Γλωσσική ποικιλία: Ορισμός και διαστάσεις, Μαρία Τσίγκου (Δίαυλος, 2020)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 850993
    • Gender:Male
  • point d’amour
Γλωσσική ποικιλία: Ορισμός και διαστάσεις, Μαρία Τσίγκου (Δίαυλος, 2020)

Η Μαρία Τσίγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενικής Γλωσσολογίας και Μετάφρασης στο ΤΞΓΔΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε αυτή τη μεστή μελέτη της διερευνά το φαινόμενο της γλωσσικής ποικιλίας, που έχει κυρίαρχη παρουσία στη γλώσσα. Ορίζει τη «γλωσσική ποικιλία ως χαρακτηριστικό της κοινωνικής πλευράς της γλώσσας [που] οφείλεται στις διαφορετικές χρήσεις που οι ομιλητές της ίδιας γλώσσας κάνουν ανάλογα με τον σκοπό τους και τι θέλουν να πουν […], ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες εκτυλίσσεται η επικοινωνία». Επισημαίνει ότι η γλωσσική ποικιλία είναι επίσης θέμα εξωγλωσσικών παραγόντων, π.χ. γεωγραφική καταγωγή, φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομική κατάσταση κ.λπ. Στις ενότητες του βιβλίου εξετάζει τη γλωσσική ποικιλία ανά χρήστη και ανά χρήση. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις γεωγραφικές και τις κοινωνικές ποικιλίες: γεωγραφική διάλεκτο και τοπικό ιδίωμα από τη μια πλευρά, κοινωνιόλεκτο, ιδιόλεκτο, συνθηματική γλώσσα, κοινή και χρονική διάλεκτο από την άλλη. Η δεύτερη κατηγορία, η ποικιλία ανά χρήση, αφορά το επίπεδο χρήσης (register) και το ύφος. Η συγγραφέας μέσα από εκτενή χρήση παραδειγμάτων από την ελληνική και τη γαλλική γλώσσα, με ωραίο και εναργή λόγο, καταδεικνύει ότι η ποικιλία της γλώσσας αντικατοπτρίζει την ποικιλία της κοινωνίας, της κουλτούρας αλλά και της ιδιοσυγκρασίας των ομιλητών και μας βοηθά να εμβαθύνουμε πλήρως σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον φαινόμενο.
— meta|φραση, newsletter 179, Απρίλιος 2021


 

Search Tools