8o Διεθνές Συνέδριο Γλωσσολογίας - Ιωάννινα (ICGL-8)

Dr Moshe

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 301
  • Gender:Male
 • Shir HaShirim 8:6,7
Αγαπητοί φίλοι,

Επιτρέψτε μου να σας πληροφορήσω ότι το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα μεταξύ 30 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για εγγραφές παρέχονται στον ιστότοπο του συνεδρίου. Όταν οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, θα το αναρτήσω και εδώ, ώστε να δείτε τα θέματα που θα καλύψουμε, καθώς και τις περιλήψεις των εγκεκριμένων ομιλιών.

Ευχαριστώ.
A Reina, mi tesoro

אשׁת־חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה :Mishle משׁלי  31:10
A woman of valour who can find? For her price is far above rubies (JPS)


elena petelos

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3180
  • Gender:Female
 • Qui ne dit mot consent.
Θεόδωρε, υπέροχο το βρίσκω, αλλά έχω μια απορία.

Από το Μάρτη (https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=8533.msg63390#msg63390) περιμένουμε (δεν εννοώ στο Τ.) να αναρτηθούν περισσότερες πληροφορίες. Πότε πιστεύεις ότι θα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα;

Mtia!Dr Moshe

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 301
  • Gender:Male
 • Shir HaShirim 8:6,7
Αγαπητή μου Έλενα, χαίρομαι που θα είσαι στα Ιωάννινα. :)

Η οριστικοποίηση του προγράμματος είναι ευθύνη τής οργανωτικής επιτροπής και εξαρτάται από την επιμέλεια που θα δείξει. Θα θεωρούσα πολύ παράξενο να περάσει ο Ιούνιος χωρίς τελειωτικό πρόγραμμα. Πάντως όσοι έχουμε ομιλία ενημερωθήκαμε εντός τής ορισμένης προθεσμίας.

Δυστυχώς, η επάρκεια κάθε οργανωτικής επιτροπής κρίνεται πάντοτε εκ των υστέρων: άλλες φορές έχουμε απολαύσει πραγματικά τη συμμετοχή και άλλες ταλαιπωρηθήκαμε αφάνταστα. Επί παραδείγματι, δεν έχουμε λάβει ακόμη τα πρακτικά τού προηγούμενου συνεδρίου (2005) με τις δημοσιευμένες ανακοινώσεις μας...

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
A Reina, mi tesoro

אשׁת־חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה :Mishle משׁלי  31:10
A woman of valour who can find? For her price is far above rubies (JPS)


Dr Moshe

 • Full Member
 • ***
  • Posts: 301
  • Gender:Male
 • Shir HaShirim 8:6,7
Αγαπητοί φίλοι, σήμερα μας εστάλη το προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Το αναρτώ εδώ για να έχετε εικόνα των θεμάτων. Ίσως υπάρξουν κάποιες μικροαλλαγές, αν π.χ. κάποιος ακυρώσει εκτάκτως τη συμμετοχή του, αλλά δεν αναμένεται ριζική μεταβολή. Δεν έχουν οριστεί ακόμη οι προεδρεύοντες των επί μέρους συνεδριών ούτε είναι γνωστά τα θέματα των επισκεπτών-ομιλητών, οπότε επιτρέψτε μου να επανέλθω όταν λάβουμε αυτές τις πληροφορίες.

Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να κρατήσω τη μορφοποίηση του κειμένου. Θα απαιτούσε μακρά επεξεργασία εκ νέου εδώ. Όταν περισσότεροι ομιλητές παρουσιάζουν την ανακοίνωσή τους σε παράλληλη συνεδρία, απλώς παραθέτω τα θέματα την ίδια ώρα. Ευχαριστώ.


Preliminary Programme


Thursday, 30/8/2007
08:00 – 09:00   REGISTRATION
09:00 – 10:00   WELCOME TALKS

10:00 – 11:00   INVITED SPEAKER A
Geoffrey Horrocks
11:00 – 11:30     COFFEE BREAK


11:30 – 12:00
Stavrou, Melita
Terzi, Arhonto
Types of Numerical Nouns

Παπαναστασίου, Γιώργος
Η πρόθεση συν στη σύνθεση στην αρχαία ελληνική


Αρχάκης, Αργύρης
Σκαρβελάκη, Ιωάννα
Ενάρξεις Συνομιλιακών Αφηγήσεων

Παντελίδης, Νίκoς
Τα φαινόμενα του τσιτακισμού στα πελοποννησιακά ιδιώματα


12:00 – 12:30
Tsakali, Vina
Clitics and Floating Quantifiers

Φίλος, Παναγιώτης
Τα μετακλασικά δάνεια και η επίδρασή τους στην παραγωγική μορφολογία της Μετακλασικής Ελληνικής


Τζάννε, Αγγελική
"Ηταν μια ζωηρή συζήτηση με αρκετή επικάλυψη φωνών...": η δομή και ο λόγος των συνεντεύξεων στην ελληνική τηλεόραση

Καραντζή, Χρυσούλα
Τα όρια της γλωσσογεωγραφίας: Νέες τάσεις στην νεοελληνική διαλεκτολογία και τα αρχεία προφορικού λόγου


12:30 – 13:00
Roussou, Anna
Voice morphology and ergativity in Modern Greek

Δελλή, Δήμητρα
Τα ονόματα του τύπου Λητώ της Αρχαίας Ελληνικής: Ιστορική εξέταση


Τσάκωνα, Βίλλυ
Η κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση του χιούμορ στην πολιτική γελοιογραφία

Hatzidimitriou, Chrysoula
Kormakiti Maronite Arabic: A mixed Arabic-Greek language?


13:00 – 13:30
Alexiadou, Artemis
Anagnostopoulou, Elena
On the morpho-syntactic composition of Greek adjectival participles

Καραντζόλα, Ελένη
Στοιχεία για τη γραμματικοποίηση του θα (16ος-17ος αι.)

   
Ανδρουλάκης, Γιώργος
Γλώσσα, κοινωνία και ταυτότητα: η συμμετοχή σε ελληνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά, «ελεύθερα βήματα» ως ένταξη σε κοινότητες πρακτικής.

Danielsen, Egil Thee
Lesbian Greek as a mirror of pre-puristic vernacular Greek

13:30 – 14:00
Verhoeven, Elisabeth
Effects of Agentivity in Language Production: The case of Greek Experiencer Verbs

Μαρκόπουλος, Θεόδωρος
Η έρευνα της γλωσσικής αλλαγής στα κείμενα της Μεσαιωνικής Ελληνικής: ζητήματα μεθοδολογίας


Χατζηδάκη, Ουρανία
«Τα τριαντάφυλλα πρέπει να είναι πάντα μονός αριθμός»: Η δεοντική τροπικότητα ως κώδικας βίου στα γυναικεία και ανδρικά περιοδικά

Pavlou, Pavlos
Perceptual Dialectology and the description of the Cypriot Dialectal Continuum

14:00 – 16:30   LUNCH BREAK

16:30– 17:00
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δήμητρα
Συντακτική απροσδιοριστία στις που- αναφορικές προτάσεις της Ελληνικής

Μποτίνης Αντώνης, Μπακάκου-Ορφανού Αικατερίνη, Θεμιστοκλέους, Χαράλαμπος
Πολυπαραγοντική ανάλυση της σειράς των ομιλητών στην Eλληνική

Themistocleous, Christiana
Written Cypriot-Greek on Internet Relay Chat: Usage and attitudes


Seigneur-Froli, Delphine
Goudi, Maria
Diachronic status of the high vowel loss on the island of Lesbos (Greece)

17:00 – 17:30
Σινοπούλου, Ουρανία
Απλές ερωτήσεις με ερωτηματική λέξη in situ: η περίπτωση των Ελληνικών

Νικολάγιενκοβα Όλγα, Χαϊδά Ανθή, Θεμιστοκλέους Χαράλαμπος
Ο επιτονισμός της εστίασης στα Ελληνικά και τα Ρωσικά

Tsiplakou, Stavroula
Which switch? Another facet of the Cyprus problem

Efthymiou, Georgia, Baltazani, Mary
The realization of the phoneme [t] in the dialect of Epirus


17:30 – 18:00   
Σπυρόπουλος, Βασίλης
Το φαινόμενο του αντίστροφου ελέγχου στην Ελληνική

Toufexis, Notis & Manolessou, Io
Phonetic Change in Medieval Greek

   
Matejka, Lisa
Lexical Borrowing in the Speech of Greek Americans. Examples from the Greek American Community in Chicago

Tsiplakou, Stavroula
Papanikola, Evanthi
On the origin of phonotactic constraints: evidence from Cypriot Greek

18:00 – 18:30   
Κοτζόγλου, Γιώργος
Εξαγωγή από προτασιακά υποκείμενα και θεωρία των φάσεων   

Dimitrov, Peter
Inscriptions on phialae from Bulgaria: phonology and inscriptions

Theodoropoulou, Irene
Speech Style as Persuasion Mechanism


Tzakosta, Marina
Vis, Jeroen
Phonological representations of consonant sequences: the case of affricates vs. ‘true’ clusters

18:30 – 19:00
Sapountzaki, Galini
Antzakas, Klimis
Zika, Roxani
Pantelaki, Artemisia
Tsekoura, Maria
Η Σύνταξη της Κτήσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Mela-Athanasiadou, Elizabeth
A morphophonological description of Kalasha as an Indo-Aryan language

Politis, Periklis
Lexical variation in written sports reports

Kappa, Ioanna
Phonological Opacity in Greek Dialects

19:30   RECEPTION / DINNER

Friday, 31/8/2007


09:00 – 10:00   INVITED SPEAKER B
Marina Nespor
10:00 – 10:15   COFFEE BREAK


10:15 – 10:45
Merchant, Jason
Greek comparatives: Implications for the architecture of grammar

Μιχάλης, Αθανάσιος
Τυπολογία των γλωσσικών λαθών των φυσικών ομιλητών: ο ρόλος της γλωσσικής μεταβολής


Γαβριηλίδου, Ζωή
Από τη στέρηση στην επίταση: η περίπτωση του α-/αν-


Amalia Arvaniti
Greek intonation and the phonology of prosody: Polar questions revisited   

10:45 – 11:15
Kapetangianni, Konstantia
Taylor, Heather Lee
Comparative Correlatives in Greek: The Syntax of oso   

Φλώρου, Αικατερίνη
Γλωσσικές Δομές σε ΗΣΚ μαθητών και φυσικών ομιλητών

Barıs Kabak, Anthi Revithiadou
Recursivity in the Prosodic Hierarchy: Problems and solutions

Dimela Eleonora,    Melissaropoulou Dimitra
The borderline between Compounding and Derivation: the case of adverbs


11:15 – 11:45
Lechner, Winfried
Non-identity in Greek

Mattheoudaki, Marina
Patsala, Paschalia
Greek-English false friends: now they are, now they aren't


Giorgos Tserdanelis
Intonation and imitation

Angela Ralli             Athanasios Karasimos
Derivational suffixes as compound-internal constituents

11:45 – 12:15   COFFEE BREAK

12:15 – 12:45
Κανάκης, Κώστας
Λίγο: Towards grammaticalized verbal diminutivization

Georgalidou, Marianthi
The construction of gender during playtime activities in child discourse

Mary Baltazani
Constituent length, speech rate and prosodic phrasing in Greek

Asimakis Fliatouras
Compounding and blending in Modern Greek: place names


12:45 – 13:15
Μόζερ, Αμαλία
Grammaticalization extended: the case of tense and aspect in Greek

Krivoruchko, Julia
Ελληνοεβραϊκά κείμενα ως πηγή γλωσσικών δεδομένων


Botinis, Adonis, Chaida, Anthi, Christophoros Charalambakis
Tonal Structures of Complex and Compound Sentences in Greek

Janse, Mark
The Cappadocian Resurrection13:15 – 13:45
Ιακώβου, Μαρία
Η τροπικότητα ως δείκτης γλωσσομάθειας στις γραπτές παραγωγές αλλοδαπών μαθητών της Ελληνικής


Γιαννουδάκη, Μαρία
Θεματική Ιεραρχία και Ρήματα Ψυχικού Πάθους για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα ως Ξένη

Grillia, Stella
Focus and Contrast in Greek

Ιώ Μανωλέσσου, Συμεών Τσολακίδης
Tα παρατακτικά σύνθετα της ελληνικής: διαχρονία και συγχρονία


13:45 – 14.15
Χριστοδούλου, Νίκη
Φωνολογία της μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας της Κύπρου


Μάρκου, Βασιλική
Επίκληση στη μητρική γλώσσα: Παρεμβολές της ελληνικής ως μητρικής στην επικοινωνία  σε  ξένη γλώσσα

Dimitris Papazachariou
The trisyllabic rule constraint and its reranking in southern and northern dialects of Greek

Nicholas, Nick
Joseph, Brian D.
Coordinative Verbal Compounds in Modern Greek

14.15 – 16:30   LUNCH BREAK


16:30 – 17:30   INVITED SPEAKER C
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης

17:30 – 18:00
Δημητρακοπούλου, Μαρία & Παπαστάθη, Μαρία
Δομές μέσης διάθεσης και απαλοιφής αντικειμένου συμπληρωματικής: μια συγκριτική ανάλυση

Borisova, Anna
Διεργασίες Γραμματικοποίησης στο Χρονικό της Κύπρου του Λεοντίου Μαχαιρά

Κακαρίκος, Κων/νος
Μορφολογική Ανάλυση του Κλιτικού Συστήματος της Αρχαίας Ελληνικής: Ο Ρόλος της Μορφολογικής Πτώσης


Imre Szigeti
Compound-like complex specifiers in Hungarian word-formation

18:00 – 18:30
Λαβίδας, Νικόλαος & Παπαγγελή, Δήμητρα
Αποθετικότητα, ημι-αποθετικότητα και η σχέση τους με την παρεμφατικότητα

Dimela, Eleonora
Το σιο-/ σο- στην κρητική διάλεκτο: μια περίπτωση Γραμματικοποίησης;

Γιαννουλοπούλου, Γιαννούλα
Ο κύκλος του οριστικού άρθρου της ελληνικής


Marina Tzakosta
Perceptual Ambiguities in the formation of Greek compounds by native speakers

18:30 – 19:00   COFFEE BREAK

19:00 – 19:30   
Georgiafentis, Michalis
Focus marking in Greek: Syntax or phonology   

Pitavy, Jean - Christophe
Reported Speech, Indexicals and Logophoricity in Ancient Greek   

Κυρίτση, Εύη
Η φωνολογική επίγνωση και η γνώση γραμμάτων-φωνημάτων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Eva Kehayia, Chrysovalantis Fydanis, Gonia Jarema, Angeliki Ralli,
Christina Manouilidou & Athanasios Tsiamas
Constituent activation of transparent compounds in lexical access: Issues of category, position and complexity

19:30 – 20:00
Μότσιου, Βίκα
Τσαγγαλίδης, Αναστάσιος
Εναντιοσημία: τυπικά, σημασιολογικά και πραγματολογικά χαρακτηριστικά


Karaouza, Efthymia
Cohesive Personal Reference in Attic Greek Prose

Μαγουλά, Ευγενία
Κουτουμάνου, Αικατερίνη
Μορφολογική Επίγνωση: η λειτουργία της κατά την κατάκτηση της ελληνικής ως πρώτης γλώσσας

Thanasis Georgakopoulos,   Yannis Kostopoulos, Yorgos Markopoulos, Stavros Skopeteas
Compositionality and the syntax-to-morphology shift: Phrasal compounds in Modern Greek

20:00 – 20:30
Haidou,  Konstantina
The dissociation of Syntax from Information Structure: Evidence from Greek and Romance

Μωυσιάδης, Θεόδωρος
Αλλαγές σημασίας στο εικονόσχημα του άξονα: Το παράδειγμα του ρήματος τρέπω


Χριστοφίδου, Αναστασία
Η κλίση των θηλυκών σε -ος και η κατηγοριοποίηση του ελληνικού ονόματος. Επιχειρήματα από τον παιδικό λόγο

Manouilidou, Christina, Kehayia, Eva, Ralli, Angela
Probing the effect of second constituent in transparent compounds

20:30 – 21:00
Ανδρέου, Γεωργία
Γαλαντόμος, Ιωάννης
Η διαχρονική θεώρηση της μεταφοράς


Drachman, Gaberell
Variation & the OCP and Greek Morphology

Πετρούνιας, Ευάγγελος
Οι μορφοφωνημικές βάσεις της νεοελληνικής ορθογραφίας


Saturday, 1/9/2007

08:00 – 09:00   REGISTRATION
09:00 – 10:00   INVITED SPEAKER D
Λουκάς Τσιτσιπής

10:00 – 10:15   COFFEE BREAK

10:15 – 10:45
Tsimpli Ianthi, Papadopoulou Despina, Katsika Kalliopi,
Mastropavlou Maria, Mylonaki Agapi
Comprehension and production of motion verbs: Evidence from Greek as L1 and L2

Lengeris, Angelos
Perceptual assimilation and discrimination of Southern British English vowels by native speakers of Modern Greek

Gawronska, Barbara
Paparizou, Anna
Machine translation of Greek motion verbs
            
Άννα Αναστασιάδη – Συμεωνίδη
Λεξικογραφία και χρηστικά σημάδια


10:45 – 11:15
Papafragou, Anna & Selimis, Stathis
On the cross-linguistic acquisition of motion verbs

Efstathopoulou, P.
A Study of Voice Onset Time and Foreign Accent on Greek/English Bilinguals

Tambouratzis, Giorgos
Vasiliou, Marina
Automated Morphological Processing of Ancient Greek Text

Μαρία Γαβριηλίδου, Πένυ Λαμπροπούλου, Βούλα Γιούλη
Το Ερμηνευτικό Λεξικό για το Γυμνάσιο


11:15 – 11:45
Agathopoulou, Eleni
Papadopoulou, Despoina
Regularity Patterns of the Greek Past Perfective: A Psycholinguistic Study

Tsiartsioni, Evangelia
Acquiring Stops in Greek and English L2: An Acoustic Analysis

Ganetsou, Stella
Griva, Magda
Automatic prediction of prosodic phrasing in Greek

Αγγελική Ευθυμίου
Το ‘Πρώτο μου λεξικό’ ως εργαλείο διδασκαλίας της ελληνικής 

11:45 – 12:15
Prentza, Alexandra
The Status of the Null Subject Parameter in the L2 Grammar of Advanced and Intermediate Adult Greek Learners of English: a Minimalist Account

Topintzi, Nina
Weight Polarity in Ancient Greek

Παπαγεωργίου Χάρης, Προκοπίδης Προκόπης,
Δεσύπρη Ελίνα, Κουτσομπόγερα Μαρία, Πουλή Κανέλα
Γλωσσικές τεχνολογίες στην ανάκτηση της σημασιολογικής δομής των γεγονότων

Στέλλα Μαρκαντωνάτου & Αγγελική Φωτοπούλου
Το εργαλείο «Έκφραση»

12:15 – 12:45   COFFEE BREAK

12:45 – 13:15   
Vletsi, Eleni
Stavrakaki, Stavroula
Past tense and aspect in Greek Sign Language   

Joseph, Brian
Theoretical Consequences of the Reshaping of Verbal Endings in Modern Greek


Μίχου, Αθηνά
FipsGreek : ένα μοντέλο συντακτικής ανάλυσης της νέας ελληνικής

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος
Η Ορολογία της Γλωσσολογίας στα λεξικά ΙΝΣ και Μπαμπινιώτη


13:15 – 13:45
Syrika, Asimina Nikolaidis, Katerina Edwards, Jan Beckman, Mary
Acquisition of consonant clusters by Greek-speaking children: The case of initial /s/-stop and stop-/s/ sequences

Samioti, Panagiota
Four Types of Adjectival Participles in Greek

Γιώργος Τράπαλης
Σύντομη Ανασκόπηση της Λεξικογραφικής Δραστηριότητας στην Ελλάδα 


13:45 – 14:15
Varlokosta, Spyridoula
The acquisition of gender by Turkish learners of Greek as L2

Galani, Alexandra
The status of stems in morphological theories: The case of Greek and Distributed Morphology


Αγάπιος Οικονομίδης
Σύγκριση και Αξιολόγηση Έξι Αγγλοελληνικών Λεξικών


14:15 – 16:30   LUNCH BREAK

16:30 – 17:00
Karvela Kyriaki, Marinis Theodoros, Chiat, Shula
Nonword repetition in Greek pre-school children: the trochaic bias hypothesis revisited

Κουτσουλέλου-Μίχου, Σταματία
Ο συμπληρωματικός δείκτης ότι και οι συνάψεις του ως μηχανισμοί αξιολόγησης στον ακαδημαϊκό λόγο: Μια συγκριτική ανάλυση σωμάτων κειμένων από την ιατρική και τη γλωσσολογία


Antzakas, Klimis
The scope of negation in Greek Sign Language

Χειλά-Μαρκοπούλου, Δέσποινα
Υπόταξη και Γραμματικοποίηση στη Μεσαιωνική Ελληνική: τυπολογική προσέγγιση


17:00 – 17:30
Terzi Arhonto, Kondyli Irini, Stefani Elina
Functional and lexical elements in Broca's aphasia:the case of locative prepositions   

Γούτσος, Διονύσης
Μόρια, δείκτες λόγου και κειμενικά επιρρήματα: Η οροθέτηση των γλωσσικών κατηγοριών με τη χρήση ΗΣΚ

Κατσούδα, Γεωργία
Οι όροι contamination και blending στην ελληνική βιβλιογραφία: προβλήματα και λύσεις


Tsolakidis Simeon
Μορφές των δυνητικών στις ΝΕ διαλέκτους

17:30 – 18:00
Varlokosta Spyridoula, Archonti Anastasia, Tsiamaki Dimitra, Thomaidis Loretta, Fryssira Helen, Joffe Victoria
Language abilities in Williams Syndrome: Evidence from Greek

Christou, Marianna
Options, selections and choices in language: the example of Modern Greek written texts

Αναστασιάδου-Συμεωνίδου, Άννα
Μασούρα, Ελβίρα
Ληκτικό τεμάχιο και φωνολογική μνήμη


Revuelta, Antonio
Particles and discourse coherence in Ancient Greek

18:30 – 19:00   COFFEE BREAK

18:00 – 21:00   
International Society for Greek Linguistics
Business Meeting

21:00   RECEPTION / DINNER

Sunday, 1/9/2007

9:00 – 10:00   INVITED SPEAKER E
Geoffrey Horrocks

10:00 – 10:30
Μόζερ Αμαλία, Παναρέτου Ελένη
Χρόνος, άποψη και τροπικότητα στο νομικό κείμενο

Tantos, Alexandros
Discourse constraints of CLLD in Greek

Kavcic, Jerneja
Adverbial clauses of cause in Classical Greek: A Naturalness Theory approach
            
10:30 – 11:00
Βεργής, Νίκος
Πώς η Θεωρία της Συνάφειας μπορεί να ενσωματώσει το κοινωνικό. Προτάσεις για μια Κοινωνιογλωσσολογία του Νου

Τράπαλης, Γιώργος & Κατσούδα, Γεωργία
Συγκριτική μελέτη του συστήματος λεξικογραφικών χαρακτηρισμών σε ελληνικά και ξένα μονόγλωσσα λεξικά


Stathi, Katerina
The reciprocal expression ο ένας τον άλλον: A case of lexicalisation and grammaticalisation

11:00 – 11:30   COFFEE BREAK

11:30 – 12:00
Καμηλάκη, Μαρία
Το πραγματολογικό χαρακτηριστικό [+ / - λόγιο]  στη γλώσσα των νέων: το ‘παράδειγμα’ των επιρρημάτων της Ν.Ε.


Lekakou, Marika
Nilsen, Oystein
Grammatical Factors in the Interpretation of Modal Verbs

Γκαστή, Ελένη
Αισχύλου Αγαμέμνων: Η ποιητική της δείξεως

12:00 – 12:30
Σπηλιώτης, Κώστας
Φραγκιαδάκης, Γιάννης
«Φιδιάζεις, νέος; Δε σε χάλασε που σ’ έχωσαν αγγαρεία μαγειρία!»: Στοιχεία της γλωσσικής ποικιλίας που χρησιμοποιούν οι Έλληνες στρατιώτες

Flouraki, Maria
Aspectual Interactions in Modern Greek

Πλούσος, Εμμανουήλ
Σημασιολογικές διαφοροποιήσεις στο λεξιλόγιο του Νόννου: από το "παγανιστικό" έπος των *Διονυσιακών* στη "χριστιανική" *Μεταβολή του κατά Ιωάννην αγίου Ευαγγελίου.

12:30 – 13:00
Lambropoulou, Sofia
Identity construction via speech representation in Greek youth talk

Giannakidou, Anastasia
A temporal semantics for the Modern Greek subjunctive


Μότσιου, Ελένη
Αντιπαραθετική φρασεολογία: από τη θεωρία στην πράξη

13:00 – 13:30
Kokkonidis, Miltiadis
Towards a Lexical Functional linear-logical grammar for Greek

Νάκας, Θανάσης
Μπέσιος, Αντώνης
Μεταρηματικά σε -μεν(-ος/-η/-ο), παροξύτονα και προπαροξύτονα: επίθετα ή κλιτές μετοχές στη Νέα Ελληνική;
« Last Edit: 29 Jun, 2007, 09:50:28 by Dr Moshe »
A Reina, mi tesoro

אשׁת־חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה :Mishle משׁלי  31:10
A woman of valour who can find? For her price is far above rubies (JPS)elena petelos

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3180
  • Gender:Female
 • Qui ne dit mot consent.

 

Search Tools