Τι απαιτείται για μια Ομάδα για να είναι «Ομάδα Ορολογίας»

valeon · 1 · 11332

valeon

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 13958
    • Gender:Male
  • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Από Ορόγραμμα Αρ.68 - Σεπτ.-Οκτ. 2004


                               Τι απαιτείται για μια Ομάδα για να είναι «Ομάδα Ορολογίας»

Με αφορμή το ενδιαφέρον της κας Μαρίνας Πανταζίδου, επίκουρης καθηγήτριας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, για την ανάληψη πρωτοβουλίας για Ορολογική δραστηριότητα στο πεδίο «ρύπανση και εξυγίανση υπεδάφους», έγινε στο ΓΕΣΥ μια σύνοψη των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιεί μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για να αποτελέσει επιτυχημένη «Ομάδα Ορολογίας » και να γίνει συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ . Οι απαιτήσεις αυτές είναι:

1   Η Ομάδα πρέπει να έχει συγκεκριμένη υπόσταση  και υποστήριξη από έναν αρμόδιο φορέα   (π.χ. μια Σχολή ΑΕΙ, έναν οργανισμό, μια εταιρεία). Με τη φράση «συγκεκριμένη υπόσταση» εννοείται ότι θα υπάρξει κάποια «ιδρυτική Απόφαση» που θα καθορίζει την καταρχήν σύνθεση της Ομάδας και το αντικείμενό της. Με τη λέξη «υποστήριξη» εννοείται «γραμματειακή», αλλά και «οικονομική», ώστε η εργασία της Ομάδας να μη βασίζεται μόνο ... στον πατριωτισμό των μελών της και να υπάρχουν γρήγορα και συντονισμένα αποτελέσματα.

2   Η Ομάδα πρέπει να έχει συγκεκριμένο Υπεύθυνο  που θα είναι αποφασισμένος να αναλάβει τη δέσμευση και το βάρος της εργασίας της προετοιμασίας, της διεξαγωγής/ συντονισμού και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας. Χωρίς το ζήλο και την «προστιθέμενη αξία» του Υπευθύνου το έργο της Ομάδας κινδυνεύει να μείνει στην αφάνεια. Ο Υπεύθυνος «έχει δουλειά» πριν, κατά και μετά την ομαδική εργασία. Άσχετο πώς θα ονομάζεται – πρόεδρος, συντονιστής, επικεφαλής κ.ά. – αν δεν εξασφαλιστεί πρώτα ένας τέτοιος Υπεύθυνος είναι αμφίβολο αν θα λειτουργήσει με συνέχεια και συνέπεια η Ομάδα.

3   Πέραν της συγκροτημένης επιστημονικής εμπειρογνωσίας τους και της γνώσης και αγάπης τους για την ελληνική γλώσσα, τα μέλη της Ομάδας θα πρέπει να το θέλουν πολύ να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Κριτήρια άλλα, όπως κομματικά, συντεχνιακά, ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο ανταγωνιστικά, αν παρεισφρήσουν εξασφαλίζουν θνησιγένεια και τελικά εγκατάλειψη της προσπάθειας. Τα μέλη δεν μπορεί π.χ. να αλλάζουν «κάθε τρεις και λίγο» σε κάθε κομματική/συνδικαλιστική αλλαγή... Από την άλλη, άνθρωποι αλαζόνες, φίλαυτοι, κομπορρήμονες, ανερμάτιστοι, εριστικοί κ.τ.τ. δεν έχουν θέση σε μια Ομάδα στην οποία πρέπει να κυριαρχεί ο σοβαρός διάλογος, η επιχειρηματολογία και η συναίνεση. Στην Ομάδα καλλιεργείται βαθμιαία μια παιδεία, που εξασφαλίζει συνέχεια και συνέπεια.

4   Εφόσον το αντικείμενο δεν αφορά ένα πολύ στενό θεματικό πεδίο – δηλαδή εφόσον υπάρχουν και αλλού π.χ. και σε άλλα ΑΕΙ, επιστήμονες που ασχολούνται με το ίδιο πεδίο – θα πρέπει από την αρχή να προσεγγιστούν και να κληθούν να συμβάλουν στην προσπάθεια είτε συμμετέχοντας, κάποιοι από αυτούς, στην Ομάδα – αν αυτό είναι και τυπικά εφικτό – είτε λαμβάνοντας γνώση των προτάσεών της και γνωμοδοτώντας επ' αυτών. Αλλιώς πώς είναι δυνατόν να κληθούν εκ των υστέρων να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της Ομάδας !

5   Αν δεν υπάρχει ακόμα ανάλογο όργανο για κάποιον ευρύτερο τομέα θα είναι προβληματική η λειτουργία μιας Ομάδας Ορολογίας για ένα στενό θεματικό πεδίο υποσύνολο του ευρύτερου τομέα. Αν συσταθεί τέτοια Ομάδα σύντομα θα διαπιστώσει ότι συχνά θα την απασχολούν όροι του ευρύτερου τομέα γιατί θα «μπλέκονται στα πόδια της» αφού θα πρέπει μέσω αυτών να περιγράψει τις νέες έννοιες του στενότερου πεδίου. Επομένως, είναι προτιμότερο να συγκροτηθεί μια Ομάδα για τον ευρύτερο τομέα και να αρχίσει τις εργασίες της με προτεραιότητα στην ορολογία του στενότερου πεδίου, αλλά με αρμοδιότητα και για τους όρους του ευρύτερου τομέα.
Αν υπάρχει ήδη ανάλογο όργανο για τον ευρύτερο τομέα τότε η νεοσύστατη ομάδα θα πρέπει να έχει ως πηγή και αναφορά το έργο του εν λόγω οργάνου, και να λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το όργανο αυτό.

6   Αφού συγκροτηθεί μια τέτοια ομάδα, μπορεί να γίνει συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ και να εκπροσωπείται στο Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ (Τα μέλη της μπορούν να έχουν γίνει μέλη της ΕΛΕΤΟ και από πιο πριν, όποτε θέλουν). Τότε το έργο της μπορεί να επικυρώνεται από το ΓΕΣΥ βάσει ορισμένων διαδικασιών (Πληροφορίες για τα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ, στο Καταστατικό της, στον ιστότοπο: www.eleto.gr ).
Κ.Β. 

Search Tools