ἐπινενοημένος → contrived, fabricated, concocted, invented, thought up, devised

spiros · 9 · 1083

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 848812
    • Gender:Male
  • point d’amour
επινενοημένος → contrived, fabricated, concocted, invented, thought up, devised
« Last Edit: 03 May, 2011, 14:32:13 by spiros »


escut

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2891
    • Gender:Male
  • Theophilos Vamvakos
Μάλλον επινοημένος. Το επινενοημένος (με την αύξηση) δέν πάει. Στην περίπτωση, αντίθετα, της μετοχής "απονενοημένο", εκεί ταιριάζει η αύξηση.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρουspiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 848812
    • Gender:Male
  • point d’amour
καὶ διέπεσεν ὁ κατὰ τῆς ἀληθείας ἐπεγειρόμενος πανταχόθεν ἐπινενοημένος λόγος, δεικνυμένου τοῦ κατὰ τὴν Ἀποκάλυψιν λόγου προφητικοῦ ὄντος ἐκ πνεύματος ἁγίου κατὰ ἀλήθειαν.
Epiphanius Scr. Eccl., Panarion

οὐχ ὁ νοσῶν τὸν κενὸν ἐκεῖνον ἔρωτα, καὶ μηδαμοῦ σβεσθῆναι δυνάμενον, ἀλλὰ τοῖς ἐπινενοημένοις φαρμάκοις ἐπιτριβόμενος μᾶλλον
Joannes Chrysostomus Scr. Eccl., Adversus oppugnatores vitae monasticae

κατὰ τὴν φαντασίαν ὕλης τὸ εἶδος, προσπλάττοντες· καὶ εἰ τάξις ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, καὶ εἱρμὸς κακούργως ἐπινενοημένος, διὰ τῶνδε τῶν παθῶν πρότερον ἀπόπειραν λαβεῖν τῆς ψυχῆς, καὶ οὕτως διὰ τῶν ἄλλων ἀκολούθως αὐτῇ μάχεσθαι
Ἀκολουθία α´. Ἁγίου Μαξίμου
« Last Edit: 03 May, 2011, 12:51:41 by spiros »


escut

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2891
    • Gender:Male
  • Theophilos Vamvakos
Υποθέτω οτι μιλάμε για την κοινή νεοελληνική και όχι για, αδόκιμες σήμερα, παρελθούσες εκδοχές της όσον αφορά κάποιες μετοχές παρακειμένου. Δέν μπαίνουν όλες οι μετοχές στο ίδιο καλούπι. Άλλες τις δέχεται, άλλες τις απορρίπτει το σημερινό γλωσσικό αισθητήριο του κόσμου. Το "απονενοημένος", ιδίως στην φράση "απονενοημένο διάβημα" υιοθετήθηκε μιά χαρά απο το γλωσσικό αισθητήριο του κόσμου. Το "επινενοημένος" με τίποτα! Ας σεβαστούμε αμοιβαία τις απόψεις μας....
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου
escut

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2891
    • Gender:Male
  • Theophilos Vamvakos
Πολύ καλά!
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου


valeon

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 13957
    • Gender:Male
  • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Σπύρο, Θεόφιλε, αν κατάλαβα καλά, το συμπέρασμα που προκύπτει από τη συζήτησή σας για τον επινενοημένο είναι ότι στις ενότητες Modern Greek εντάσσονται λέξεις και φράσεις της σημερινής ελληνικής, ενώ όλες οι παλαιότερες μορφές της ελληνικής εντάσσονται στις ενότητες Ancient Greek (κι ας μην είναι όλες ακριβώς αρχαία ελληνικά), εκτός αν δημιουργηθεί χωριστή ενότητα...escut

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2891
    • Gender:Male
  • Theophilos Vamvakos
'Ο,τι πεί ο αρχηγός.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου


 

Search Tools