εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος –> in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 835229
    • Gender:Male
  • point d’amour
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος –> in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit
en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo
во имя Отца и Сына и Святого Духа
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
ĭn nōmine Pătris ĕt Fīliī ĕt Spīritūs Sānctī


 

Search Tools