Σημεία στίξης (2ο) - παρένθεση, αγκύλες, εισαγωγικά, διπλή παύλα

valeon · 2 · 8701

valeon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13956
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Σημείων στίξης συνέχεια (2ο) - παρένθεση, αγκύλες, εισαγωγικά, διπλή παύλα

1. Λέγοντας "παρένθεση" - ως σημείο στίξης - εννοούμε και τα δύο σύμβολα ( ) μαζί (γι' αυτό ο ενικός αριθμός). Ανάμεσά τους υπάρχει το "περιεχόμενο της παρένθεσης" δηλαδή το παρεντιθέμενο κείμενο.

Λέμε, λοιπόν: "γράφουμε κάτι σε παρένθεση" ή "η πρόταση αυτή ήταν σε παρένθεση" (στον ενικό και όχι "σε παρενθέσεις" - λάθος ο πληθυντικός).

Δεν υπάρχει "αρχική/αριστερή/πρώτη παρένθεση" ούτε "τελική/δεξιά/δεύτερη παρένθεση"). Το πρώτο σύμβολο το λέμε "άνοιγμα παρένθεσης" και το δεύτερο το λέμε "κλείσιμο παρένθεσης" ή (όταν υπαγορεύουμε κείμενο) "ανοίγει παρένθεση" και "κλείνει παρένθεση", αντίστοιχα.

2. Λέγοντας "αγκύλες" - ως σημείο στίξης - εννοούμε τα δύο σύμβολα [ και ] χωριστά (γι' αυτό ο πληθυντικός αριθμός). Ανάμεσά τους υπάρχει το "περιεχόμενο των αγκυλών" δηλαδή το παρεντιθέμενο κείμενο.

Λέμε, λοιπόν: "γράφουμε κάτι σε αγκύλες" ή "η πρόταση αυτή ήταν σε αγκύλες" (ορθός ο πληθυντικός).

Εδώ το πρώτο σύμβολο, παρασυρόμενοι από την περίπτωση της "παρένθεσης", το λέμε "άνοιγμα αγκύλης" και το δεύτερο "κλείσιμο αγκύλης", ενώ ορθότερο θα ήταν "αγκύλη ανοίγματος" και "αγκύλη κλεισίματος", αντίστοιχα.

3. Λέγοντας "εισαγωγικά" - ως σημείο στίξης - εννοούμε τα δύο σύμβολα « και » χωριστά (γι' αυτό ο πληθυντικός αριθμός). Ανάμεσά τους υπάρχει το "περιεχόμενο των εισαγωγικών" δηλαδή το εισαγόμενο κείμενο.

Λέμε, λοιπόν: "γράφουμε κάτι σε εισαγωγικά" ή "η πρόταση αυτή ήταν σε εισαγωγικά" (ορθός ο πληθυντικός).

Εδώ δεν υπάρχει "αρχικό/αριστερό/πρώτο εισαγωγικό" ούτε "τελικό/δεξιό/δεύτερο εισαγωγικό"). Το πρώτο σύμβολο το λέμε "άνοιγμα εισαγωγικών" και το δεύτερο το λέμε "κλείσιμο εισαγωγικών".

4. Λέγοντας "διπλή παύλα" - ως σημείο στίξης - εννοούμε και τα δύο σύμβολα – – μαζί (γι' αυτό ο ενικός αριθμός). Ανάμεσά τους υπάρχει το "περιεχόμενο της διπλής παύλας" δηλαδή το παρεντιθέμενο κείμενο.

Λέμε, λοιπόν: "γράφουμε κάτι σε διπλή παύλα" ή "η πρόταση αυτή ήταν σε διπλή παύλα" (στον ενικό), αλλά και δεν κάνουμε λάθος αν πούμε "γράφουμε κάτι ανάμεσα σε δύο παύλες" ή "η πρόταση αυτή ήταν ανάμεσα σε δύο παύλες" (δηλ. στον πληθυντικό), αφού στην "διπλή παύλα" και τα δύο συμβολα έχουν ακριβώς την ίδια μορφή.

Το πρώτο σύμβολο το λέμε "άνοιγμα διπλής παύλας" και το δεύτερο το λέμε "κλείσιμο διπλής παύλας", αλλά και δεν κάνουμε λάθος αν πούμε "πρώτη παύλα" και "δεύτερη παύλα", αντίστοιχα.

Συζήτηση στο Φέισμπουκ: http://www.facebook.com/groups/124999917517448/353284684688969/?notif_t=like

Σημεία στίξης (1ο) - Γενικός κανόνας: Μετά από κάθε σημείο στίξης ακολουθεί διάστημα.


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 832588
  • Gender:Male
 • point d’amour
Δεν υπάρχει "αρχική/αριστερή/πρώτη παρένθεση" ούτε "τελική/δεξιά/δεύτερη παρένθεση"). Το πρώτο σύμβολο το λέμε "άνοιγμα παρένθεσης" και το δεύτερο το λέμε "κλείσιμο παρένθεσης" ή (όταν υπαγορεύουμε κείμενο) "ανοίγει παρένθεση" και "κλείνει παρένθεση", αντίστοιχα.

Για τους Γάλλους π.χ. υπάρχει διαχωρισμός των συμβόλων (άνοιγμα / κλείσιμο) και διευκολύνει πρακτικά την ανάλυση της υφολογίας των σημείων στίξης:

parenthèse ouvrante   espace   (   pas d’espace
parenthèse fermante   pas d’espace   )   espace
guillemet ouvrant   espace (mais pas en début d’alinéa)   «   espace fine ou espace (insécables)
guillemet fermant   espace fine ou espace (insécables)   »   espace
Ponctuation — Wikipédia
« Last Edit: 31 Oct, 2021, 10:38:33 by spiros » 

Search Tools