τὸν αὐτὸν ἕλκειν ζυγόν -> drag the same yoke, be in the same boat

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 819173
    • Gender:Male
  • point d’amour
τὸν αὐτὸν ἕλκειν ζυγόν -> be in the same boat (lit. "drag the same yoke").

Zenobius 3.43: <Ἐγὼ δὲ καὶ σὺ ταὐτὸν ἕλκομεν ζυγόν:> ἐπὶ τῶν ὅμοια καὶ παραπλήσια πασχόντων.
« Last Edit: 31 Dec, 2018, 09:47:34 by billberg23 »


 

Search Tools