ὑπὸ δὲ οἴστρου ἀεὶ ἑλκομένη ψυχή → a soul always dragged along by the fury of passion

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852453
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὑπὸ δὲ οἴστρου ἑλκομένη ψυχή → a soul always dragged along by the fury of passion


καὶ ἡ τυραννουμένη ἄρα ψυχὴ ἥκιστα ποιήσει ἃ ἂν βουληθῇ, ὡς περὶ ὅλης εἰπεῖν ψυχῆς: ὑπὸ δὲ οἴστρου ἀεὶ ἑλκομένη βίᾳ ταραχῆς καὶ μεταμελείας μεστὴ ἔσται.


to speak of the soul as a whole—also will least of all do what it wishes, but being always perforce driven and drawn by the gadfly of desire it will be full of confusion and repentance.

Plato,  Republic, book 9, section 577e
« Last Edit: 02 Feb, 2023, 11:11:16 by spiros »


 

Search Tools