καὶ ἤδη γε ἄπειμι παρὰ τὸν ἑταῖρον Κλεινίαν, ὅτι πυνθάνομαι χρόνου ἤδη ἀκάθαρτον εἶναι αὐτῷ τὴν γυναῖκα καὶ ταύτην νοσεῖν, ὅτι μὴ ῥεῖ. ὥστε οὐκέτι οὐδ' ἀναβαίνει αὐτήν, ἀλλ' ἄβατος καὶ ἀνήροτός ἐστιν –> and now I depart for my companion, Cleinias since I have learned that for some time now his wife is unclean and she is ill because she does not flow, therefore he no longer sleeps with her but she is unavailable and untilled

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 834319
    • Gender:Male
  • point d’amour
καὶ ἤδη γε ἄπειμι παρὰ τὸν ἑταῖρον Κλεινίαν, ὅτι πυνθάνομαι χρόνου ἤδη ἀκάθαρτον εἶναι αὐτῷ τὴν γυναῖκα καὶ ταύτην νοσεῖν, ὅτι μὴ ῥεῖ. ὥστε οὐκέτι οὐδ᾽ ἀναβαίνει αὐτήν, ἀλλ᾽ ἄβατος καὶ ἀνήροτός ἐστιν –> and now I depart for my companion, Cleinias since I have learned that for some time now his wife is unclean (or unpurged) and she is ill because she does not flow, therefore he no longer sleeps with her but she is
unavailable (for intercourse) and untilled
Lucian,  Lexiphanes, section 19
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbr-2022-0002/downloadAsset/suppl/j_jbr-2022-0002_suppl.pdf
ἀνήροτος - Ancient Greek (LSJ)
« Last Edit: 17 Jun, 2022, 15:08:44 by spiros »


 

Search Tools