ἀμβλεῖς καὶ πηροί -> dull and helpless

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 819237
    • Gender:Male
  • point d’amour
καὶ πρὸς αἴσθησιν μέντοι γε οὐ παντάπασιν ἀμβλεῖς καὶ πηροὶ γεγόναμεν, ἀλλ' ἔχομεν εἰπεῖν ... -> but as far as the senses are concerned, we are not completely dull and helpless (lit. "disabled"), but are able to say ... (Philo of Alexandria [first century], On Dreams Being Sent by God 27.1)

Περί του θεοπέμπτους είναι τους ονείρους/λόγος πρώτος - Βικιθήκη

τοὺς μὲν ἀμβλεῖς καὶ νωθροὺς καὶ ἀθύμους ἔν τε τοῖς ὀρθίοις ῥυθμοῖς καὶ ταῖς κινούσαις ἰσχυρῶς τὴν ψυχὴν ἁρμονίαις καὶ τοῖς τοιούτοις ἐπιτηδεύμασι τρέφοντες, τοὺς δὲ θυμικωτέρους καὶ μανικώτερον ᾄττοντας ἐν ταῖς ἐναντίαις.


…bringing up dull, sluggish and spiritless people with the help of orthioi rhythms, and melodic structures that move the soul intensely, and suchlike practices, and hot-spirited and people given to madness with the help of the opposite ones.


https://philclass.spbu.ru/article/download/6724/5172/
« Last Edit: 09 Jan, 2021, 22:06:01 by billberg23 »


 

Search Tools