εἰ γὰρ νῦν εἰς τὴν χώραν μή ᾔεισθα, ὦ αἴσχιστε.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
εἰ γαρ νῦν  εἰς την χώραν μή  ᾔεισθα, ὦ αἴσχιστε.

My translation: If only you didn't come into house, most shameful man.

Is this correct?
thank you  
« Last Edit: 01 Sep, 2010, 04:20:38 by billberg23 »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
into house
Υοu did fine with the structure of the sentence, JM.  But do look up ἡ χώρα again, and distinguish it from ὁ οἶκος.

The imperfect indicative is used here in the same way it's used in present contrary-to-fact conditions.  Therefore, the best translation would be "If only you weren't coming into the country now."  (Don't forget to translate νῦν !)
« Last Edit: 01 Sep, 2010, 23:25:09 by billberg23 »jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191

I have one question.

Can house be both οἶκος and οἰκίᾱ? Is there a diffrence in meaning.

thank you


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Good question, JM.
Oἶκος is the older word.  In Homer and later authors, it meant an individual dwelling-place:  room, house, apartment, etc.  Oἰκίᾱ is post-homeric;  originally interchangeable with οἶκος, by Plato's time it had come to mean "household," i.e. the whole family, including servants and slaves.      

Search Tools