Λεξικόν της Αγγλικής και Γραικικής Γλώσσης, Λάουνδς, 1827, 631 σ. (Αγγλοελληνικό λεξικό, δωρεάν pdf)

 

Search Tools