ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον → how God ever brings like men together | birds of a feather flock together | how the god always leads like to like | as ever, god brings like and like together | as always the god brings like to like

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852439
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον → mark how God ever brings like men together, birds of a feather flock together

Νῦν μὲν δὴ μάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει, ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον. → Now sure enough the vile man leads the vile! As ever, god brings like and like together!

Aristotle,  Eudemian Ethics, Book 7, section 1235a

νῦν µὲν δὴ µάλα πάγχυ κακὸς κακὸν ἡγηλάζει, ὡς αἰεὶ τὸν ὁµοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁµοῖον. πῇ δὴ τόνδε µολοβρὸν ἄγεις, ἀµέγαρτε συβῶτα, πτωχὸν ἀνιηρόν,  δαιτῶν ἀπολυµαντῆρα;

Ahora, por cierto, un ruin guía a otro ruin, que siempre un dios junta a cada uno con su semejante. ¿A dónde, miserable porquero, llevas a ese glotón, a ese mendigo importuno, asolador de banquetes?
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2VRwB7aj0eYJ:www.acuedi.org/ddata/8272.pdf&cd=24&hl=en&ct=clnk&gl=gr
« Last Edit: 05 Sep, 2022, 23:02:01 by spiros »


 

Search Tools