Αγλλοελληνικό γλωσσάριο κεραμικής (Αφροδίτη Χασιακού)

spiros · 1 · 1904

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824804
    • Gender:Male
  • point d’amour
Αγλλοελληνικό γλωσσάριο κεραμικής (Αφροδίτη Χασιακού)

Τεχνολογία, Σχήματα, Διακόσμηση

Pottery = κεραμική 
Ware(s) = κεραμική ομάδα/ σύνολο/ είδος κεραμικής,  π.χ. EH wares / fine ware
Ceramics = τα κεραμικά / η κεραμική τέχνη
Fine pottery/ ware (s) = λεπτά αγγεία/ λεπτή κεραμική = λεπτός –καθαρός πηλός και λεπτά σε πάχος τοιχώματα
Coarse pottery/ ware =χονδροειδή αγγεία/ χονδροειδής κεραμική = από χονδροειδή πηλό, δηλ. ακάθαρτο και με χονδρά, παχιά τοιχώματα
Date/ dating = chronology = χρονολογία/ χρονολόγηση
Vase /vessel/ pot = αγγείο
Vessel = σκεύος
Sherd = όστρακο (τμήμα σπασμένου αγγείου)

Clay = πηλός
Inclusions = εγκλείσματα
Temper = απολιπαντική ουσία
Fabric = πηλός επεξεργασμένος/ η τεχνολογία του
Potter = κεραμέας / αγγειοπλάστης
Potter’s / pottery kiln = κεραμικός κλίβανος 
Potter’s mark =σήμα του κεραμέως (= «υπογραφή»)
Firing =όπτηση
Tournette = αργόστροφος τροχός
Potter’s wheel = κεραμικός τροχός (ταχύστροφος)
Wheel-made pottery/ vase = τροχήλατη κεραμική / αγγείο
Hand-made pottery/ pot =χειροποίητη κεραμική/ αγγείο
Workshop =εργαστήριο

Σχήμα

Shape = σχήμα
open shape = ανοικτό αγγείο/ αγγείο, του οποίου η διάμετρος του χείλους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη μεγίστη διάμετρο της κοιλίας.
closed shape = κλειστό αγγείο/ αγγείο, του οποίου η διάμετρος του  χείλους είναι μικρότερη από τη  διάμετρο της κοιλίας.
Profile = προφίλ, σχήμα, τομή του σχήματος του αγγείου
Globular = σφαιρικό
Piriform = απιόσχημο
Carinated = τροπιδωτό, με γωνιώσεις
Conical = κωνικό

Διακόσμηση

Decoration = διακόσμηση
Plain ware = ακόσμητη κεραμική
Decorated pottery = διακοσμημένη κεραμική

Είδη διακόσμησης

Slip = επίχρισμα
Wash = πολύ αραιό επίχρισμα
burnish /-ing / -ed = έντριπτη διακόσμηση/ έντριψη (στιλπνή επιφάνεια, διακρίνονται τα ίχνη του εργαλείου)
polish / -ing/ -ed = λείανση/ λειασμένο αγγείο (στιλπνή επιφάνεια, δεν  διακρίνονται τα ίχνη του εργαλείου)
incised = εγχάρακτη διακόσμηση / incision= εγχάραξη
impressed = έντυπη διακόσμηση
fluted =με αυλακώσεις
paint = βαφή
painted decoration =γραπτή (ζωγραφιστή) διακόσμηση
glaze = γάνωμα / υάλωμα
motif = μοτίβο, διακοσμητικό στοιχείο, κόσμημα
pattern = σχέδιο
linear/ curvilinear pattern = γραμμικό/ καμπυλόγραμμο
style = ρυθμός
lustrous paint = στιλπνή βαφή
matt- paint = αμαυρή (θαμπή, μη στιλπνή) βαφή
matt- painted ware =αμαυρόχρωμη κεραμική
light-on-dark – διακόσμηση με ανοικτόχρωμη βαφή πάνω σε σκούρο βάθος (φόντο)
dark-on-light = διακόσμηση με σκούρα βαφή πάνω σε ανοικτόχρωμο βάθος (φόντο)
hatched = διαγραμμισμένο
Palace style =ανακτορικός ρυθμός
Floral style = φυτικός ρυθμός
Marine style = θαλάσσιος ρυθμός
Pictorial style = εικονιστικός ρυθμός

Μέρη του αγγείου

rim = χείλος
horizontal rim = οριζόντιο χείλος
rounded rim = απεστρογγυλευμένο χείλος
flaring rim = χείλος που ανοίγει προς τα έξω
inverted rim = χείλος που κλίνει προς τα μέσα / έσω νεύον χείλος
sloping rim = λοξά κομμένο χείλος
hollow rim = κοίλο χείλος (με βαθούλωμα στη μέσα του επιφάνεια)
tapering rim = λεπτυνόμενο χείλος
folded rim = αναδιπλωμένο χείλος
neck = λαιμός
concave neck = αμφίκοιλος λαιμός
splaying neck = αμφίκοιλος λαιμός, που ανοίγει καθώς ανεβαίνει προς το χείλος
spreading neck = λαιμός με κωνικά (ευθύγραμμα) τοιχώματα, που ανοίγουν προς τα πάνω
collar neck = κυλινδρικός λαιμός
shoulders =ώμοι
angular shoulders = γωνιώδεις ώμοι
belly = κοιλία ή γάστρα
base = βάση /
flat (tened) base = επίπεδη βάση
raised base = υπερυψωμένη βάση
pedestal base = βάση-πόδι
ring base = δακτυλιόσχημη βάση
disc base = δισκοειδής βάση
round base= απεστρογγυλευμένη βάση
splaying base = επίπεδη, αλλά που ανοίγει προς τα έξω
hollowed base = κοίλη (με βαθούλωμα στον πυθμένα)
foot =πόδι
handle = λαβή
horizontal handle =οριζόντια λαβή (τοποθετημένη οριζόντια πάνω στο τοίχωμα του αγγείου)
vertical handle/ perpendicular handle = κατακόρυφη λαβή
loop handle = λαβή σαν θηλειά
strip handle/ flat handle = ταινιωτή λαβή
round handle =κυκλικής διατομής, κυλινδρική λαβή
handleless vase =άωτο αγγείο
one-/ two handled vase = μόνωτο/ δίωτο αγγείο
lugs = αποφύσεις /ωτία
spout = προχοή / spouted vase = αγγείο με προχοή
bridge spout =γεφυρόστομη προχοή
tubular spout =  σωληνωτή προχοή
mouth = στόμιο
cut-away mouth =λοξότμητο/ οπισθότμητο στόμιο (συνήθως στις πρόχους)
lid = πώμα
wall = τοίχωμα
surface = επιφάνεια

Σχήματα Προϊστορικών Αγγείων

Κλειστά σχήματα[/b]

Amphora = αμφορεύς
Alabastron =αλάβαστρον (ΥΕ)
Askos = ασκός
Jug = πρόχους
Feeding bottle =θήλαστρον
Jar = πιθοειδές αγγείο
storage jar = αποθηκευτικό αγγείο
Pithos = πίθος 
Stirrup- jar = ψευδόστομος αμφορέας

Ανοικτά σχήματα

Frying pan = τηγανόσημο αγγείο
Fruit-stand = φρουτιέρα/ καρποδόχη
Βasin = λεκάνη
Bowl = κύπελλο/ σκύφος / ανοικτό αγγείο, σχετικά μικρό, με τοιχώματα συνήθως σφαιρικά, αλλά και γωνιώδη
Οpen bowl = φιάλη ( η φιάλη είναι αγγείο ανοικτό και ρηχό)
Cup = κύπελλο, ποτήρι
Kantharos = κάνθαρος, αγγείο με δύο λαβές ταινιωτές, υπερυψωμένες του χείλους, ΜΕ ιδίως
Skyphos = σκύφος = ανοικτό αγγείο
Goblet = αγγείο με πόδι / χαμηλόποδη κύλιξ
Kylix = κύλιξ
Ηigh-stemmed kylix = υψηλόποδη κύλιξ
Krater = κρατήρ
Mug = δειροκύπελλο
Dipper =αρύταινα, κουτάλα
Sauce-boat = κύμβη / «σαλτσιέρα» - ΠΕ σχήμα
Saucer = φιαλίδιο (μικρό, λεπτό, ανοικτού σχήματος αγγείο)
Tankards = αγγεία δίωτα συνήθως, με βαθύ λαιμό και τη μεγίστη διάμετρο της κοιλίας χαμηλά (ΠΕ)
Pyxis =πυξίς, αγγείο μικρό, συχνά κυλινδρικό, με πώμα
Ritual vessel = τελετουργικό σκεύος
Incense burner = θυμιατήρι
Kernos= κέρνος (πολλαπλό αγγείο)
Rhyton = ρυτόν


Παρουσίαση γλωσσαρίου
« Last Edit: 11 Sep, 2017, 14:15:08 by spiros »


 

Search Tools