επιστήμη/μελέτη των τοπωνυμίων: τοπωνυμία, τοπωνυμική, τοπωνοματική; -> τοπωνυμιολογία

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 819293
  • Gender:Male
 • point d’amour
τοπωνυμία, τοπωνυμική, τοπωνοματική

τοπωνύμιο το [toponímio] Ο40 & τοπωνυμία η [toponimía] Ο25 : γεωγραφικό όνομα ενός τόπου (χώρας, πόλης, ποταμού, βουνού κτλ.): Nεοελληνικά / βυζαντινά / ξενικά τοπωνύμια.
[λόγ. τόπ(ος) + -ωνύμιον κατά το ελνστ. ἐπωνύμιον `επώνυμο΄· λόγ. τοπωνύμ(ιο) -ία κατά το επωνυμία]
— Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη

τοπωνυμία (η) [1874] {τοπωνυμιών} η ονομασία τόπου ή γεωγραφικού χώρου ΣΥΝ. τοπωνύμιο. ✈ ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. toponymie].

τοπωνυμικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται με τις τοπωνυμίες: ~ έρευνες | κατάλογοι 2. τοπωνυμικό (το) το σύνολο των τοπωνυμίων χώρας ή περιοχής: ~ τής Ηλείας.

τοπωνύμιο (το) {τοπωνυμί-ου | -ων} ονομασία τόπου (χωριού, κωμόπολης, πόλης, δρόμου, βουνού, ποταμού κ.λπ.) ΣΥΝ. τοπωνυμία.
[ΕΤΥΜ < τόπος + -ωνύμιο (με έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. ονυμα, αιολ. τ. τής λ. όνομα (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. toponyme]
— Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γεωργίου Μπαμπινιώτη

Toponymy, also toponymics or toponomastics (from Ancient Greek: τόπος / tópos, 'place', and ὄνομα / onoma, 'name') is the study of toponyms (proper names of places, also known as place name or geographic name), their origins and meanings, use and typology. In a more specific sense, the term toponymy refers to an inventory of toponyms, while the discipline researching such names is referred to as toponymics or toponomastics. Toponymy is a branch of onomastics, the study of proper names of all kinds. A person who studies toponymy is called toponymist. Toponym is the general term for a proper name of any geographical feature, and full scope of the term also includes proper names of all cosmographical features.
Toponymy - Wikipedia

Τοπωνοματική (η), Τοπωνυμία (η) -> toponomastics, toponymy
Ηλεκτρονικό Γλωσσάρι Ορολογίας της Γλωσσολογίας / Online Glossary of Linguistic Terminology

τοπωνυμιολογία
επιστημονικός κλάδος της διαλεκτολογίας που ασχολείται με τη συγκέντρωση, κατάταξη και μελέτη τών τοπωνυμίων μιας περιοχής με απώτερο στόχο την υποβοήθηση της ιστορικής και γλωσσικής έρευνας.
— Πάπυρος – Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας
« Last Edit: 10 Feb, 2021, 12:21:34 by spiros »


Dr Moshe

 • Moderator
 • Full Member
 • *****
  • Posts: 301
  • Gender:Male
 • Shir HaShirim 8:6,7
Η επιστημονική μελέτη και έρευνα των τοπωνυμίων λέγεται τοπωνυμιολογία, πβ. ονοματο-λογία, διαλεκτο-λογία και παρόμοια.

Καλημέρα.
« Last Edit: 10 Feb, 2021, 12:16:00 by Dr Moshe »
A Reina, mi tesoro

אשׁת־חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה :Mishle משׁלי  31:10
A woman of valour who can find? For her price is far above rubies (JPS)spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 819293
  • Gender:Male
 • point d’amour
Α, τοπωνυμιολογία, τέλεια, το αυγό του Κολόμβου (κρίμα να μην είναι στο ΛΝΕΓ)! Άρα, αποτελεί λογικά απόδοση για τα αγγλικά: toponymics, toponomastics. Και κάποια πενιχρά για toponymiology.

Quote
the term toponymy refers to an inventory of toponyms, while the discipline researching such names is referred to as toponymics or toponomastics

Μας μένει το «toponymy» ως «κατάλογος τοπωνυμίων» (αντίστοιχο ίσως του ορολόγιο).

toponymist -> τοπωνυμιολόγος, τοπωνυμιστής;
« Last Edit: 10 Feb, 2021, 12:27:06 by spiros »


 

Search Tools