πανρωσισμός - παρρωσισμός / πανροδιακός - παρροδιακός;

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 834351
    • Gender:Male
  • point d’amour
πανρωσισμός - παρρωσισμός / πανροδιακός - παρροδιακός;

Σύμφωνα με τον κανόνα παν + ρ- = παρρ- αν δεν σφάλλω. Ωστόσο οι ανευρέσεις αποκλίνουν αρκετά (ανύπαρκτο το παρρωσισμός).

σχηματισμός συνθέτων με παν-, παγ-, παμ-, παλ-
« Last Edit: 09 Mar, 2022, 12:51:53 by spiros »


 

Search Tools