εκίνησαν την πτέρναν κατά του ευεργέτου → lifted heels of contempt against their benefactor, lifted heels of spurning against their benefactor

 

Search Tools