καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ -> and potter is ill-disposed to potter, and carpenter to carpenter, and the beggar is envious of the beggar, the singer of the singer

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 817880
    • Gender:Male
  • point d’amour
καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ -> And potter is ill-disposed to potter, and carpenter to carpenter, and the beggar is envious of the beggar, the singer of the singer (Hesiod, Works and Days 25f.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Works_and_Days
« Last Edit: 10 Aug, 2019, 13:57:59 by billberg23 »


 

Search Tools