 · 9707

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 826914
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν → I was not born to hate, but to love | Tis not my nature to join in hating, but in loving
(Sophocles, Antigone)
(Αντιγόνη, Σοφοκλέους)

Greek monotonic: ούτοι συνέχθειν, αλλὰ συμφιλείν έφυν
Modern Greek: δεν γεννήθηκα για να μισώ αλλά για ν' αγαπώ

Context:

Κρέων
ἀλλ᾽ οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος. 520
Ἀντιγόνη
τίς οἶδεν εἰ κάτωθεν εὐαγῆ τάδε;
Κρέων
οὔτοι ποθ᾽ οὑχθρός, οὐδ᾽ ὅταν θάνῃ, φίλος.
Ἀντιγόνη
οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.
Κρέων
κάτω νυν ἐλθοῦσ᾽, εἰ φιλητέον, φίλει
κείνους· ἐμοῦ δὲ ζῶντος οὐκ ἄρξει γυνή. 525
Χορός
καὶ μὴν πρὸ πυλῶν ἥδ᾽ Ἰσμήνη,
φιλάδελφα κάτω δάκρυ᾽ εἰβομένη·
νεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὕπερ αἱματόεν
ῥέθος αἰσχύνει,
τέγγουσ᾽ εὐῶπα παρειάν. 530

CREON But the good desires not a like portion with the evil.
ANTIGONE Who knows but this seems blameless in the world below?
CREON A foe is never a friend-not even in death.
ANTIGONE Tis not my nature to join in hating, but in loving.
CREON Pass, then, to the world of the dead, and, it thou must needs love, love them. While I live, no woman shall rule me. (Enter ISMENE from the house, led in by two attendants.)
CHORUS (chanting) Lo, yonder Ismene comes forth, shedding such tears as fond sisters weep; a cloud upon her brow casts its shadow over her darkly-flushing face, and breaks in rain on her fair cheek.

« Last Edit: 04 Sep, 2010, 05:44:10 by billberg23 »


 

Search Tools