οὐ γὰρ εἰς περιουσίαν ἐπράττετ' αὐτοῖς τὰ τῆς πόλεως -> for selfish greed had no place in their statesmanship

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 818253
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὐ γὰρ εἰς περιουσίαν ἐπράττετ' αὐτοῖς τὰ τῆς πόλεως -> for selfish greed had no place in their statesmanship
— Demosthenes , Orations 3. Olynthiac 3, 29


ἰδίᾳ δ᾿ οὕτω σώφρονες ἦσαν καὶ σφόδρ᾿ ἐν τῷ τῆς πολιτείας 26ἤθει μένοντες, ὥστε τὴν Ἀριστείδου καὶ τὴν Μιλτιάδου καὶ τῶν τότε λαμπρῶν οἰκίαν, εἴ τις ἄρ᾿ οἶδεν ὑμῶν ὁποία ποτ᾿ ἐστίν, ὁρᾷ τῆς τοῦ γείτονος οὐδὲν σεμνοτέραν οὖσαν· οὐ γὰρ εἰς περιουσίαν ἐπράττετ᾿ αὐτοῖς τὰ τῆς πόλεως, ἀλλὰ τὸ κοινὸν αὔξειν ἕκαστος ᾤετο δεῖν. ἐκ δὲ τοῦ τὰ μὲν Ἑλληνικὰ πιστῶς, τὰ δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβῶς, τὰ δ᾿ ἐν αὑτοῖς ἴσως διοικεῖν μεγάλην εἰκότως ἐκτήσαντ᾿ εὐδαιμονίαν.


yet in private they were so modest, so careful to obey the spirit of the constitution, that the houses of their famous men, of Aristides or of Miltiades, as any of you can see that knows them, are not a whit more splendid than those of their neighbours. For selfish greed had no place in their statesmanship, but each thought it his duty to further the common weal. And so by their good faith towards their fellow Greeks, their piety towards the gods, and their equality among themselves, they deserved and won a great prosperity.


https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4RLPJ4D-xz0J:https://www.loebclassics.com/view/demosthenes-orations_iii_third_olynthiac/1930/pb_LCL238.57.xml+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=gr


Ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὴν πόλιν αὐτὴν θεάσασθ' ὁποῖοι, ἔν τε τοῖς κοινοῖς κἀν τοῖς ἰδίοις. δημοσίᾳ μὲν τοίνυν οἰκοδομήματα καὶ κάλλη τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα κατεσκεύασαν ἡμῖν ἱερῶν καὶ τῶν ἐν τούτοις ἀναθημάτων, ὥστε μηδενὶ τῶν ἐπιγιγνομένων ὑπερβολὴν λελεῖφθαι· ἰδίᾳ δ' οὕτω σώφρονες ἦσαν καὶ σφόδρ' ἐν τῷ τῆς πολιτείας ἤθει μένοντες, ὥστε τὴν Ἀριστείδου καὶ τὴν Μιλτιάδου καὶ τῶν τότε λαμπρῶν οἰκίαν εἴ τις ἄρ' οἶδεν ὑμῶν ὁποία ποτ' ἐστίν, ὁρᾷ τῆς τοῦ γείτονος οὐδὲν σεμνοτέραν οὖσαν· οὐ γὰρ εἰς περιουσίαν ἐπράττετ' αὐτοῖς τὰ τῆς πόλεως, ἀλλὰ τὸ κοινὸν αὔξειν ἕκαστος ᾤετο δεῖν.


Quanto alla politica interna, osservate il loro stile nella vita pubblica e in quella privata: pubblicamente costruirono edifici e splendidi templi adorni di statue così belli e così grandi che ai posteri non è dato di superarli; privatamente invece erano così equilibrati e coerenti con lo spirito della nostra società, che la casa di Aristide, di Milziade o di altri grandi politici di quel tempo, se per caso qualcuno di voi sa quale sia, vede che non è per nulla più lussuosa di quella del suo vicino di casa. Giacché per loro, la vita politica non serviva per arricchirsi, ma ciascuno riteneva doveroso ingrandire la comunità.

http://www.fedoa.unina.it/10035/1/pisaniello_carmela_26.pdf
« Last Edit: 14 Jan, 2020, 12:14:19 by spiros »


 

Search Tools