ενεργητικές πωλήσεις → active sales

wings · 1 · 2068

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 72550
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
ενεργητικές πωλήσεις → active sales

Ενεργητικές πωλήσεις
Πρόκειται για πωλήσεις που πραγματοποιούνται με την ενεργητική προσέγγιση μεμονωμένων πελατών εντός της αποκλειστικής περιοχής ή εντός της αποκλειστικής ομάδας πελατών ενός άλλου διανομέα, παραδείγματος χάρη με απευθείας ταχυδρομικές αποστολές ή επισκέψεις, με την ενεργητική προσέγγιση μιας συγκεκριμένης ομάδας πελατών ή πελατών σε μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστικότητα σε άλλο διανομέα, μέσω διαφημίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή άλλων ενεργειών προώθησης που στοχεύουν ειδικά σε αυτή την ομάδα πελατών ή σε πελάτες που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή, ή με την εγκατάσταση αποθηκών ή πρακτορείων διανομής στην αποκλειστική περιοχή ενός άλλου διανομέα. Οι ρήτρες που περιορίζουν το δικαίωμα διανομέα να πραγματοποιεί ενεργητικές πωλήσεις στην περιοχή άλλου διανομέα αποτελούν συνήθως μέρος των συμφωνιών για δίκτυα αποκλειστικής διανομής και μπορούν να τύχουν της απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κάθετες συμφωνίες.

[Βλέπε κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2790/99 για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 336 της 22.12.1999)· κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς (ΕΕ C 291 της 13.10.2000).]

Πηγή: ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


 

Search Tools