κόραξ δ' ἐπαίνῳ καρδίην ἐχαυνώθη → the flattered crow was filled with pride, the flattered crow became elate in heart

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 848645
    • Gender:Male
  • point d’amour

Κόραξ δεδηχὼς στόματι τυρὸν εἱστήκει·
τυροῦ δ᾽ ἀλώπηξ ἱχανῶσα κερδῴη
μύθῳ τὸν ὄρνιν ἠπάτησε τοιούτῳ·
“κόραξ, καλαί σοι πτέρυγες, ὀξέη γλήνη,
θηητὸς αὐχήν· στέρνον ἀετοῦ φαίνεις·
ὄνυξι πάντων θηρίων κατισχύεις·
ὀ τοῖος ὂρνις κωφὸς έσσὶ κοὐ κρώζεις!”
κόραξ δ᾽ ἐπαίνῳ καρδίην ἐχαυνώθη,
στόματος δὲ τυρὸν ἐκβαλὼν ἐκεκράγει.
τὸν ἦ σοφὴ λαβοῦσα κερτόμῳ γλώσσῃ,
“οὐκ ἢσθ᾽ ἄφωνος,” εἲπεν, “ὰλλὰ φωνήεις.
ἔχεις, κόραξ, ἄπαντα νοῦς δέ σοι λείπει.


A crow upon his perch was munching cheese,
When a sly fox, by arguments like these,
To suit herself, beguiled him of his prize: —
“Fair are thy plumes, good crow, and bright thine eyes,
Charming thy neck, an eagle’s breast thou hast,
In talons thou art by no brute surpass’d.
’Tis strange that dumb should be a bird so smart!”
The flattered crow became elate in heart,
And, cawing, from his mouth the cheese let fall;
This Reynard snatch’d, and tauntingly did call,
“’Tis true thou wast not dumb, for thou canst speak,
Yet, spite of all thou hast, thy mind is weak.”

Elfinspell: Count Lucanor 7, The Fifty Pleasant Stories of Patronio, Don Juan Manuel, Preface, English Translation by James York, M.D., 14th century fables, short stories, facetiae, full text, Medieval Spanish Literature (CountLucanor7) online text

Ein Rabe saß da, ein Stück Käse im Mund haltend. Den Käse begehrte ein listiger Fuchs und täuschte den Vogel mit solcher Rede: „Rabe, schön sind deine Flügel, scharf ist dein Auge, ansehnlich dein Nacken; du zeigst die Brust eines Adlers, mit deinen Krallen bist du allen Tieren überlegen. Du, ein solcher Vogel, bist stumm und krächzt nicht.“ Der Rabe schwoll in seinem Herzen an vor Stolz, aus dem Mund ließ er den Käse fallen und krächzte auf. Den nahm der Kluge und sagte mit spottender Zunge: „Du warst nicht stumm, sondern du hast eine Stimme. Alles hast du, Rabe, Verstand aber fehlt dir.“
Phaedrus - II. Interpretation: Buch 1 - C.H.Beck
« Last Edit: 05 Nov, 2022, 15:04:59 by spiros »


 

Search Tools