Μαργαρίτης Σχοινάς, κείμενο με χαιρετισμό στα αρχαία και νέα ελληνικά

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 855313
    • Gender:Male
  • point d’amour

Προσέτι δὲ τοῦ θαυμασίου ὑμῶν ἔργου ἕνεκεν βούλομαι ὑμῖν συγχαρῆναι.

Περὶ τοῦ τῆς ὑμετέρας Ἀκαδημίας ἔργου πολλά τε καὶ ἀγαθὰ ἀκήκοα. Τήμερον δε, ἐνταῦθα μεθ΄ ὑμῶν ἄσμενος πάρειμι. Ἅτε Ἕλλην τὸ γένος καὶ Ἐπίτροπος ὢν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, δοκεῖ μοι χρῆναι τὴν ἐμὴν ἐπίσκεψιν ἐν Ἰταλίᾳ ἄρξασθαι ἐκ τῆς σπουδαίας ταύτης Ἀκαδημίας, ἧς γε τὸ ἔργον ἐπὶ πάσης τῆς ὑφηλίου γνωτόν ἐστι. Θεμέλια γὰρ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ τὰ Ἑλληνικά τε καὶ τὰ Λατινικά ἐστι. Ὑπερήφανος τοῦ παρεῖναι ἐνταῦθά εἰμι, ὡς θηητὴρ καὶ ἐγὼ τῆς Ἑλληνικοῦ Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων, σὺν τῷ σπουδαίῳ καθηγητῇ Miraglia, ὅστις ἔργῳ τὴν αὐτοῦ ἀγάπην πρὸς τὸν Κλασσικὸν Πολιτισμὸν ἀποδείκνυσι. Θαῦμα μ΄ ἔχει τὸ τῶν γνώσεων εὖρος ὁρῶντα, ἃς τοῖς ὑμετέροις μαθηταῖς παρέχετε καὶ ἐλπίζω ὅτι τάχα καὶ ἄλλοι τινὲς μέλλουσι τὸ ἔργον τοῦτο, ὃ ὑμεῖς ποιεῖτε, μιμήσεσθαι. Πολὺ δὲ πλέον τήμερον παρὰ ἄλλοτε, τῆς Κλασσικῆς Παιδείας χρείαν ἔχομεν, ἵνα προέλθωμεν εἰς τὸ μέλλον τοῖς ἀναγκαίοις ἐπιτηδείοις χρώμενοι, ἃ οὐδόλως οἱ τῶν ἡμετέρων προγόνων λόγοι φείδονται διδόναι ὑμῖν. Ἤδη τήμερον γὰρ σύννους καὶ ἀληθῶς πεπαιδευμένους ἀνθρώπους δυνάμεθα διὰ τῶν εὐγενῶν προτύπων, τῆς ἐπιπνοίας καὶ τῶν ζητημάτων τῶν τῆς φιλοσοφίας λόγων ποιῆσαι. Ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς συνεχῶς παρ΄ ὑμῖν ἔσομαι πολλὴν ἀγάπην ἔχων καὶ εὐγνώμων ὢν πρὸς ὅλα ταῦτα, ἃ ὑμεῖς πορίζετε τῇ τῶν νέων ἀνθρώπων παιδείᾳ καὶ εὔχομαι ὑμῖν ἀεὶ ὑγίειαν σχεῖν καὶ δύναμιν.
Ὀφείλω δ΄ ὑμῖν πλείστας χάριτας.


Σας συγχαίρω για το θαυμάσιο έργο σας.

Έχω ακούσει πολλά και όμορφα για το έργο της Ακαδημίας και χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας. Ως Έλλην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεώρησα χρέος μου να ξεκινήσω την επίσκεψή μου στην Ιταλία από αυτήν την σπουδαία Ακαδημία, το έργο της οποίας είναι γνωστό σε όλον τον κόσμο. Τα Ελληνικά και τα Λατινικά, αποτελούν το θεμέλιο όλου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είμαι πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ ως Έλλην, λάτρης του ελληνικού πολιτισμού και των γραμμάτων, μαζί με τον σπουδαίο καθηγητή Luigi Miraglia που αποδεικνύει στην πράξη την αγάπη του για τον κλασσικό πολιτισμό. Έχω εντυπωσιαστεί από το εύρος των γνώσεων που προσφέρετε στους φοιτητές σας και ελπίζω σύντομα το έργο σας να βρει μιμητές. Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, χρειαζόμαστε την κλασσική παιδεία για να προχωρήσουμε στο μέλλον με τα απαραίτητα εφόδια που τόσο γενναιόδωρα μας προσφέρουν τα κείμενα των προγόνων μας. Με τα ευγενή πρότυπα, την έμπνευση, τους προβληματισμούς που συναντούμε στα κείμενα της φιλοσοφίας, μπορούμε σήμερα να δημιουργήσουμε σκεπτόμενους και πραγματικά μορφωμένους νέους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά θα βρίσκομαι κοντά σας με πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που προσφέρετε στην παιδεία των νέων ανθρώπων και εύχομαι να έχετε πάντα υγεία και δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ.


Μαργαρίτης Σχοινάς: Ο χαιρετισμός του στους Ιταλούς στα Αρχαία Ελληνικά | in.gr

« Last Edit: 24 Nov, 2021, 19:40:43 by spiros »


 

Search Tools