επειδή µε την παρούσα σύµβαση δεν ανατίθεται εντολή σύνταξης βεβαίωσης ο ελεγκτής δεν διατυπώνει ελεγκτική γνώµη και δεν παρέχει βεβαίωση → as this engagement is not an assurance engagement the Auditor does not provide an audit opinion and expresses no assurance


spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 826943
    • Gender:Male
  • point d’amour
επειδή µε την παρούσα σύµβαση δεν ανατίθεται εντολή σύνταξης βεβαίωσης ο ελεγκτής δεν διατυπώνει ελεγκτική γνώµη και δεν παρέχει βεβαίωση → as this engagement is not an assurance engagement the Auditor does not provide an audit opinion and expresses no assurance
FP7 GRANT AGREEMENT ANNEX VII - FORM D - TERMS OF REFERENCE FOR THE CERTIFICATE OF FINANCIAL STATEMENTS - PDF Free Download 

Search Tools