Γλωσσολογικά και λεξικογραφικά του καπνίσματος

spiros · 1 · 1116

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853638
    • Gender:Male
  • point d’amour
αντικαπνισταί, οι. Άστυ 4 Οκτ. 1894.
αντικαπνιστικός, 3. (εταιρία. φρόνημα. ενέργειαι). «Εφημερίς» 13 Ιουν. 1890. – Ακρόπολις 19 Απρ. 1891 και 3 Ιουλ. 1896.
καπνιστήριον, το. Γαλ. estaminet. fumoir. Ν. Κοντόπουλος, λεξ. 1889.
καπνιστής, ο. Φ. Α. Βουτζινάς, εν Ομήρω, 1873. – Ν. Κοντόπουλος, λεξ. 1889. Άστυ 19 Μαρτ. 1891. – Εστία 23 Οκτ. 1894.
καπνίστρια, η Ακρόπολις 1 Απρ. 1896.
καπνοσωλήν, ο. Το Τουρκιστί τσιμπούκι, Δανιήλ Φιλιππίδης.
Νικοτιανή, η βοτάνη του καπνού, η [= η οποία] εξ Αμερικής τον ΙΣΤ΄ αιώνα εκομίσθη εις πορτογαλίαν και εκείθεν ο πρεσβευτής της Γαλλίας Jean Nicot έπεμψε σπόρον αυτού εις Παρισίους. Θεόδωρος Αφεντούλης 1876. – Ακρόπολις 15 Αυγ. 1895.
νικοτιανίζω Θεόδωρος Αφεντούλης 1887.
νικοτιανίνη, η. (χημ.) Θεόδωρος Αφεντούλης 1876.
νικοτιανισμός, ο. Θεόδωρος Αφεντούλης 1887.
νικοτίνη, η (χημ.) Θεόδωρος Αφεντούλης 1876. – Γεώργιος Α. Κρίνος 1880. – Άστυ 3 Οκτ. 1894.
νικοτιανοσυριγγοφύλαξ, ο. τσιμπουκτσής παρά τοις βασσιβοζούκοις. Γ. Νικηφόρος 1880.
+ σιγαροδέκτης, ο. (σκεύος) Άστυ 9 Απρ. 1891.
+ σιγαροδέτης, ο. (άνθρωπος) Βήτας [ψευδώνυμο] εν Άστει 8 Νοε. 1896.
+ σιγαροθήκη, η. Φλοξ, 1880. – Ακρόπολις 5 Ιουλ. 1896.- Άγγελος Βλάχος λ. 1897.
= σιγάρον και τσιγάρον, το. Γαλ. cigare. Άγγελος Βλάχος λ. 1871. – Ν. Κοντόπουλος λ. 1889.
+ σιγαροποιία, η. Ακρόπολις 23 Ιαν. 1895.
+ σιγαροποιοί, οι. Άστυ 3 Ιουλ. 1894. – Εστία εφημ. 21 Αυγ. 1894. – Επετηρίς Παρνασσού έτ. Α΄ 1897.
+ ταμβάκος, ο. Άγγελος Βλάχος λ. 1897.
Ό,τι μας καπνίσει... /                                 Χριστόφορος Χαραλαμπάκης                  - Χάρτης
« Last Edit: 03 Jun, 2023, 13:05:59 by spiros »


 

Search Tools