αποκλειστική διανομή → exclusive distribution, exclusive distribution agreement

wings · 1 · 2542

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 72549
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
αποκλειστική διανομή → exclusive distribution

Αποκλειστική διανομή
Σύστημα διανομής στο οποίο μια επιχείρηση παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση αποκλειστικά δικαιώματα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Οι συνηθέστερες μορφές αυτής της πρακτικής είναι η προώθηση συγκεκριμένου σήματος ή/και το αποκλειστικό δικαίωμα σε μια περιοχή, με το οποίο ένας και μόνο διανομέας δύναται να διαθέτει το προϊόν ενός προμηθευτή σε συγκεκριμένη περιοχή. Με τη χορήγηση της αποκλειστικότητας, ο προμηθευτής αποσκοπεί συνήθως στο να παρακινήσει τον διανομέα να προωθήσει το προϊόν του και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ισχύς του διανομέα στην αγορά περιορίζεται από τον διασηματικό ανταγωνισμό.

http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf
« Last Edit: 23 Nov, 2013, 15:34:03 by spiros »
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


 

Search Tools