ἡ κέρκος τῇ ἀλώπεκι μαρτυρεῖ → you can tell a fox by its tail, small traits give the clue to the character of a person

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 833968
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἡ κέρκος τῇ ἀλώπεκι μαρτυρεῖ → small traits give the clue to the character of a person
cauda de vulpe testificatur, ex pede Herculem

Gli asini si conoscono a' basti, cioè Le qualità d'uno si conoscono dall'esterno. Lat. cauda de vulpe testatur. Gr. ἡ κέρκος τῇ ἀλώπεκι μαρτυρεῖ.
http://www.lessicografia.it/Controller?lemma=ASINO&rewrite=1

el rabo delata a la zorra e.d. se le ve a uno el plumero (las intenciones)
ἀλώπηξ - Ancient Greek (LSJ)

εξ όνυχος τον λέοντα → small traits give the clue to the character of a person, deduce something from a small indication, judge from the details
« Last Edit: 22 Jan, 2022, 12:28:51 by spiros »


 

Search Tools