Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών (Διεύθυνση/τηλέφωνο)

spiros · 1 · 104081

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824804
    • Gender:Male
  • point d’amour
Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών (Διεύθυνση/τηλέφωνο)

Αρίωνος 10, (περιοχή Ψυρρή) Τ.Κ. 10554 Αθήνα
Ώρες κοινού 09.00 έως 13.00
Το Τμήμα Επικυρώσεων της Υπηρεσίας μας μεταφέρεται. Από την 18 Οκτωβρίου 2010 θα λειτουργεί στη νέα δ/νση: Αρίωνος 10, Μοναστηράκι (κτήριο Μεταφραστικής)
Ώρες λειτουργίας (09.00 – 13.00)
Τηλέφωνα :210 3285755 έως 757
Φάξ 210 3285779
 
τηλέφωνα
Τμήμα Αλβανικής – Ανατ. Ευρώπης                         : 2103285743 – 746 – 748 - 751
Τμήμα Αγγλικής  – Εβραϊκής - Κινέζικης                  : 2103285731 – 735 - 738 – 740
Τμήμα Αραβικής  - Δυτ. Ευρώπης                            : 2103285723 – 726 – 730 - 729
Γραμματεία – Υπηρ. Μεταφράσεις - Λογιστήριο          : 2103285712 – 716 – 717 - 764

Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας APOSTILLE στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α΄), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.

Για έγγραφα χωρών ( Αλβανία, Γεωργία) για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση θα γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή.

Δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Σύμβαση της Χάγης.
Η Μεταφραστική Υπηρεσία παρέχει πάσης φύσεως μεταφραστικές υπηρεσίες στις κάτωθι γλώσσες:
 
Αγγλική
Εβραϊκή
Ολλανδική
Σερβική
Αλβανική
Ισπανική
Ουγγρική
Σουηδική
Αραβική
Ιταλική
Ουκρανική
Τουρκική
Βουλγαρική
Κινέζικη
Πολωνική
Τσέχικη
Γαλλική
Κροατική
Πορτογαλική
Φινλανδική
Γερμανική
Μολδαβική
Ρουμανική
Φλαμανδική
« Last Edit: 30 Dec, 2010, 12:09:53 by spiros »


 

Search Tools