Η τέχνη της Ευτυχίας - Δαλάι Λάμα & Χάουαρτν Κάλτερ

evdoxia

 • Translator | Reviewer | Merenda |
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2315
  • Gender:Female
Ένα πολύ καλό βιβλίο που προέκυψε από τη συνεργασία του Δαλάι Λάμα και του Χάουαρντ Κάλτερ και εγινε διεθνές best seller.
Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΕΣΟΠΤΡΟΝ με ISBN: 960-7228-61-X.

Δυστυχώς όμως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η μετάφραση της Έλενας Λυμπέρη είναι μέτρια.

Στην εισαγωγή του βιβλίου γράφει ο Ευστάθιος Λιακόπουλος "Η μετάφραση της Έ. Λυμπέρη είναι διαυγής και φωτεινή και έγινε και αυτή με αγάπη και σεβασμό...Ακούραστα 'εκμεταλλεύτηκε' δύο καλούς φίλους, τον καθηγητή ψυχίατρο κ. Κ. Μπάλα και τον ιατρό Χ. Ασβέστη, για να της προσφέρει ο καθένας του τη δική του επιστημονική ορολογία και πείρα. Μια ορολογία, από την οποία το βιβλίο αυτό ξεχειλίζει και το καθιστά δεδομένα επιστημονικό. Και την οποία ορολογία, η μεταφράστρια ενέταξε, με δική της βέβαια ευθύνη, στο ελληνικό κείμενο"

Νομίζω ότι το βιβλίο δεν είναι επιστημονικό. Ανήκει στη κατηγορία "εκλαικευμένη ψυχολογία" ίσως.
Έπειτα η μεταφράστρια, όπως, γράφει η εισαγωγή, είναι εξοικειωμένη με την βουδιστική φιλοσοφία, αλλά μάλλον όχι με την ελληνική γλώσσα.

Απελπίστηκα τόσο πολύ κατά την ανάγνωσή του που πέρασε από το μυαλό μου πολλές φορές να γράψω επιστολή στον εκδότη και να το παρακαλέσω να το ξανατυπώσει αλλά αυτή τη φορά "διορθωμένο".

Αυτό το "qualities" πια... βαρέθηκα να το διαβάζω ως "ποιότητες".

αυτά
Translation is the art of failure – Umberto Eco


mavrodon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6582
  • Gender:Male
Γιαυτό χρειάζονται οι επιμελητές. Μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη και ανάπηρες μεταφράσεις.spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 851161
  • Gender:Male
 • point d’amour
qualities → αρετές, χαρίσματα, προσόντα, ιδιότητες, χαρακτηριστικά, προτερήματα, θετικά χαρακτηριστικά, θετικά στοιχεία, αξιόλογα στοιχεία, στοιχεία, αξίες, ποιότητες

Της ποιότητας το κάγκελο...

As my contact with the Dalai Lama grew over the next several years, I gradually came to appreciate his many unique qualities.Καθώς τα επόμενα χρόνια η γνωριμία μου με τον Δαλάι Λάμα αναπτυσσόταν, μπόρεσα σταδιακά να αντιληφθώ τις πολλές και μοναδικές ποιότητες του.σ. 19
When I speak of discipline, I’m referring to self discipline, not discipline that’s externally imposed on you by someone else. Also, I’m referring to discipline that’s applied in order to overcome your negative qualities.«Όταν μιλάω για πειθαρχία, αναφέρομαι στην αυτοπειθαρχία, όχι στην πειθαρχία που εξωτερικά επιβάλλεται πάνω μας από κάποιον άλλον. Επίσης, αναφέρομαι στην πειθαρχία που εφαρμόζεται για να ξεπεράσουμε τις αρνητικές μας ποιότητες.σ. 65
We must develop basic good human qualities—warmth, kindness, compassion.Πρέπει να καλλιεργήσουμε τις βασικές καλές ανθρώπινες ποιότητες - τη θέρμη, την ευγένεια, τη συμπόνια.σ. 84
Also, being more open-minded and honest are useful qualities when it comes to dealing with others.Επίσης, το να έχουμε πιο ανοιχτό μυαλό και ειλικρίνεια είναι ποιότητες που θα μας φανούν χρήσιμες όσον αφορά τη σχέση μας με τους άλλους.σ. 113
basing our relationship on the qualities of affection, compassion, and mutual respect as human beings....και καλούμαστε να βασίσουμε σαν ανθρώπινα πλάσματα τη σχέση μας στις ποιότητες της στοργής, της συμπόνιας και του αμοιβαίου σεβασμού.σ. 135
Of course, the same can apply to when we have an attachment towards a particular person, we can feed that by thinking about how beautiful he or she is, and as we keep thinking about the projected qualities that we see in the person, the attachment becomes more and more intense.Μπορούμε να θρέφουμε αυτή μας την προσκόλληση σκεπτόμενοι πόσο όμορφο είναι το άτομο αυτό, και όσο συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε τις προβαλλόμενες ποιότητες που βλέπουμε σε αυτό, η προσκόλληση γίνεται όλο και πιο έντονη.σ. 179
If you look from a different angle, he said, “then surely the person who caused this anger in you will have a lot of other positive aspects, positive qualities.«Αν κοιτάξεις από μια διαφορετική σκοπιά», είπε, «τότε σίγουρα το πρόσωπο που σου προκάλεσε αυτή την οργή θα έχει ένα σωρό άλλες θετικές πλευρές, θετικές ποιότητες.σ. 204
For instance, you might reflect on the feet that when you are realty angry at someone you tend to perceive them as having 100 percent negative qualities. Just as when you are strongly attracted to someone the tendency is to see them as having 100 percent positive qualities. But this perception does not correspond with reality. If your friend, who you view as so wonderful, were to purposely harm you in some way, suddenly you would become acutely aware that they aren’t composed of 100 percent good qualities. Similarly, if your enemy, the one you hate, were to sincerely beg your forgiveness and continue to show you kindness, it’s unlikely that you would continue to perceive them as 100 percent bad. So, even though when you are angry at someone you might feel that the person has no positive qualities, the reality is that nobody is 100 percent bad. They must have some good qualities if you search hard enough.Για παράδειγμα, μπορεί να συλλογιστείς ότι όταν είσαι πραγματικά οργισμένος με κάποιον, έχεις την τάση να βλέπεις όλες του τις ιδιότητες σαν να είναι 100% αρνητικές. Όπως ακριβώς όταν είσαι πολύ γοητευμένος από κάποιον θέλεις να τον βλέπεις σαν να έχει 100% θετικές ποιότητες. Όμως αυτή η αντίληψη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αν ο ίδιος φίλος σου, που εσύ τον βλέπεις τόσο αξιοθαύμαστο, τύχαινε να σε βλάψει σκόπιμα κατά ένα τρόπο, ξαφνικά θα κατέληγες στο κοφτό συμπέρασμα ότι δεν είναι οι ποιότητες του 100% καλές. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν ο εχθρός σου, αυτός που μισείς, τύχαινε ειλικρινά να σου ζητήσει να τον συγχωρέσεις και συνέχιζε να σου δείχνει καλοσύνη, είναι μάλλον απίθανο να συνέχιζες να τον θεωρείς ότι είναι 100% κακός. Έτσι, παρόλο που όταν οργιστείς με κάποιον, ίσως αισθανθείς ότι αυτό το άτομο δεν έχει θετικές ποιότητες, η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν είναι 100% κακός. Όλοι έχουν κάποιες καλές ποιότητες, αρκεί βέβαια να τις αναζητήσεις κάπως επίμονα.σ. 205
For instance, if we find ourselves becoming arrogant, being puffed up by self-importance based on one's supposed or actual achievements or qualities, then the antidote is to think more about one’s own problems and suffering, contemplating the unsatisfactory aspects of existence.Αν διαπιστώσουμε ότι γίναμε υπεροπτικοί και έχουμε φουσκώσει από σπουδαιοφάνεια στηριγμένη στα υποτιθέμενα ή πραγματικά επιτεύγματα ή ποιότητες μας, τότε το αντίδοτο είναι να συλλογιστούμε περισσότερο πάνω στα ίδια μας τα προβλήματα και τη δυστυχία, και στοχαζόμενοι πάνω στις μη ικανοποιητικές όψεις της ύπαρξης. σ. 224
« Last Edit: 14 May, 2017, 19:15:20 by spiros »


 

Search Tools