καὶ ταῦτα ἐποίουν μέχρι σκότος ἐγένετο.

LittleHaze

 • Newbie
 • *
  • Posts: 22
My first question is...

is ἐποιουν from ποιέω???

καὶ = and, also, even, merely
ταῦτα = these things
ἐποιουν = I was doing
μέχρι = until
σκότος = darkness
ἐγένετο = became
« Last Edit: 06 Apr, 2009, 08:06:33 by billberg23 »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
is ἐποιουν from ποιέω???

ἐποιουν = I was doing
You got it!  ἐποίουν (watch the accent) is contracted from ἐποίε-ον, so it could mean either "I was doing" or "they were doing." 

Search Tools