χρηματικό ένταλμα → order for payment

dnassibian

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1364
  • Gender:Female
Συγκείμενο (από ειδικό πληρεξούσιο): Να εισπράττει φόρους που αχρεώστητα πληρώθηκαν, υπογράφοντας κάθε σχετικό για τούτο έγγραφο (απόδειξη εξόφλησης, χρηματικό ένταλμα κ.λ.π.).

To payment order είναι δόκιμο;
« Last Edit: 10 Apr, 2015, 15:00:04 by spiros »
non compos mentis
dnassibian

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1364
  • Gender:Female
mmm, ναι, αλλά στο συγκεκριμένο νομίζω δεν ταιριάζουν (γιατί είναι 'κανονικά' εντάλματα από την εφορεία, δηλαδή δεν είναι money order, νομίζω)
non compos mentis


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824379
  • Gender:Male
 • point d’amour
Και το Payment order σημαίνει κάτι άλλο...

Payment order is an international banking term that refers to a directive to a bank or other financial institution from a bank account holder instructing the bank to make a payment or series of payments to a third party. It can be defined as, "Instructions to transfer funds sent via paper and/or electronic means".
https://en.wikipedia.org/wiki/Payment_orderdnassibian

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1364
  • Gender:Female

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824379
  • Gender:Male
 • point d’amour

This regulation establishes a procedure for European orders for payment. The procedure simplifies, speeds up and reduces the costs of litigation in cross-border cases concerning uncontested pecuniary claims in civil and commercial matters. The European order for payment is recognised and enforced in all European Union (EU) countries except Denmark without the need for a declaration of enforceability.


Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η διαδικασία απλουστεύει, επιταχύνει και μειώνει τα έξοδα των διασυνοριακών διαφορών όσον αφορά μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής αναγνωρίζεται και εκτελείται σε όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Δανία, χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση της εκτελεστότητάς της.


Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
European order for payment procedure


 

Search Tools