έντυπο Α/Β → form A/B

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 72550
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
έντυπο Α/Β → form A/B

Έντυπο A/B
Έντυπο που οι εταιρείες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν όταν υποβάλουν στην Επιτροπή αίτηση αρνητικής πιστοποίησης ή όταν κοινοποιούν στην Επιτροπή συμφωνία που περιορίζει τον ανταγωνισμό προκειμένου να τους χορηγηθεί απαλλαγή (Ατομική απαλλαγή). Το έντυπο A/B μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν αρνητική πιστοποίηση σχετικά με την απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ. Το έντυπο αυτό επισυνάπτεται ως παράρτημα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3385/94 για τις διατυπώσεις των αιτήσεων και κοινοποιήσεων που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή
του κανονισμού αριθ. 17 (ΕΕ L 377 της 31.12.1994). Στο έγγραφο αυτό εξηγείται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις και κοινοποιήσεις συμφωνιών, οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή.

Πηγή: ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


 

Search Tools