παραβάτης -> θηλυκό: παραβάτρια, παραβάτιδα, παραβάτισσα, παραβάτις

 

Search Tools